Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 10:36 AM AEDT
Octopus tetricus - Photo (c) John Turnbull, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martyhing: Octopus tetricus, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helenran

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2022 08:23 AM AEDT
Brachaluteres jacksonianus - Photo (c) Tony Strazzari, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martyhing: Brachaluteres jacksonianus, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helenran

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021
Hippocampus abdominalis - Photo (c) acanthaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martyhing: Hippocampus abdominalis, Ένα μέλος του Ιππόκαμπος (Γένος Hippocampus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sybilledavidson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2021 12:20 PM AEDT

Τόπος

Bawley Point (Google, OSM)

Περιγραφή

in urban garden during wet weather

Limnodynastes peronii - Photo (c) eyeweed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη martyhing: Limnodynastes peronii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2022 02:06 PM AEDT
Caulerpa cactoides - Photo (c) Wayne Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martyhing: Caulerpa cactoides, Ένα μέλος του Χλωρόφυτα (Συνομοταξία Chlorophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matt_rees

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2022 01:36 PM +11
Tiliqua scincoides - Photo (c) Kazredracer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη martyhing: Tiliqua scincoides, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδροπόσουμ (Trichosurus vulpecula)

Παρατηρητής

donna_humphries

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2022 08:56 PM +11

Περιγραφή

Possum

Δενδροπόσουμ - Photo (c) Nick Lambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martyhing: Δενδροπόσουμ (Trichosurus vulpecula)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickoshaw

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2021 09:14 PM AEST

Τόπος

Blairgowrie Marina (Google, OSM)

Περιγραφή

note sure

Octopus berrima - Photo (c) Deb Aston, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martyhing: Octopus berrima, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abhishekgk18

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020
Sepia apama - Photo (c) Harry Rosenthal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martyhing: Sepia apama, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johan98800

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2021 09:28 AM +11
Gobiodon okinawae - Photo (c) Roger Rittmaster, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martyhing: Gobiodon okinawae, Ένα μέλος του Γωβηίνες (Υποοικογένεια Gobiinae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 17, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

slebris

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Philippines (Google, OSM)
Gobiodon ceramensis - Photo (c) Sylvain Le Bris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martyhing: Gobiodon ceramensis, Ένα μέλος του Γωβηίνες (Υποοικογένεια Gobiinae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adurbano

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2021 11:38 PM +11
Gobiodon histrio - Photo (c) 
Dr. Oliver Schneider, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martyhing: Gobiodon histrio, Ένα μέλος του Γωβηίνες (Υποοικογένεια Gobiinae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roxylaz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2022 05:07 PM AEDT
Octopus tetricus - Photo (c) John Turnbull, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martyhing: Octopus tetricus, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rafi1

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2013 03:22 PM IST
Gobiodon citrinus - Photo (c) Mark Rosenstein, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martyhing: Gobiodon citrinus, Ένα μέλος του Γωβηίνες (Υποοικογένεια Gobiinae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twan3253

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 03:17 PM AEST

Τόπος

Australia (Google, OSM)
Octopus tetricus - Photo (c) John Turnbull, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martyhing: Octopus tetricus, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronavery

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 08:54 AM AEDT
Hormosira banksii - Photo (c) Arthur Chapman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martyhing: Hormosira banksii, Ένα μέλος του Χρωμιστά (Βασίλειο Chromista)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronavery

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 08:47 AM AEDT
Halophila - Photo (c) wildsingapore, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by wildsingapore
Η ταυτότητα του χρήστη martyhing: Γένος Halophila, Ένα μέλος του Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisut

Ημερομηνία

Ιούνιος 27, 2020 03:50 PM AEST

Περιγραφή

Catch and release

Arripis trutta - Photo (c) Harry Rosenthal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martyhing: Arripis trutta, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dj_maple

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 12:54 PM AEDT
Giuris margaritacea - Photo (c) john lenagan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martyhing: Giuris margaritacea, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alcw_bdrs

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2015 01:00 AM AEDT
Meuschenia trachylepis - Photo (c) Harry Rosenthal, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martyhing: Meuschenia trachylepis, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild_lachie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2022 02:21 PM +11

Περιγραφή

Juvenile. Mimicking detached sea grass, drifting/moving around with the snout down, tail facing the surface and using only the pectoral fins to control movement

Aluterus scriptus - Photo (c) 104623964081378888743, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by David R
Η ταυτότητα του χρήστη martyhing: Aluterus scriptus, Ένα μέλος του Τετραοδοντόμορφα (Τάξη Tetraodontiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

insequentways

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2022 04:15 PM AEDT

Περιγραφή

This little guy (between 5 and 10 cm long) had been left stranded on the sand after a high tide, and is recovering in a rock pool.
Video: https://youtu.be/UyhcExB_Mxg

Ετικέτες

Octopus tetricus - Photo (c) John Turnbull, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martyhing: Octopus tetricus, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pamelaviolet

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2021 07:47 AM +11
Octopus tetricus - Photo (c) John Turnbull, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martyhing: Octopus tetricus, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaz_dives

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2022 10:41 AM +11

Περιγραφή

I thought this was a pipefish but on reviewing the images the head and snout don’t look pipe-fishy. I’m stumped. It was long and thin, poking its head out when I found it and then snaking through the growth. I didn’t catch the tail.

Alabes parvula - Photo (c) Henrick Michael, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martyhing: Alabes parvula, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anagracanin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2021 04:01 PM AEDT
Gymnothorax prasinus - Photo (c) Richard Ling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη martyhing: Gymnothorax prasinus, Ένα μέλος του Μυραινίδες (Οικογένεια Muraenidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 27, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caddie10

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2021 03:18 PM +11
Cryptostylis subulata - Photo (c) Bill Higham, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη martyhing: Cryptostylis subulata, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

youngtommorris

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 08:19 AM AEDT
Litoria peronii - Photo (c) Hunter McCall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη martyhing: Litoria peronii, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dashtwostep

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2021 03:49 PM AEST
Gymnothorax prasinus - Photo (c) Richard Ling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη martyhing: Gymnothorax prasinus, Ένα μέλος του Μυραινίδες (Οικογένεια Muraenidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dashtwostep

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2021 04:06 PM +11
Ranina ranina - Photo (c) Ondřej Radosta, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη martyhing: Ranina ranina, Ένα μέλος του Βραχύουρα (Ανθυποτάξη Brachyura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 25, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roxylaz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2021 01:25 PM AEDT
Octopus tetricus - Photo (c) John Turnbull, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη martyhing: Octopus tetricus, Ένα μέλος του Κεφαλόποδα (Ομοταξία Cephalopoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 4443