Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mpkw

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 11:26 ΠΜ PDT

Τόπος

Annapolis, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maw0162

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2023 02:16 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thesocialturtle

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 02:52 ΜΜ PDT

Περιγραφή

First time seeing this in the valley. Love this little shrub.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itskdk

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 05:44 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esto20

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 07:15 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildmare64

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 04:15 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessicadav

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 11:18 ΠΜ PDT

Τόπος

Occidental, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild-by-nature-db

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 10:28 ΠΜ PDT

Τόπος

Santa Rosa, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)

Παρατηρητής

billrod9

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 08:01 ΜΜ PDT

Περιγραφή

In Ragle Ranch Regional Park, near Atascadero Creek

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νότια Θαλάσσια Ενυδρίδα (Enhydra lutris ssp. nereis)

Παρατηρητής

yerbasanta

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

earthbound_adventurer

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

distinctly white these ones

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mackenzilamb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2024 01:30 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seeman

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 01:33 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαουρίδες (Οικογένεια Lauraceae)

Παρατηρητής

darv

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2024 09:48 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

epacopac

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 10:04 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

understory

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024 09:12 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annamarieleonguerrero

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2019 08:37 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rogerstephens

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 09:33 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πικέα (Γένος Picea)

Παρατηρητής

jim44314

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 02:00 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Picea mariana (Black Spruce)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michellecone_425

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2023 08:46 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2018 09:13 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Escapee from a nearby garden, now spreading into roadside ditches.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennifermyers

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2018 12:57 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildmare64

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 01:41 ΜΜ PDT

Περιγραφή

flowers and berries all at once

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anneliesewilson

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

wildpuppy

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2024 05:56 ΜΜ PDT

Τόπος

Glen Ellen, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sterlingmeus1

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024 02:47 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jzzipkin

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2024 02:38 ΜΜ PDT

Περιγραφή

At edge of Nathanson Creek preserve. Possibly planted there.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

david287

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2024 10:27 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

co77

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2024 10:39 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Chanslor Ranch just North of Bodega Bay. Coordinates in location field may not be exact.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doctadank

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2024 10:39 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tkestrel

Ημερομηνία

Μάρτιος 2024

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

morganstickrod

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2021 12:25 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Pope Creek post-fire survey

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eberlenw001

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2019 11:02 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τυτώ (Tyto alba)

Παρατηρητής

adonohue

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2024 05:08 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinacious

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 09:34 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

itskdk

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2024 09:50 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

symbiiotica

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2024 02:38 ΜΜ PST

Τόπος

Annapolis, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woody54

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2024 02:51 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Κόρακας (Corvus corax)

Παρατηρητής

mackenzilamb

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2024 01:31 ΜΜ PST

Περιγραφή

I watched a common raven regurgitate this. Any idea what this is and why it did that?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremiahlawrance

Ημερομηνία

Μάρτιος 5, 2024 12:44 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelruzam

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2015 01:42 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ravendavid

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2021 06:48 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asabspade

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nakwprints

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 03:39 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριόχοιρος (Sus scrofa)

Παρατηρητής

altreea

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 05:15 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mackenzilamb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 03:45 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilredhen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 12:51 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpalladini

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2024 11:33 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arheyman01

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020 11:46 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spourgitaki

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2023 04:31 ΜΜ PDT

Τόπος

Jenner, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agcypress

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 12:26 ΜΜ PST

Περιγραφή

Verbal wetland

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosaleen

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2020 11:46 ΠΜ PDT

Περιγραφή

I'm hazarding a guess that this is Cr. gaylussacia as opposed to Cr. Douglassii (the two species CalFlora shows in the area) based on the shorter thorn-length, although it is difficult to see the photos. Please feel free to weigh in.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysquirrel

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2018 01:11 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rd228485inat

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 10:31 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sfporkchop

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2023 11:40 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bridgetsheils

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 12:57 ΜΜ PST

Περιγραφή

No thorns. Growing on north slope

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mackenzilamb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 05:22 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suepemberton

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 07:08 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philvans

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 01:07 ΜΜ PST

Τόπος

Pomo Canyon (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cthej

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 12:39 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alan_rockefeller

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2024 02:04 ΜΜ PST

Περιγραφή

Growing on the side of a trail.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annelisedelong

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2023 07:38 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amutti

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 03:22 ΜΜ PST

Περιγραφή

Albino squirrel! Photo taken through binoculars

Ετικέτες

Birds

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτηνά (Ομοταξία Aves)

Παρατηρητής

darv

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 07:41 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samiam29

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 09:04 ΠΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pinesnake

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 05:24 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Μινκ (Neogale vison)

Παρατηρητής

mackenzilamb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 04:27 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewl

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2023 08:51 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεφίτης (Mephitis mephitis)

Παρατηρητής

lilredhen

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 12:01 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maritbryn

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2021 08:08 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

garybill

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2021 05:17 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lanaturedumonde

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 05:03 ΜΜ PDT

Τόπος

Occidental, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sterlingmeus1

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 08:09 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anneliesewilson

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2023 03:03 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

secretlynx

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asharron

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asharron

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 03:52 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandqz

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2023 09:13 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tothemax

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Περιγραφή

catch of the day

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)

Παρατηρητής

brock

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2023 09:16 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygoloyrb

Ημερομηνία

Ιούνιος 2020

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Grows in huge clusters around vernal pools. State and federally endangered. Lovely blue-green tinge.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yargeritaville

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Περιγραφή

Volcanic ash vernal pool (Loch Lomond preserve).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniandthedeer

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2023 12:08 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

machotiger

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 08:10 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lilredhen

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2023 02:19 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwaxwing

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2018 01:28 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Attempting to consume garden snail but was unable to dislodge contents. Was startled by the approach of my group of humans, Shook snail shell off head and darted into vegetation

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πούμα (Puma concolor)

Παρατηρητής

korva

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 09:01 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Tracks from a female mountain lion spotted near Crane Creek, just behind Eagle Park on 10/18/21

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kzoebel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2022 11:02 ΠΜ CDT

Περιγραφή

Even caught a tongue splat!

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλιφορνέζικο Ορτύκι (Callipepla californica)

Παρατηρητής

katb1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2022 08:13 ΜΜ UTC

Τόπος

glen pine corridor (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spencer_riffle

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2016

Περιγραφή

This is one of the best nature observations I've been fortunate to see. On a night of extremely heavy rain 40 of these newts were seen. This one's eye shine was first spotted from about 30 feet away, but a closer salamander originally caught my attention. The first animal, typical of the species, did not stay still even for a moment so I moved on to this one further down the trail. I hadn't original put it together, but this animal had not moved at all, because it was struggling to pull this earthworm from the ground! I watched it for a few minutes until if finally pulled the worm from the ground and then it sauntered off into the night.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δυτικός Ελαφοποντικός (Peromyscus sonoriensis)

Παρατηρητής

jganeles1

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2022 01:21 ΜΜ PDT

Τόπος

Penngrove, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arvel

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

C. tolmei x C. amabilis hybrid

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)

Παρατηρητής

matthewl

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 09:37 ΠΜ PDT

Τόπος

Windsor, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

(Occupied!) nest found under the leaf of this Wyethia. Bird alarmed until we were about 20 ft away.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνέλι-Βούρτσα (Sylvilagus bachmani)

Παρατηρητής

garth_harwood

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2021 08:05 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Unusually precise track in wet dune sand.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelruzam

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2017 01:20 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arlenedevitt

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2020 10:11 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_michael_hogan

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2014

Τόπος

Broken Twig Lane (Google, OSM)

Περιγραφή

This moss was seen growing on the trunk of a living Quercus kelloggii tree about two meters above the soil surface.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλιφορνέζικο Ορτύκι (Callipepla californica)

Παρατηρητής

smcece

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2021 04:18 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toucan55

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2021 12:46 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miles_h

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 08:00 ΜΜ PST