Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofiacaballero

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2022 11:03 ΠΜ -05
Phulia xanthodice - Photo (c) Fundación Dodo Colombia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fundación Dodo Colombia
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Phulia xanthodice, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorge_matallana

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2021 10:58 ΠΜ -05
Phulia xanthodice - Photo (c) Fundación Dodo Colombia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fundación Dodo Colombia
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Phulia xanthodice, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pilarsalinas49

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2020 09:25 ΠΜ -05

Περιγραφή

Registro realizado durante las labores de monitoreo con la Secretaria Distrital de Ambiente

Phulia xanthodice - Photo (c) Fundación Dodo Colombia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fundación Dodo Colombia
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Phulia xanthodice, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan_carlos_caicedo_hdz

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2017

Τόπος

Parque El Virrey (Google, OSM)
Phulia xanthodice - Photo (c) Fundación Dodo Colombia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fundación Dodo Colombia
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Phulia xanthodice, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

judithrozo

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2018
Phulia xanthodice - Photo (c) Fundación Dodo Colombia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fundación Dodo Colombia
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Phulia xanthodice, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dodo_colombia

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2018
Phulia xanthodice - Photo (c) Fundación Dodo Colombia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fundación Dodo Colombia
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Phulia xanthodice, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

viviangel

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 08:42 ΠΜ -05
Phulia xanthodice - Photo (c) Fundación Dodo Colombia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fundación Dodo Colombia
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Phulia xanthodice, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilson2

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2018 01:55 ΜΜ +05
Phulia xanthodice - Photo (c) Fundación Dodo Colombia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fundación Dodo Colombia
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Phulia xanthodice, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vireolanius

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2018 07:37 ΠΜ PST
Phulia xanthodice - Photo (c) Fundación Dodo Colombia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Fundación Dodo Colombia
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Phulia xanthodice, Ένα μέλος του Πιερίνες (Υποοικογένεια Pierinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gustavopisso

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Cauca, CO (Google, OSM)
Mazama rufina - Photo (c) Andreas Kay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Mazama rufina, Ένα μέλος του Καπρεολίνες (Υποοικογένεια Capreolinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margaritarestrepou

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2019 12:02 ΜΜ EDT
Cyperus melanostachyus - Photo (c) Anne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Cyperus melanostachyus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julianazuluaga-carrero

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2018 08:33 ΠΜ -05
Cyperus melanostachyus - Photo (c) Anne, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Cyperus melanostachyus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

loretarosselli

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Cundinamarca, CO (Google, OSM)

Περιγραφή

Herbácea 50cm coriácea 3000m

Diphasium jussiaei - Photo (c) Weston Testo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Weston Testo
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Diphasium jussiaei, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewatchwidow

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 04:04 ΜΜ NZST
Fuchsia paniculata - Photo (c) rob Stoeltje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Fuchsia paniculata, Ένα μέλος του Οναγροειδή (Οικογένεια Onagraceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jormtz

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2022 05:58 ΜΜ CDT
Asplenium praemorsum - Photo (c) Chuck Sexton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chuck Sexton
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Asplenium praemorsum, Ένα μέλος του Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlpena87

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2013 02:00 ΠΜ -05
Bomarea - Photo (c) Duncan Cunningham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Duncan Cunningham
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Γένος Bomarea, Ένα μέλος του Λειριώδη (Τάξη Liliales)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amesac

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 08:48 ΠΜ -05
Streptosolen jamesonii - Photo (c) francesfo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Streptosolen jamesonii, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanforero

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2021 04:39 ΜΜ UTC
Meriania nobilis - Photo (c) Dick Culbert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Meriania nobilis, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maria_guerrero1

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2024 08:43 ΠΜ -05
Pleopeltis macrocarpa - Photo (c) Luz de los Milagros, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luz de los Milagros
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Pleopeltis macrocarpa, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)

Παρατηρητής

mariatobon

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 02:26 ΜΜ -05
Λιγούστρο - Photo (c) pileatedtree, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by pileatedtree
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Λιγούστρο (Γένος Ligustrum)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

ana_maria135

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 04:06 ΜΜ -05

Περιγραφή

Arbusto de flores en Ebéjico

Βουκαμβίλια - Photo (c) Martin LaBar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Βουκαμβίλια (Γένος Bougainvillea)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejandracastiblanco

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 11:58 ΠΜ -05
Desmodium molliculum - Photo (c) alejandrabalcazar, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Desmodium molliculum, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejandracastiblanco

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 11:58 ΠΜ -05
Duranta mutisii - Photo (c) Mateo Hernandez Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mateo Hernandez Schmidt
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Duranta mutisii, Ένα μέλος του Δουράντα (Γένος Duranta)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejandracastiblanco

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 11:58 ΠΜ -05
Verbena litoralis - Photo (c) Andrés Ramírez-Barrera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrés Ramírez-Barrera
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Verbena litoralis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λάπαθο (Γένος Rumex)

Παρατηρητής

alejandracastiblanco

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 11:58 ΠΜ -05
Λάπαθο - Photo (c) Les, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Λάπαθο (Γένος Rumex)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejandracastiblanco

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 11:58 ΠΜ -05
Verbena litoralis - Photo (c) Andrés Ramírez-Barrera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrés Ramírez-Barrera
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Verbena litoralis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejandracastiblanco

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 11:58 ΠΜ -05
Duranta mutisii - Photo (c) Mateo Hernandez Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Mateo Hernandez Schmidt
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Duranta mutisii, Ένα μέλος του Δουράντα (Γένος Duranta)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejandracastiblanco

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 11:58 ΠΜ -05
Parmeliaceae - Photo (c) naturalisttrent, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by naturalisttrent
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Οικογένεια Parmeliaceae, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alejandracastiblanco

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 11:58 ΠΜ -05
Περσικάρια - Photo (c) jehaziel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Περσικάρια (Γένος Persicaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κικούγιου (Cenchrus clandestinus)

Παρατηρητής

alejandracastiblanco

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 11:58 ΠΜ -05
Κικούγιου - Photo (c) Hanno Schaefer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hanno Schaefer
Η ταυτότητα του χρήστη mateohernandezschmidt: Κικούγιου (Cenchrus clandestinus)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 31679