Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flaviensaboureau

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024 02:04 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pablo_jusim

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2023 02:30 ΜΜ -03

Τόπος

Ushuaia, AR-TF, AR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστερίας (Ομοταξία Asteroidea)

Παρατηρητής

austroeupatorium

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2023 05:52 ΜΜ -03

Τόπος

Argentina (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαλάσσια Βίδρα (Lontra felina)

Παρατηρητής

kiniroesler

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Arequipa, PE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marreginas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 07:04 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

marreginas

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 05:44 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flammulated

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 11:57 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

facundolopez

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2023 03:19 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marreginas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2021 06:11 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marreginas

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 05:07 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carmen420

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2021 04:11 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottportman

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2019 03:12 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marreginas

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2021 02:09 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marreginas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2019 10:30 ΠΜ -03

Τόπος

Ushuaia, AR-TF, AR (Google, OSM)