Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

soln853

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 09:06 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronigreer

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2007 08:49 AM AEDT

Περιγραφή

Egg laying under low rock shelf almost at the shoreline.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

du81iner

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2019 07:42 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonydiver

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2019 01:48 PM AEDT