Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhfischer

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2010 12:46 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sonoran

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2005 01:43 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mario_yanez_munoz

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2004 12:59 ΠΜ -05

Περιγραφή

EPSON DSC picture

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xrufray

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2009 06:16 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kennethchinimages

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2017 11:44 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2020 12:28 ΠΜ SAST

Περιγραφή

with Ryan Van Huyssteen

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sanjaya_kanishka

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Sri Lanka (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bangtran

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Vietnam (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mintkhaosok

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2023 10:45 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cemoneellen

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 08:53 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidraju758

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 09:00 ΠΜ IST

Περιγραφή

Rediscovery from its Type locality after 142 years

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillermohsosa-tovar

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2017 02:20 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abounabat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2007 11:54 ΠΜ CET

Τόπος

Ghassoul, Algeria (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Ιούνιος 2012

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

Mt. Scenery Trail. Saw 3.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuel_mclaughlin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 07:21 ΜΜ AWST

Περιγραφή

Photo credit - Arthur Ferguson

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dherbert

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2006

Τόπος

Melaky, MG-MA, MG (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_burger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2012 12:43 ΠΜ SAST

Τόπος

Mayoko, CG-NI, CG (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ottob-c

Ημερομηνία

Αύγουστος 2, 2018 03:26 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rfoquet

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2020 10:19 ΠΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedroivosimoes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2010 05:49 ΜΜ ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woraphot

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2016 09:59 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kyle_winney

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2020 08:00 ΠΜ WIB

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielegualdoni

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2018 02:25 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαπίτης (Malpolon insignitus)

Παρατηρητής

alisho

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2019 10:01 ΠΜ +0430

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mobinkargarfard

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 02:17 ΠΜ +0330

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guillermohsosa-tovar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 04:20 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sergio_teran-juarez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2019 01:04 ΜΜ CST

Περιγραφή

Se piensa que la serpiente estaba sobre el suelo empezando a tragar un ratón cuando cruzamos y fue que trepó sobre el arbusto.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patsimpson2000

Ημερομηνία

Ιούνιος 2016

Περιγραφή

Observation by MTRP Patrol Volunteers, George Varga, Marty Fink, Matt Franco. "The elapsed time between the first and last photo is 13 minutes. The rate at which this snake came out of the expanding burrow with mouth-fulls of dirt was amazing.
The snake literally was spitting a mouthful** of soil out. It kept going down and back up with mouth-fulls of dirt about every three, four seconds. When the pile got big
enough, it would use its body in a sinuous fashion to push the soil out of its way."
**In fact the snake retrieved "neckfuls" of dirt.
Short video of event: https://youtu.be/ZONMSUBvTeM

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakescott

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Sonora, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

We were lucky enough to see two live Individuals and one DOR of this very seldom seen species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2010 06:12 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elvivorero

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2020

Περιγραφή

nn

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

courtharding

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Honduras (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild-about-texas

Ημερομηνία

Αύγουστος 1999

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderr

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2018 08:46 ΠΜ SAST

Περιγραφή

with Operation Wallaceae
www.opwall.com

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lrathbone

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 03:32 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

woraphot

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2009 01:25 ΜΜ +07

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

badger8181

Ημερομηνία

Ιούλιος 2016

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

el_neotropico

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2014

Περιγραφή

Culebra Roja de Collar (Tantilla rubra)serpiente de cuerpo delgado y largo, terrestre, se alimenta principalmente de pequeños invertebrados vermiformes. Es de hábitos crepusculares, durante el día permanecen ocultas, bajo troncos y piedras. Poco se sabe de sus hábitos y reproducción. Este ejemplar medía aproximadamente 22 cm de longitud total. Se desconoce su sexo.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cpague

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Colorado, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Under a piece of tin near an old homestead.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rainbowkitten

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2016 12:52 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

green5

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2019 12:01 ΜΜ -05

Τόπος

Piñas, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisketola

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2022 09:00 ΜΜ -05

Τόπος

CU-113, Cuzco, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hfranz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylheb

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2020 09:15 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_burger

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2014 06:45 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

no-orms

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2017 09:58 ΠΜ PST

Περιγραφή

©GECI / Norma Castillo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joshuadoby

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022 01:32 ΜΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mjbirder

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2018 07:18 ΠΜ HKT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

romannec

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 10:34 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhfischer

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2010 08:28 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marsore

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2020 09:35 ΠΜ +14

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zacharge

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_monter

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2016 12:11 ΜΜ CDT

Τόπος

Oaxaca, MX (Google, OSM)

Περιγραφή

Pequeña culebrita ciega con una pequeña mancha amarilla en la parte frontal de la cabeza y en la cola.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juancm

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2019 11:47 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wouterbeukema

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2017

Τόπος

Guatemala (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosjuarezp

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 07:55 ΜΜ CST

Περιγραφή

Observación hecha por una ciudadana y con el permiso de ella documento su observación. Nuevo registro para el departamento de Chalatenango.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renedurocher

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2020

Τόπος

Haiti (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cr_hundermark

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhfischer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2009 09:12 ΠΜ HST

Τόπος

Mount Keira, NSW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nheringlobo

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021 05:44 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 09:23 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jouberth

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Τόπος

South Africa (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

esau_valdenegro

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2018 01:17 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victor_jimenez_arcos

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sonoran

Ημερομηνία

Αύγουστος 8, 2019 05:04 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

browntb

Ημερομηνία

Ιούλιος 2015

Τόπος

Honduras (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wayne_fidler

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2018 09:58 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sindic

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2002

Περιγραφή

March 2002

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro_nahuat

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 09:47 ΠΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosavazquez

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2018 09:34 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafaelduarte

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Ceará, BR (Google, OSM)

Περιγραφή

Localização aproximada.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victor_jimenez_arcos

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

missoum73

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Naâma, DZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josh_vandermeulen

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2022 09:25 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaymurter

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2022 01:06 ΜΜ CST

Τόπος

Loreto, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orojas91

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Τόπος

Bahia, BR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonathan_kolby

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardozb

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 08:19 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hermes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2015 11:27 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_burger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2012 04:25 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Killed by bush-clearing team.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khristimantis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Antioquia, CO (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aswadandriyanto

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2017 01:53 ΠΜ WIB

Τόπος

Jawa Barat, ID (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sindic

Ημερομηνία

Απρίλιος 2003

Τόπος

Oriental, MA (Google, OSM)

Περιγραφή

MCCI-R1169

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmaughn

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexeiebel

Ημερομηνία

Απρίλιος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

neymark

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2015 07:40 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avrajjal

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2011 04:54 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karimamri

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2021 10:22 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesmifan

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2020 11:18 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

b_akeret

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2012 09:47 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

josuergg

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2012 07:20 ΠΜ CST

Τόπος

Jutiapa, Honduras (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

holgerbeck

Ημερομηνία

Μάιος 2013

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

coolpapa1

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Περιγραφή

Found under rock with banded gecko. Picture 4 shows both.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnaandrade

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mefupa

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 1995 08:58 ΠΜ SAST

Τόπος

Arumeru, Tansania (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amirhamidy

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαΐτα (Platyceps najadum)

Παρατηρητής

diegoreggianti

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2013 10:50 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

izakschoon

Ημερομηνία

Μάιος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hydaticus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2016

Τόπος

tiputini, ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herpavida

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Ecuador (Google, OSM)