Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liuid

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ορεινός Τάπιρος Tapirus pinchaque

Παρατηρητής

randyvickers

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2018

Τόπος

Napo, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srosado

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pridinix

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 04:43 PM UTC

Τόπος

Manaus (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2019 10:50 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2019 08:09 AM EDT

Τόπος

Archidona, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srosado

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2020 08:13 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbeadle

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2019 05:35 PM EST

Περιγραφή

Varied Solitaire. Photographed above Rancho Plastico, Darién Province, Panama on 25 February 2019. Beautiful to hear and see! Not uncommon here, but this individual was particularly obliging. Restricted to the highlands of extreme east Panama and adjacent Colombia. Monotypic.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chloe_and_trevor

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

Napo, EC (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ccaicedov

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidgomez2327

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2020 12:34 PM -05

Τόπος

Pereira (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edwinmunera

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2020 11:44 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel1818

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 12:40 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabo_utria

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2018 06:46 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

northamazontravel

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2019 03:30 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

calliebroaddus

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2019 08:02 AM EDT

Περιγραφή

High elevation in el Dorado reserve

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mateohernandezschmidt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2020 02:22 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosbocos

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Santander, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermes_juez

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Colombia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludocitrus

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 07:26 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

monroyfotografo

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 09:27 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mateohernandezschmidt

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2020 09:30 AM -05

Περιγραφή

Parasitando arbolito de "chucua" (Viburnum cf. tinoides)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tavoespinel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2018 07:19 AM +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρκούδα Των Άνδεων Tremarctos ornatus

Παρατηρητής

nataprada

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Τόπος

Cundinamarca, CO (Google, OSM)

Περιγραφή

Foto tomada por Pompilio Martinez

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesusaranaj

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2020 09:08 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samadrin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xolmis-irupero

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smejiadu

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2019 07:49 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaell

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Colombia (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

estebanalzate

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

solifugae

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2019

Περιγραφή

sitting next to the edge of the river at night

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alenasecil

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2017 03:31 PM +05

Περιγραφή

Sobre rocas con capa de musgo cerca a la rivera del río.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smejiadu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2019 10:42 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης Falco peregrinus

Παρατηρητής

biodavidgb90

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jokari

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2019 07:16 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielfonsecaf

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2018 11:07 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mortiz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2019 10:07 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lgmosquera

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2019 10:31 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gesnerio

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camilojotage

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2018

Περιγραφή

Pereskia bleo (Kunth) DC.
Cactus bleo Kunth
Árbol, arbusto. Nativa. bh-T. Valle selvático del Atrato y Urabá. 0-500 m.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eumomota76

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2018 05:45 AM CST

Περιγραφή

El Dorado Lodge RNA. No GPS marker on map? I estimated location.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι Odocoileus virginianus

Παρατηρητής

isabellagiraldo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2018 01:25 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

omarjavier48

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2017 10:47 AM +05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dbermud6

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mateohernandezschmidt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mateohernandezschmidt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mateohernandezschmidt

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2007

Τόπος

Coroico, Bolivia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenchamberlain

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2019

Τόπος

Bogota, Colombia (Google, OSM)

Περιγραφή

PNN Sumapaz--Laguna Chisacá, Distrito Capital de Bogotá, CO

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινό Πόσουμ Didelphis marsupialis

Παρατηρητής

gingerdamato

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2019 10:20 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herman-amaya

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2017 11:58 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mortiz

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2011 04:00 PM -05

Τόπος

Guasca, Colombia (Google, OSM)

Περιγραφή

Flora silvestre

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegophidio

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2014 03:32 PM -05

Τόπος

Colombia (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flecksy

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2015 12:15 PM CST

Περιγραφή

About 2cm body length.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanfeliperestrepo

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2014

Περιγραφή

In Spanish Gavilán caminero. Hilty et all, p. 127 (Spanish edition). I think is a juvenile.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bioexploradoresfarallones

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2017

Περιγραφή

Fotografía: Sebastián Berrío - farallonesdelcitara.bioexploradores.com

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lgmosquera

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2018 12:29 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markuslilje

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2009 11:54 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dejong

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2018 01:18 PM EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saida

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2017 03:32 PM +05

Περιγραφή

Semillero Coliblanco

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfaucher

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2016 05:24 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielvelez

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauracespedesarias

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuelfernando

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carolinahr

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2018 10:28 AM HST

Περιγραφή

Humedal córdoba

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mfaucher

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2016 04:55 PM EDT

Περιγραφή

Crested Caracara (Caracara cheriway), DSC_5384.JPG

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegophidio

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2016 11:55 AM -05

Τόπος

Colombia (Google, OSM)

Περιγραφή

Reservas Naturales Rey Zamuro - Matarredonda

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diegophidio

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2016 04:33 PM -05

Τόπος

Colombia (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iuvel

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ck2az

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2018 03:17 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Λαγός Lepus europaeus

Παρατηρητής

janaohrner

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2017 06:51 AM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luchogu

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2017 12:58 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vireolanius

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2018 07:55 AM PST

Περιγραφή

the endemic Colombian subspecies.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zumbio

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2017

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brambillajoxel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2018 04:59 PM CST

Τόπος

Colima, México (Google, OSM)

Περιγραφή

Ave en nido plumaje negro total

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2017 11:25 AM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beryl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2016

Περιγραφή

Kitten

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rancholaspalomas

Ημερομηνία

Ιούλιος 17, 2017 11:50 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pfaucher

Ημερομηνία

Αύγουστος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meiterer

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2011

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλεπού Των Άνδεων Lycalopex culpaeus

Παρατηρητής

twillrichardson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2009 06:51 AM PST

Περιγραφή

I was struck by the coyote-like size of this guy, but especially when Lorenzo called it a "fox!"

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Λαγός Lepus europaeus

Παρατηρητής

twillrichardson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2009 06:50 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicoolejnik

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastianberrio

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2016 12:06 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amcuervo

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2017 08:08 AM -05

Περιγραφή

Nido a baja altura en el sendero El Clarinero (justamente)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noaboa

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2017 03:13 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amcuervo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2017 06:20 AM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camilojotage

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saw_it

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2017 02:20 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juan_carlos_caicedo_hernandez

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2017

Τόπος

Parque El Virrey (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχειλίδες Οικογένεια Megachilidae

Παρατηρητής

mortiz

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2015

Τόπος

Bogota, Colombia (Google, OSM)

Περιγραφή

Bee

Ετικέτες

Bee

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mortiz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2017 01:00 PM -05

Περιγραφή

Flowers that look like tiny dusters

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mortiz

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2014 02:15 PM -05

Περιγραφή

Gray with greenish cast, with white wingbars and yellowish belly.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mortiz

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2011 04:50 PM -05

Περιγραφή

Flowers from blossoming tree

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mortiz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2012 12:39 PM -05

Περιγραφή

Flor silvestre de Guasca, Cundinamarca, Colombia

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mortiz

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2015 11:33 AM -05

Περιγραφή

Green lizzard

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mortiz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2011

Περιγραφή

Moth with green, orange, yellow and blue wings.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα Τάξη Lepidoptera

Παρατηρητής

mortiz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2012

Περιγραφή

Moth with white, black and yellow wings.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mortiz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2015

Τόπος

Bogota, Colombia (Google, OSM)

Περιγραφή

Wild vine flower

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielvanderpost

Ημερομηνία

Αύγουστος 2017

Τόπος

Colombia (Google, OSM)