Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naelin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 14, 2023 02:49 ΜΜ -03
Pyrocephalus rubinus - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη marreginas: Pyrocephalus rubinus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugoalbertovalderrey

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 07:01 ΜΜ -03
Anarhynchus collaris - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marreginas: Anarhynchus collaris, Ένα μέλος του Χαραδριόμορφα (Τάξη Charadriiformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

larry66

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 11:42 ΠΜ -03

Τόπος

Ushuaia, AR-TF, AR (Google, OSM)
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη marreginas: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

larry66

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 11:44 ΠΜ -03

Τόπος

Ushuaia, AR-TF, AR (Google, OSM)
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη marreginas: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielgarrigues

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2024 07:06 ΠΜ -03
Gallinago magellanica - Photo (c) Jan Ebr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jan Ebr
Η ταυτότητα του χρήστη marreginas: Gallinago magellanica, Ένα μέλος του Σκολοπακίδες (Οικογένεια Scolopacidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielgarrigues

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2024 06:45 ΠΜ -03
Chroicocephalus maculipennis - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marreginas: Chroicocephalus maculipennis, Ένα μέλος του Γλάροι (Υποοικογένεια Larinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielgarrigues

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2024 06:59 ΠΜ -03
Anthus correndera - Photo (c) Cláudio Dias Timm, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marreginas: Anthus correndera, Ένα μέλος του Σεισοπυγίδες (Οικογένεια Motacillidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

froglover_84

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 12:54 ΜΜ -03
Daptrius chimango - Photo (c) graciela_gplp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marreginas: Daptrius chimango, Ένα μέλος του Ιερακίδες (Τάξη Falconiformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

froglover_84

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 01:08 ΜΜ -03
Spatula platalea - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Hugo Hulsberg
Η ταυτότητα του χρήστη marreginas: Spatula platalea, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

froglover_84

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 12:59 ΜΜ -03
Rollandia rolland - Photo (c) Luciano Massa, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Luciano Massa
Η ταυτότητα του χρήστη marreginas: Rollandia rolland, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

froglover_84

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2024 12:49 ΜΜ -03
Anas flavirostris - Photo (c) Pablo Demaio, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Pablo Demaio
Η ταυτότητα του χρήστη marreginas: Anas flavirostris, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bryoflowra

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 03:51 ΜΜ -03
Usnea - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη marreginas: Γένος Usnea, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablo_jusim

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 10:32 ΠΜ -03

Τόπος

Ushuaia, AR-TF, AR (Google, OSM)
Nephroma antarcticum - Photo (c) Chris Valdés, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Valdés
Η ταυτότητα του χρήστη marreginas: Nephroma antarcticum, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablo_jusim

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 01:28 ΜΜ -03

Τόπος

Ushuaia, AR-TF, AR (Google, OSM)
Empetrum rubrum - Photo (c) Lindblad Expeditions, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lindblad Expeditions
Η ταυτότητα του χρήστη marreginas: Empetrum rubrum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niels_chr_staugaard_nielsen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 07:04 ΠΜ -03
Gavilea lutea - Photo (c) Sebastián Lescano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastián Lescano
Η ταυτότητα του χρήστη marreginas: Gavilea lutea, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fede_munoz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 04:33 ΜΜ -03
Leucocarbo atriceps - Photo (c) Sebastián Lescano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastián Lescano
Η ταυτότητα του χρήστη marreginas: Leucocarbo atriceps, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fede_munoz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Ushuaia, AR-TF, AR (Google, OSM)
Chloephaga picta - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη marreginas: Chloephaga picta, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fede_munoz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 04:34 ΜΜ -03
Leucocarbo magellanicus - Photo (c) Enzo Bonanno, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Enzo Bonanno
Η ταυτότητα του χρήστη marreginas: Leucocarbo magellanicus, Ένα μέλος του Φαλακροκορακίδες (Οικογένεια Phalacrocoracidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fede_munoz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 12:00 ΜΜ -03
Ribes magellanicum - Photo (c) Pablo Fraire, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pablo Fraire
Η ταυτότητα του χρήστη marreginas: Ribes magellanicum, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fede_munoz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 05:09 ΜΜ -03
Azorella trifurcata - Photo (c) Pat Deacon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pat Deacon
Η ταυτότητα του χρήστη marreginas: Azorella trifurcata, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jbecky

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2023 01:31 ΜΜ -03

Περιγραφή

Tiny prickles on the stems but I didn't encounter spines or thorns. On the roadside along the shore of Rio Lapataia.

Acaena magellanica - Photo (c) Kevin Schafer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Kevin Schafer
Η ταυτότητα του χρήστη marreginas: Acaena magellanica, Ένα μέλος του Ροδοειδή (Οικογένεια Rosaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrisearley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 05:55 ΠΜ -03
Tachyeres patachonicus - Photo (c) Markus  Lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Markus  Lilje
Η ταυτότητα του χρήστη marreginas: Tachyeres patachonicus, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yulianapre

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 10:51 ΠΜ -03
Leucheria hahnii - Photo (c) dennisronsse, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dennisronsse
Η ταυτότητα του χρήστη marreginas: Leucheria hahnii, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fede_munoz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 03:34 ΜΜ -03
Nassauvia magellanica - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη marreginas: Nassauvia magellanica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fede_munoz

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 03:36 ΜΜ -03
Cardamine glacialis - Photo (c) J. Burke Korol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J. Burke Korol
Η ταυτότητα του χρήστη marreginas: Cardamine glacialis, Ένα μέλος του Καρδαμίνη (Γένος Cardamine)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielgarrigues

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2024 01:54 ΜΜ -03
Empetrum rubrum - Photo (c) Lindblad Expeditions, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Lindblad Expeditions
Η ταυτότητα του χρήστη marreginas: Empetrum rubrum, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielgarrigues

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2024 02:58 ΜΜ -03
Nassauvia magellanica - Photo (c) Damon Tighe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Damon Tighe
Η ταυτότητα του χρήστη marreginas: Nassauvia magellanica, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larry66

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 02:08 ΜΜ -03

Τόπος

Ushuaia, AR-TF, AR (Google, OSM)
Senecio smithii - Photo (c) J. Burke Korol, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J. Burke Korol
Η ταυτότητα του χρήστη marreginas: Senecio smithii, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablo_jusim

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 05:25 ΜΜ -03

Τόπος

Ushuaia, AR-TF, AR (Google, OSM)
Sagina procumbens - Photo (c) Joao Tiago Tavares, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joao Tiago Tavares
Η ταυτότητα του χρήστη marreginas: Sagina procumbens, Ένα μέλος του Καρυοφυλλοειδή (Οικογένεια Caryophyllaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larry66

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 12:13 ΜΜ -03

Τόπος

Ushuaia, AR-TF, AR (Google, OSM)
Gavilea lutea - Photo (c) Sebastián Lescano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sebastián Lescano
Η ταυτότητα του χρήστη marreginas: Gavilea lutea, Ένα μέλος του Ορχιδοειδή (Υποοικογένεια Orchidoideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 6244