Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susan1630

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 03:08 ΜΜ PDT
Sisyrinchium bellum - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Jesse Rorabaugh
Η ταυτότητα του χρήστη matthewl: Sisyrinchium bellum, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ξινήθρα (Oxalis pes-caprae)

Παρατηρητής

susan1630

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 04:31 ΜΜ PDT
Ξινήθρα - Photo (c) Aleta Rodriguez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη matthewl: Ξινήθρα (Oxalis pes-caprae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thefruithunter

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2024 01:02 ΜΜ PDT

Τόπος

Cazadero, CA, US (Google, OSM)
Ranunculus californicus - Photo (c) Josh*m, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη matthewl: Ranunculus californicus, Ένα μέλος του Ρανούγκουλος (Γένος Ranunculus)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevin_mcennis

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 09:06 ΠΜ PDT
Linum bienne - Photo (c) marinmaverick, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by marinmaverick
Η ταυτότητα του χρήστη matthewl: Linum bienne, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

masony

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 02:09 ΜΜ PDT
Αστερίας - Photo (c) Hans Hillewaert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη matthewl: Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cheleste

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 11:51 ΠΜ PDT
Borago - Photo (c) M.M. R, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη matthewl: Γένος Borago, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φτέρη (Pteridium aquilinum)

Παρατηρητής

susan1630

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 12:49 ΜΜ PDT
Φτέρη - Photo (c) Ken Potter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Potter
Η ταυτότητα του χρήστη matthewl: Φτέρη (Pteridium aquilinum)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susan1630

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 01:06 ΜΜ PDT
Trillium - Photo (c) Bette J Kauffman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Bette J Kauffman
Η ταυτότητα του χρήστη matthewl: Γένος Trillium, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susan1630

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 01:08 ΜΜ PDT
Viola - Photo (c) Kostas Zontanos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kostas Zontanos
Η ταυτότητα του χρήστη matthewl: Γένος Viola, Ένα μέλος του Μαλπιγειώδη (Τάξη Malpighiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

susan1630

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 01:10 ΜΜ PDT
Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη matthewl: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susan1630

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 01:12 ΜΜ PDT
Lonicera - Photo (c) Josué Amoroso, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Josué Amoroso
Η ταυτότητα του χρήστη matthewl: Γένος Lonicera, Ένα μέλος του Αιγοφυλλοειδή (Οικογένεια Caprifoliaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susan1630

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 01:13 ΜΜ PDT
Polystichum - Photo (c) Smithsonian Institution, National Museum of Natural History, Department of Botany, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη matthewl: Γένος Polystichum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susan1630

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 01:15 ΜΜ PDT
Vaccinium - Photo (c) Captain Tenneal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη matthewl: Γένος Vaccinium, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φτέρη (Pteridium aquilinum)

Παρατηρητής

susan1630

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 01:18 ΜΜ PDT
Φτέρη - Photo (c) Ken Potter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ken Potter
Η ταυτότητα του χρήστη matthewl: Φτέρη (Pteridium aquilinum)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)

Παρατηρητής

susan1630

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 01:21 ΜΜ PDT
Κυαμοειδή - Photo (c) Flown Kimmerling, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Flown Kimmerling
Η ταυτότητα του χρήστη matthewl: Κυαμοειδή (Οικογένεια Fabaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)

Παρατηρητής

susan1630

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 01:32 ΜΜ PDT
Χειλανθή - Photo (c) landcaster, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη matthewl: Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susan1630

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 01:43 ΜΜ PDT
Madieae - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Alex Heyman
Η ταυτότητα του χρήστη matthewl: Φυλή Madieae, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susan1630

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 01:55 ΜΜ PDT
Icteridae - Photo (c) Alexander Viduetsky, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alexander Viduetsky
Η ταυτότητα του χρήστη matthewl: Οικογένεια Icteridae, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susan1630

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 02:04 ΜΜ PDT
Eschscholzia - Photo (c) Teemu Lehtinen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη matthewl: Γένος Eschscholzia, Ένα μέλος του Μηκωνοειδών (Οικογένεια Papaveraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)

Παρατηρητής

susan1630

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 02:47 ΜΜ PDT
Σελινοειδή - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη matthewl: Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susan1630

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 03:04 ΜΜ PDT
Δεκάποδα - Photo (c) Aniruddha Singhamahapatra, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Aniruddha Singhamahapatra
Η ταυτότητα του χρήστη matthewl: Δεκάποδα (Τάξη Decapoda)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζωχός (Γένος Sonchus)

Παρατηρητής

susan1630

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 03:10 ΜΜ PDT
Ζωχός - Photo (c) Jeff Stauffer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeff Stauffer
Η ταυτότητα του χρήστη matthewl: Ζωχός (Γένος Sonchus)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)

Παρατηρητής

susan1630

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 04:24 ΜΜ PDT
Ευφορβιοειδή - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrebman
Η ταυτότητα του χρήστη matthewl: Ευφορβιοειδή (Οικογένεια Euphorbiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)

Παρατηρητής

susan1630

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 05:12 ΜΜ PDT
Κιχωριέαι - Photo (c) Todd Boland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Todd Boland
Η ταυτότητα του χρήστη matthewl: Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susan1630

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 05:42 ΜΜ PDT
Φώκιες - Photo (c) flickker photos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη matthewl: Φώκιες (Υπεροικογένεια Phocoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suzyq55

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2024 10:50 ΠΜ PST
Geastrum - Photo (c) Taye Bright, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Taye Bright
Η ταυτότητα του χρήστη matthewl: Γένος Geastrum, Ένα μέλος του Βασιδιομύκητες (Συνομοταξία Basidiomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susan1630

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2024 08:18 ΜΜ PDT
Sambucus - Photo (c) Zdeňka Nováková, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Zdeňka Nováková
Η ταυτότητα του χρήστη matthewl: Γένος Sambucus, Ένα μέλος του Διψακώδη (Τάξη Dipsacales)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylan_kh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 07:11 ΜΜ PST

Τόπος

Petaluma, CA, USA (Google, OSM)
Aneides lugubris - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη matthewl: Aneides lugubris, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Μάιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)

Παρατηρητής

jwirka

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024
Κεάνωθος - Photo (c) Amy Wolfrum, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Amy Wolfrum
Η ταυτότητα του χρήστη matthewl: Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)

Παρατηρητής

caranger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2023 06:14 ΜΜ PDT

Περιγραφή

About 20 volunteered in one spot. Have been waiting since spring for it to flower

Χειλανθή - Photo (c) landcaster, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη matthewl: Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 21, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 4084