Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenlizz

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 11:27 ΠΜ AEST
Trichonephila plumipes - Photo (c) Matt Reid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matt Reid
Η ταυτότητα του χρήστη marshall-clark: Trichonephila plumipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rich_fuller

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 04:29 ΜΜ AEST
Intellagama lesueurii - Photo (c) remiphoto47, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marshall-clark: Intellagama lesueurii, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashleigh43587

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 01:33 ΜΜ AEST
Agape chloropyga - Photo (c) Jim des Rivieres, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim des Rivieres
Η ταυτότητα του χρήστη marshall-clark: Agape chloropyga, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lloydybird

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 07:22 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Calling as they flew overhead (as they do most mornings).

(Crows & Sulphur-crested cockatoos can also be heard at points in the background ).

Toowong/Mt Coot-Tha (Gootcha/Kuta),
Brisbane (Meanjin).

Cacatua sanguinea - Photo (c) Dianne Clarke, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dianne Clarke
Η ταυτότητα του χρήστη marshall-clark: Cacatua sanguinea, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοάλα (Phascolarctos cinereus)

Παρατηρητής

talialovelinay

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 07:49 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Between admin building and cleaners donga

Κοάλα - Photo (c) Anna Lanigan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anna Lanigan
Η ταυτότητα του χρήστη marshall-clark: Κοάλα (Phascolarctos cinereus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοάλα (Phascolarctos cinereus)

Παρατηρητής

talialovelinay

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 08:07 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Woodland rear

Κοάλα - Photo (c) Anna Lanigan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anna Lanigan
Η ταυτότητα του χρήστη marshall-clark: Κοάλα (Phascolarctos cinereus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοάλα (Phascolarctos cinereus)

Παρατηρητής

talialovelinay

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 08:54 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Sport n rec picnic area

Κοάλα - Photo (c) Anna Lanigan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anna Lanigan
Η ταυτότητα του χρήστη marshall-clark: Κοάλα (Phascolarctos cinereus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοάλα (Phascolarctos cinereus)

Παρατηρητής

dommich

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 08:14 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Observed changing trees

Κοάλα - Photo (c) Anna Lanigan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anna Lanigan
Η ταυτότητα του χρήστη marshall-clark: Κοάλα (Phascolarctos cinereus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόξανθος Πόδαργος (Podargus strigoides)

Παρατηρητής

dramandathepanda

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 08:13 ΠΜ AEST
Καστανόξανθος Πόδαργος - Photo (c) QuestaGame, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by QuestaGame
Η ταυτότητα του χρήστη marshall-clark: Καστανόξανθος Πόδαργος (Podargus strigoides)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nlitjens

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 09:43 ΠΜ AEST
Agape chloropyga - Photo (c) Jim des Rivieres, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim des Rivieres
Η ταυτότητα του χρήστη marshall-clark: Agape chloropyga, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hira3th

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2024 03:28 ΜΜ AEST
Henosepilachna vigintioctopunctata - Photo (c) Luís Roberto da Silva, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luís Roberto da Silva
Η ταυτότητα του χρήστη marshall-clark: Henosepilachna vigintioctopunctata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνες (Υποοικογένεια Coccinellinae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmabb

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 10:44 ΠΜ AEST
Trichonephila plumipes - Photo (c) Matt Reid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matt Reid
Η ταυτότητα του χρήστη marshall-clark: Trichonephila plumipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

salz_87

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 09:42 ΠΜ AEST
Papilio aegeus - Photo (c) Tom Tarrant, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marshall-clark: Papilio aegeus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amity98051

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)
Oxyopes macilentus - Photo (c) Richard Ong, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Ong
Η ταυτότητα του χρήστη marshall-clark: Oxyopes macilentus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saisai24563

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 12:06 ΜΜ AEST
Intellagama lesueurii - Photo (c) remiphoto47, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marshall-clark: Intellagama lesueurii, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 06, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anthonykat

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2024 04:31 ΜΜ AEDT
Catostylus mosaicus - Photo (c) Matty Testoni, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matty Testoni
Η ταυτότητα του χρήστη marshall-clark: Catostylus mosaicus, Ένα μέλος του Δακτυλιοφόρα (Υποτάξη Dactyliophorae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nick_rogers

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 10:30 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Hunting for dragonflies.

Dicrurus bracteatus - Photo (c) Jenny Donald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenny Donald
Η ταυτότητα του χρήστη marshall-clark: Dicrurus bracteatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοάλα (Phascolarctos cinereus)

Παρατηρητής

butt3rflie5r0ck

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 09:32 ΠΜ AEST
Κοάλα - Photo (c) Anna Lanigan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anna Lanigan
Η ταυτότητα του χρήστη marshall-clark: Κοάλα (Phascolarctos cinereus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zac_hazza

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2024 06:14 ΠΜ AEST
Haematopus longirostris - Photo (c) Judd Patterson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Judd Patterson
Η ταυτότητα του χρήστη marshall-clark: Haematopus longirostris, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

saisai24563

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 05:09 ΜΜ AEST
Trichonephila plumipes - Photo (c) Matt Reid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matt Reid
Η ταυτότητα του χρήστη marshall-clark: Trichonephila plumipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sylviafelicityannhaworth

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 10:11 ΠΜ AEST

Περιγραφή

I see these birds a lot less often and in smaller numbers, in Geebong Park, than I used to do even a couple of years ago.

Gallirallus philippensis - Photo (c) Leo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marshall-clark: Gallirallus philippensis, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gabedelatorre

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 05:14 ΜΜ AEST
Manorina melanocephala - Photo (c) Lip Kee Yap, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marshall-clark: Manorina melanocephala, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hbendorf

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 05:13 ΜΜ AEST
Eolophus roseicapilla - Photo (c) Andrew Allen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrew Allen
Η ταυτότητα του χρήστη marshall-clark: Eolophus roseicapilla, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hira3th

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2024 09:50 ΠΜ AEST
Trichonephila plumipes - Photo (c) Matt Reid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matt Reid
Η ταυτότητα του χρήστη marshall-clark: Trichonephila plumipes, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοάλα (Phascolarctos cinereus)

Παρατηρητής

talialovelinay

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 06:45 ΠΜ AEST

Περιγραφή

In trees next to K block mowing shed

Κοάλα - Photo (c) Anna Lanigan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anna Lanigan
Η ταυτότητα του χρήστη marshall-clark: Κοάλα (Phascolarctos cinereus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catherinemr

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2024 08:13 ΠΜ AEST
Nymphes myrmeleonoides - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη marshall-clark: Nymphes myrmeleonoides, Ένα μέλος του Μυρμηλεοντοειδή (Υπεροικογένεια Myrmeleontoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catherinemr

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 09:52 ΠΜ AEST
Burhinus grallarius - Photo (c) andrew_mc, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη marshall-clark: Burhinus grallarius, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοάλα (Phascolarctos cinereus)

Παρατηρητής

talialovelinay

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 06:50 ΠΜ AEST

Περιγραφή

In picnic area near E block
Male? Shape of nose

Κοάλα - Photo (c) Anna Lanigan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anna Lanigan
Η ταυτότητα του χρήστη marshall-clark: Κοάλα (Phascolarctos cinereus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοάλα (Phascolarctos cinereus)

Παρατηρητής

talialovelinay

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 07:00 ΠΜ AEST

Περιγραφή

In picnic area near lower car parks and Aldi gate

Κοάλα - Photo (c) Anna Lanigan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anna Lanigan
Η ταυτότητα του χρήστη marshall-clark: Κοάλα (Phascolarctos cinereus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοάλα (Phascolarctos cinereus)

Παρατηρητής

talialovelinay

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 07:03 ΠΜ AEST

Περιγραφή

In tree between woodland and Aldi gates

Κοάλα - Photo (c) Anna Lanigan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Anna Lanigan
Η ταυτότητα του χρήστη marshall-clark: Κοάλα (Phascolarctos cinereus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 4578