Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woraphot

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2009 01:25 PM +07
Trimerodytes praemaxillaris - Photo (c) Woraphot Bunkhwamdi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Woraphot Bunkhwamdi
Η ταυτότητα του χρήστη masudsalimian: Trimerodytes praemaxillaris, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

badger8181

Ημερομηνία

Ιούλιος 2016

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)
Tantilla wilcoxi - Photo (c) Ale Peña, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ale Peña
Η ταυτότητα του χρήστη masudsalimian: Tantilla wilcoxi, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_neotropico

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2014

Περιγραφή

Culebra Roja de Collar (Tantilla rubra)serpiente de cuerpo delgado y largo, terrestre, se alimenta principalmente de pequeños invertebrados vermiformes. Es de hábitos crepusculares, durante el día permanecen ocultas, bajo troncos y piedras. Poco se sabe de sus hábitos y reproducción. Este ejemplar medía aproximadamente 22 cm de longitud total. Se desconoce su sexo.

Tantilla rubra - Photo (c) Daniel Pineda Vera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Daniel Pineda Vera
Η ταυτότητα του χρήστη masudsalimian: Tantilla rubra, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

asio-otus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 09:34 AM CST
Ceyx azureus azureus - Photo (c) Matthew Connors, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Matthew Connors
Η ταυτότητα του χρήστη masudsalimian: Ceyx azureus ssp. azureus, Ένα μέλος του Κορακιόμορφα (Τάξη Coraciiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpague

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Colorado, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Under a piece of tin near an old homestead.

Thamnophis cyrtopsis cyrtopsis - Photo (c) spencer_riffle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by spencer_riffle
Η ταυτότητα του χρήστη masudsalimian: Thamnophis cyrtopsis ssp. cyrtopsis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisketola

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 09:00 PM -05

Τόπος

CU-113, Cuzco, PE (Google, OSM)
Oxyrhopus erdisii - Photo (c) James W. Ttito Nina, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by James W. Ttito Nina
Η ταυτότητα του χρήστη masudsalimian: Oxyrhopus erdisii, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hfranz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2020
Masticophis aurigulus - Photo (c) Jorge H. Valdez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jorge H. Valdez
Η ταυτότητα του χρήστη masudsalimian: Masticophis aurigulus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fernandez_badillo_l

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 11:52 PM CDT
Conopsis acuta - Photo (c) Christian Langner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christian Langner
Η ταυτότητα του χρήστη masudsalimian: Conopsis acuta, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjbirder

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Τόπος

Philippines (Google, OSM)
Stegonotus muelleri - Photo (c) Mark Jason Villa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Mark Jason Villa
Η ταυτότητα του χρήστη masudsalimian: Stegonotus muelleri, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genjitsu

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2021 10:48 AM JST

Περιγραφή

on sandy beach

Emydocephalus ijimae - Photo (c) Patrick Randall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη masudsalimian: Emydocephalus ijimae, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olive_ou

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2021 12:32 PM AWST

Τόπος

菲律賓海, TW (Google, OSM)
Emydocephalus ijimae - Photo (c) Patrick Randall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη masudsalimian: Emydocephalus ijimae, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brentwhite1213

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2014 10:05 PM UTC
Emydocephalus ijimae - Photo (c) Patrick Randall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη masudsalimian: Emydocephalus ijimae, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r_lai

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 06:24 PM CST

Τόπος

Philippine Sea, TW (Google, OSM)
Emydocephalus ijimae - Photo (c) Patrick Randall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη masudsalimian: Emydocephalus ijimae, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mizukaming

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2020 08:10 PM JST
Emydocephalus ijimae - Photo (c) Patrick Randall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη masudsalimian: Emydocephalus ijimae, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alesbucek

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2022 11:00 AM JST

Τόπος

Onna, JP-ON, JP (Google, OSM)
Emydocephalus ijimae - Photo (c) Patrick Randall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη masudsalimian: Emydocephalus ijimae, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brentwhite1213

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2014 11:01 PM HST

Τόπος

Onna, JP-ON, JP (Google, OSM)

Περιγραφή

DCIM\103GOPRO

Emydocephalus ijimae - Photo (c) Patrick Randall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη masudsalimian: Emydocephalus ijimae, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrick_davis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2021 07:10 AM JST

Τόπος

Okinawa, JP (Google, OSM)
Emydocephalus ijimae - Photo (c) Patrick Randall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη masudsalimian: Emydocephalus ijimae, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r_lai

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2022 02:15 PM CST
Emydocephalus ijimae - Photo (c) Patrick Randall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη masudsalimian: Emydocephalus ijimae, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_burger

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2014 06:45 PM SAST

Περιγραφή

Limaformosa chanleri - Photo (c) Paul Freed, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Paul Freed
Η ταυτότητα του χρήστη masudsalimian: Limaformosa chanleri, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuadoby

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022 01:32 PM EST
Magliophis stahli - Photo (c) Benny Diaz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Benny Diaz
Η ταυτότητα του χρήστη masudsalimian: Magliophis stahli, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjbirder

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2018 07:18 AM HKT

Ετικέτες

Dendrelaphis fuliginosus - Photo (c) Michaela S. Webb, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michaela S. Webb
Η ταυτότητα του χρήστη masudsalimian: Dendrelaphis fuliginosus, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jhoncalderon72

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2019
Micrurus dumerilii dumerilii - Photo (c) Andrés Camilo Montes-Correa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrés Camilo Montes-Correa
Η ταυτότητα του χρήστη masudsalimian: Micrurus dumerilii ssp. dumerilii, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jose_fang

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2007 09:39 PM -05
Micrurus dumerilii dumerilii - Photo (c) Andrés Camilo Montes-Correa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrés Camilo Montes-Correa
Η ταυτότητα του χρήστη masudsalimian: Micrurus dumerilii ssp. dumerilii, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romannec

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 10:34 PM CET
Dipsas brevifacies - Photo (c) Diana Fuentes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Diana Fuentes
Η ταυτότητα του χρήστη masudsalimian: Dipsas brevifacies, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhfischer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2010 08:28 AM HST
Micrurus surinamensis - Photo (c) Tomaz Nascimento de Melo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Tomaz Nascimento de Melo
Η ταυτότητα του χρήστη masudsalimian: Micrurus surinamensis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniok19

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2019 04:04 PM EDT

Τόπος

15555, Perú (Google, OSM)
Incaspis tachymenoides - Photo (c) Antonio Chávez S.S., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Antonio Chávez S.S.
Η ταυτότητα του χρήστη masudsalimian: Incaspis tachymenoides, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marsore

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2020 09:35 AM +14
Micrurus browni - Photo (c) marsore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by marsore
Η ταυτότητα του χρήστη masudsalimian: Micrurus browni, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markkenderdine

Ημερομηνία

Μάρτιος 2012

Τόπος

Ιδιωτικό

Περιγραφή

detained for photo here. Not in situ. AFAIK, the farthest west observation. 2nd male from Charlotte county.

Lampropeltis occipitolineata - Photo (c) mike_rochford, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mike_rochford
Η ταυτότητα του χρήστη masudsalimian: Lampropeltis occipitolineata, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

miguel_urgiles

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2018
Leptodeira larcorum - Photo (c) Green Jewel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Green Jewel
Η ταυτότητα του χρήστη masudsalimian: Leptodeira larcorum, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

green5

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2019 12:01 PM -05

Τόπος

Piñas, Ecuador (Google, OSM)
Leptodeira larcorum - Photo (c) Green Jewel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Green Jewel
Η ταυτότητα του χρήστη masudsalimian: Leptodeira larcorum, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 328