Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tdmac

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 05:44 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wochenendwanderer

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2022 11:44 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karlhoreis

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2022 01:25 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max711

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 05:40 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amikiri

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 03:30 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trusty125

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 09:11 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

queenb1960s

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 02:39 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fartley2

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 01:45 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trusty125

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2022 06:56 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aaronr

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2022 08:38 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustin_lynch

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2016 12:23 PM CDT

Περιγραφή

With Enrique Santoyo-Brito, Khanh To, and Abby Hutto.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shahlatte

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

Inks lake

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gcambridge

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 05:13 PM EDT

Τόπος

Blacksburg, VA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Blue crayfish found in Southwestern Virginia

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

briharris12

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 03:15 PM EDT

Τόπος

Drumore, PA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

murphyb95

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2022 08:46 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herrszur1

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 11:29 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

necro34

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 12:48 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joseph92

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2016 09:29 AM EDT

Τόπος

Georgetown (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possibly_a_fish

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 08:46 AM CDT

Τόπος

Namakagon, WI, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Big one not small one

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haleymoskal

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 11:27 AM EDT

Τόπος

Sudbury, CA-ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthewvosper

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 07:54 PM BST

Τόπος

Kettering, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paintchippa

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 10:33 AM EDT

Τόπος

Cummington, MA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

the captain

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστακοειδή (Υπεροικογένεια Astacoidea)

Παρατηρητής

arnettbrady

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 03:14 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cbbeck

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 06:32 PM MST

Τόπος

Tucson (Google, OSM)

Περιγραφή

Several in the stream emptying into Rose Lake in Rose Canyon, Mt Lemmon.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

finlander13

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2022 01:47 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olly_morgan

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 07:23 PM BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

explorergecko9

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 12:28 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lifepokedex

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nelso435

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2020 11:26 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurent_f

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 10:43 AM EDT

Τόπος

Québec, Canada (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

snailveon

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 09:49 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lovisalden

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 12:57 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pattonh02

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 04:39 PM EDT

Τόπος

Hiwassee, VA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iwokeupandchoseviolets

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2022 04:53 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

serge_sidorovsky

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2021 09:57 AM EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevinsmitchell

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2020 12:10 PM MDT

Τόπος

Salem, UT, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apatia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2019 03:02 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elenapalkaflores

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2022 04:33 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaijabean

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2013 02:24 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shierandrulist

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 05:17 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shierandrulist

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 05:23 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 12:31 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oceanicadventures

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 08:48 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jleader

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 12:16 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 03:38 PM EDT

Περιγραφή

A large adult male virile crayfish, caught and released in the stream near my house. This male is form 1 and has a fully regenerated left claw, and a regenerating right claw that is somewhat deformed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marco_vicariotto

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 08:09 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mknoll2860

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2022 11:37 AM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

apistopanchax

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmeinecke

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

West Virginia, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colleen99

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

New Hampshire, US (Google, OSM)

Περιγραφή

After much looking around, found the spider tucked into a leaf (cherry tree) near where one piece of the enormous web it has built attaches. Opposite side attaches to another tree across a wide dirt driveway. Super impressive. Second photo shows center of web, taken as the sunshine hit it this morning.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 11:11 AM EDT

Περιγραφή

This is the second huge male I caught this morning. He is in prime condition and has few to no injuries. His claws have no injuries or deformities. This male is also form 1.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2022 11:08 AM EDT

Περιγραφή

One of the HUGE males I caught in the stream near my house. This male is form 1 and the prodactylus of both claws are regenerating their tips. He measures roughly 6.5 inches, from claw tips to tail tip.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oceanicadventures

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2022 09:03 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dan644

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 12:02 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

melg2283

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 11:47 AM MDT

Περιγραφή

Noticed about a dozen of these climbing out of moving water and onto the grass

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

turkboy

Ημερομηνία

Ιούνιος 29, 2022 02:07 PM EDT

Περιγραφή

Found in lake

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 01:01 PM EDT

Περιγραφή

A medium-sized adult male virile, found in the stream near my house. This male is form 1 and has a regenerated right claw.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2022 12:57 PM EDT

Περιγραφή

A large adult male virile, found in the stream near my house. This male is form 1 and has a fully regenerated left claw, and a regenerating right claw with a broken tip of the dactyl.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frandsong

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 10:05 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2022 10:33 AM EDT

Περιγραφή

This is my top find of today - my first big-headed ground beetle in New Hampshire. This one was found under a rock near the fire pit in my backyard. It measures about 0.9 inches long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ποτάμια Καραβίδα (Astacus astacus)

Παρατηρητής

mstubbs37

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Czechia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsuyoshi5

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2017 10:36 AM JST

Περιγραφή

河川調査許可の元の調査

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcellotaglialatela

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 09:35 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goatsinthemachine

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 11:51 AM MDT

Περιγραφή

In a remnant pool on the Griegos lateral irrigation ditch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2022 04:18 PM EDT

Περιγραφή

Top find of today - my first ichnuemon wasp I've found since I moved to NH, four years ago! It's an adult female, and I suspect she may have already laid her eggs, as he ovipositor and it's sheaths were bent and oddly disfigured. She was also weak and not crawling very well.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ineeley

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 09:46 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 05:21 PM EDT

Περιγραφή

A large adult male virile, found in the stream near my house. It is a form 1 male, and its left cheliped is regenerated.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 02:23 PM EDT

Περιγραφή

A large male Virile crayfish, with a heavily deformed regenerated left claw. This specimen is form 1, and was caught in the stream near my high school.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erickaye

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2017

Τόπος

Bitung, ID-SW, ID (Google, OSM)

Περιγραφή

Bobbit worm (Eunice aphroditois)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 12:47 PM EDT

Περιγραφή

Absolutely MASSIVE male virile crayfish, found and caught by my brother in the stream near my high school. This specimen is a form 1 male and is in perfect shape. Huge claws for its size as well.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsuyoshi5

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2015 01:20 PM JST

Περιγραφή

ハサミが奇形と脱皮途中
split claw and moulting signal crayfishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tsuyoshi5

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2015 11:35 AM JST

Περιγραφή

潜水にて捕獲した大型個体
A large male crayfish captured by diving

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gobygal

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 01:51 PM EDT

Περιγραφή

Epic crayfish.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isaac584

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2022 02:25 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 03:45 PM EDT

Περιγραφή

Large adult male virile. Found in the stream by my house.this specimen is a form 1 male, and it's in perfect shape, except part of one of its antennae are missing.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcatling

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2021 08:13 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lancedj

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 12:49 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiwibear

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 04:42 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trueraven

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 09:37 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardmonteverdense

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2018 03:02 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pdar21

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2019 05:44 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbacall

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2019 10:43 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natricine_nerd

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamfine

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 06:14 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiyoshi404

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2015 05:52 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alessandro_bona

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2021 07:12 PM CEST

Τόπος

nichelino (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tyler_stone

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2019 09:01 AM EDT

Τόπος

Paterson, NJ, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fearclis

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 12:58 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikef451

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clarencereed

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 08:25 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2022 04:08 PM EDT

Περιγραφή

Large adult male virile, caught and released in the stream by my house. He has a deformed left claw, the prodactylus is crossing over the end of the dactylus. The other claw also is regenerating part of its prodactylus. Other than that, this male has almost no other injuries. It's a form 2 male.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beelzeborn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021 02:30 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hbwellman

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2022 11:52 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishecke

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2022 09:19 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_nv04

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2021 08:44 AM EDT

Περιγραφή

Found on the bank of the Hiwassee River after a rainstorm.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesseholifield

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2022 08:33 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 12:00 PM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

proteusolm

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Simcoe, CA-ON, CA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthew883

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 02:57 PM EDT

Περιγραφή

Another pretty big male virile, caught in the stream by my house. This specimen has two regenerated pincers. It is also a form 1 male.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_folds

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2018 07:16 PM EDT

Περιγραφή

Male Greensaddle crayfish. Males have very impressive chelae. Only Form II males were found