Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mostlyspiders

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2022 12:27 PM EDT

Τόπος

Buffalo, NY, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Observation of same individual with photo of dorsum: < https://www.inaturalist.org/observations/121789124 >.

In retreat.

Microhabitat: Ground-cover plants in dappled sun in residential area of city. Adjacent to Uloborus glomosus.

Mangora placida - Photo (c) Tracey Fandre, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Tracey Fandre
Η ταυτότητα του χρήστη matthew883: Mangora placida, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mostlyspiders

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2018 09:11 PM EDT

Περιγραφή

Photo with flash.

Pisaurina mira - Photo (c) crgillette, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by crgillette
Η ταυτότητα του χρήστη matthew883: Pisaurina mira, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mostlyspiders

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 02:01 PM EDT

Περιγραφή

Microhabitat: Riparian, leaf litter at edge of freshwater.

Trochosa - Photo (c) Henk Wallays, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Henk Wallays
Η ταυτότητα του χρήστη matthew883: Γένος Trochosa, Ένα μέλος του Αράχνη Λύκος (Οικογένεια Lycosidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

mostlyspiders

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 02:25 PM EDT

Περιγραφή

Ootheca.

Αλογάκι Της Παναγίας - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη matthew883: Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mostlyspiders

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 01:03 PM EDT
Acanthocephala terminalis - Photo (c) Norm Townsend, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη matthew883: Acanthocephala terminalis, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mostlyspiders

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2022 12:54 PM EDT
Camponotus pennsylvanicus - Photo (c) Dmitry Mozzherin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη matthew883: Camponotus pennsylvanicus, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mostlyspiders

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2021

Περιγραφή

Additional location information: Niawanda Park.

Tetragnatha - Photo (c) Greg Lasley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Greg Lasley
Η ταυτότητα του χρήστη matthew883: Γένος Tetragnatha, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

angelo_ianni

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 02:36 PM CEST
Procambarus clarkii - Photo (c) fra298, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη matthew883: Procambarus clarkii, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cassidybest

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 11:11 AM ADT
Faxonius limosus - Photo (c) Emilio Concari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Emilio Concari
Η ταυτότητα του χρήστη matthew883: Faxonius limosus, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cassidybest

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 11:07 AM ADT
Faxonius limosus - Photo (c) Emilio Concari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Emilio Concari
Η ταυτότητα του χρήστη matthew883: Faxonius limosus, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmrvelj

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 10:23 AM PDT

Περιγραφή

Using algorithm to identify.

Faxonius virilis - Photo (c) Ian Gardiner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Gardiner
Η ταυτότητα του χρήστη matthew883: Faxonius virilis, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cassidybest

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 09:17 AM ADT
Faxonius limosus - Photo (c) Emilio Concari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Emilio Concari
Η ταυτότητα του χρήστη matthew883: Faxonius limosus, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cassidybest

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 09:05 AM ADT
Faxonius limosus - Photo (c) Emilio Concari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Emilio Concari
Η ταυτότητα του χρήστη matthew883: Faxonius limosus, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jurga_li

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 01:35 PM EEST

Τόπος

Lentvaris, Lietuva (Google, OSM)
Faxonius limosus - Photo (c) Emilio Concari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Emilio Concari
Η ταυτότητα του χρήστη matthew883: Faxonius limosus, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blancherp

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 07:04 AM EDT
Faxonius - Photo (c) Ashour Rehana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη matthew883: Γένος Faxonius, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryangrow

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:45 PM CDT
Faxonius virilis - Photo (c) Ian Gardiner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Gardiner
Η ταυτότητα του χρήστη matthew883: Faxonius virilis, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuagsmith

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 11:10 PM MDT
Faxonius virilis - Photo (c) Ian Gardiner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Gardiner
Η ταυτότητα του χρήστη matthew883: Faxonius virilis, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuagsmith

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 11:20 PM MDT
Faxonius virilis - Photo (c) Ian Gardiner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Gardiner
Η ταυτότητα του χρήστη matthew883: Faxonius virilis, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew2019

Ημερομηνία

Ιούνιος 2012

Τόπος

Canada (Google, OSM)
Faxonius virilis - Photo (c) Ian Gardiner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Gardiner
Η ταυτότητα του χρήστη matthew883: Faxonius virilis, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colorado_crustaceans

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 01:00 PM MDT
Faxonius virilis - Photo (c) Ian Gardiner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Gardiner
Η ταυτότητα του χρήστη matthew883: Faxonius virilis, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colorado_crustaceans

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2018 07:20 PM MDT
Faxonius virilis - Photo (c) Ian Gardiner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Gardiner
Η ταυτότητα του χρήστη matthew883: Faxonius virilis, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdillingham

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 08:03 PM PDT

Περιγραφή

Pale spots on claw diagnostic for signal crayfish and lacks tubercular on claw of virile crayfish

Pacifastacus leniusculus - Photo (c) heupferd, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη matthew883: Pacifastacus leniusculus, Ένα μέλος του Αστακίδες (Οικογένεια Astacidae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdillingham

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 04:43 PM PDT

Περιγραφή

Was expecting to catch signal crayfish but all four were virile crayfish

Faxonius virilis - Photo (c) Ian Gardiner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Gardiner
Η ταυτότητα του χρήστη matthew883: Faxonius virilis, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coralie347

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 01:42 AM CEST
Procambarus acutus - Photo (c) Tony Palacios, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tony Palacios
Η ταυτότητα του χρήστη matthew883: Procambarus acutus, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chandler_wiegand

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2022 04:19 PM EDT
Faxonius limosus - Photo (c) Emilio Concari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Emilio Concari
Η ταυτότητα του χρήστη matthew883: Faxonius limosus, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

univac

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 01:42 PM MDT

Τόπος

Bellvue, CO, US (Google, OSM)
Faxonius virilis - Photo (c) Ian Gardiner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian Gardiner
Η ταυτότητα του χρήστη matthew883: Faxonius virilis, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertkhay

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 07:28 PM EDT

Περιγραφή

Tent-like web atop a yew bush. You can see it sitting at the center in the third pic.

Agelenopsis - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη matthew883: Γένος Agelenopsis, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cassidybest

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 10:55 AM ADT
Faxonius limosus - Photo (c) Emilio Concari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Emilio Concari
Η ταυτότητα του χρήστη matthew883: Faxonius limosus, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cassidybest

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 01:56 PM EDT
Faxonius - Photo (c) Ashour Rehana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη matthew883: Γένος Faxonius, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cassidybest

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 12:12 PM EDT
Faxonius propinquus - Photo (c) Michelle Herman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Michelle Herman
Η ταυτότητα του χρήστη matthew883: Faxonius propinquus, Ένα μέλος του Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 2322