Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος (Γένος Sciurus)

Παρατηρητής

erikaangel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2022 08:55 ΠΜ UTC
Κοκκινόουρος Σκίουρος - Photo (c) ELI RIOS, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ELI RIOS
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Κοκκινόουρος Σκίουρος (Sciurus granatensis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος (Γένος Sciurus)

Παρατηρητής

erikaangel

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 09:02 ΠΜ -05

Περιγραφή

0902:081222:08C:2176:CTRCUH1 :4E[083:0907]G[040:0x0036

Κοκκινόουρος Σκίουρος - Photo (c) ELI RIOS, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ELI RIOS
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Κοκκινόουρος Σκίουρος (Sciurus granatensis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος (Γένος Sciurus)

Παρατηρητής

erikaangel

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 08:54 ΠΜ -05

Περιγραφή

0854:060223:10C:2185:CT1RUCH :4E[100:0434]G[040:0x0036

Cámara trampa instalada en la Reserva Cultural Umbral Horizontes (RUCH) por la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA) en el marco de la implementación de los acuerdos de conservación bajo la estrategia de monitoreos de biodiversidad

Κοκκινόουρος Σκίουρος - Photo (c) ELI RIOS, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ELI RIOS
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Κοκκινόουρος Σκίουρος (Sciurus granatensis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος (Γένος Sciurus)

Παρατηρητής

erikaangel

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 10:00 ΜΜ -05
Κοκκινόουρος Σκίουρος - Photo (c) ELI RIOS, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ELI RIOS
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Κοκκινόουρος Σκίουρος (Sciurus granatensis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος (Γένος Sciurus)

Παρατηρητής

erikaangel

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 10:00 ΜΜ -05
Sciurus pucheranii - Photo (c) Ryan Steiner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryan Steiner
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Sciurus pucheranii, Ένα μέλος του Σκίουρος (Γένος Sciurus)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniela_156

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 10:14 ΜΜ -05
Tillandsia - Photo (c) geomanuel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by geomanuel
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Γένος Tillandsia, Ένα μέλος του Ποώδη (Τάξη Poales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniela_156

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 10:20 ΜΜ -05
Smilax domingensis - Photo (c) Nicolás Baresch Uribe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Nicolás Baresch Uribe
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Smilax domingensis, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniela_156

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 10:33 ΜΜ -05
Diphasiastrum thyoides - Photo (c) John Garrett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John Garrett
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Diphasiastrum thyoides, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniela_156

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 10:34 ΜΜ -05
Siphocampylus columnae - Photo (c) Diego Amaya, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diego Amaya
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Siphocampylus columnae, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniela_156

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 10:39 ΜΜ -05
Smilax - Photo (c) Vladimir Tkalčić, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Tkalčić
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Γένος Smilax, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniela_156

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 10:39 ΜΜ -05
Bejaria resinosa - Photo (c) Bioexploradores Farallones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Bioexploradores Farallones
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Bejaria resinosa, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniela_156

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 10:44 ΜΜ -05
Smilax tomentosa - Photo (c) Nicolás Baresch Uribe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nicolás Baresch Uribe
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Smilax tomentosa, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniela_156

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2023 10:57 ΜΜ -05
Frangula goudotiana - Photo (c) Juan Andrés leyva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Juan Andrés leyva
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Frangula goudotiana, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cerrostutelaresdemedellin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 08:05 ΠΜ -05
Amazilia tzacatl - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Amazilia tzacatl, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cerrostutelaresdemedellin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 07:57 ΠΜ -05
Coereba flaveola - Photo (c) Mason Maron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mason Maron
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Coereba flaveola, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cerrostutelaresdemedellin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 07:56 ΠΜ -05
Tiaris olivaceus - Photo (c) Tonny Rios, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Tonny Rios
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Tiaris olivaceus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cerrostutelaresdemedellin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 07:55 ΠΜ -05
Troglodytes aedon - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Troglodytes aedon, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cerrostutelaresdemedellin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 07:50 ΠΜ -05
Leptotila verreauxi - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Leptotila verreauxi, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cerrostutelaresdemedellin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 07:41 ΠΜ -05
Thamnophilus multistriatus - Photo (c) jonathancoley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Thamnophilus multistriatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cerrostutelaresdemedellin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 08:37 ΠΜ -05
Pyrocephalus rubinus - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Pyrocephalus rubinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cerrostutelaresdemedellin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 08:20 ΠΜ -05
Daptrius chimachima - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Daptrius chimachima, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cerrostutelaresdemedellin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 08:04 ΠΜ -05
Melanerpes rubricapillus - Photo (c) Aitor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Aitor
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Melanerpes rubricapillus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινόουρος Σκίουρος (Sciurus granatensis)

Παρατηρητής

cerrostutelaresdemedellin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 07:55 ΠΜ -05
Κοκκινόουρος Σκίουρος - Photo (c) ELI RIOS, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ELI RIOS
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Κοκκινόουρος Σκίουρος (Sciurus granatensis)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cerrostutelaresdemedellin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 07:49 ΠΜ -05
Ortalis columbiana - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Ortalis columbiana, Ένα μέλος του Ορνιθόμορφα (Τάξη Galliformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cerrostutelaresdemedellin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 07:43 ΠΜ -05
Saltator striatipectus - Photo (c) Guillermo O., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Guillermo O.
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Saltator striatipectus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cerrostutelaresdemedellin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 07:40 ΠΜ -05
Phimosus infuscatus - Photo (c) Luiz Carlos  Rocha, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Phimosus infuscatus, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cerrostutelaresdemedellin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 07:31 ΠΜ -05
Troglodytes aedon - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Troglodytes aedon, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huracan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 02:19 ΜΜ -05
Excremis coarctata - Photo (c) Omar Javier López Gómez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Omar Javier López Gómez
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Excremis coarctata, Ένα μέλος του Ασφοδελοειδή (Οικογένεια Asphodelaceae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huracan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 02:20 ΜΜ -05
Ageratina popayanensis - Photo (c) Mateo Hernandez Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mateo Hernandez Schmidt
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Ageratina popayanensis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huracan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 02:21 ΜΜ -05
Baccharis latifolia - Photo (c) Mateo Hernandez Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mateo Hernandez Schmidt
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Baccharis latifolia, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 30994