Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lana_w

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

hatwise

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2023 04:34 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

somethingfishy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 02:43 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Observation for adult, juvenile observed separately

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

somethingfishy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 12:38 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robshep

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 07:44 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hatwise

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2016 03:11 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sssuzie

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2023 03:43 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silverbird

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 09:08 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liv_tamandua

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 12:55 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Bought a camera yesterday so there’ll be no more incredibly blurry terrible quality photos

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liv_tamandua

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 12:28 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ravensmere

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 13, 2023 08:32 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianneclarke

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

austenarmstrong

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 02:48 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dadegroot

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 03:41 ΜΜ AEST

Περιγραφή

And a bonus Grey Fantail attacking it.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suz1966

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2023 06:53 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmillsand

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2023 12:13 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natashataylor

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 07:15 ΠΜ AEST

Τόπος

Lower Oxley Creek (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

colintrainor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2023 10:06 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

owenlishmund

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2014 05:20 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlifebygeorgie

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carranya

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2023 08:22 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laura4784

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 05:53 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjpeley

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 01:26 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Active; male visiting every 10-20mins

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camidge

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 12:37 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

kclama

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2023 09:41 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aljaybe

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 10:51 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Around 24 birds nesting beside the creek. Many building nests, others with chicks.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοάλα (Phascolarctos cinereus)

Παρατηρητής

nicolasockhill

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 11:54 ΠΜ AEST

Περιγραφή

With baby!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silverbird

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 11:52 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaeln05

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Australia (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deborod

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 02:59 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deborod

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 02:48 ΜΜ AEST