Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aliandbrice

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2023 12:25 ΜΜ AST
Anisotremus surinamensis - Photo (c) Jim Greenfield, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jim Greenfield
Η ταυτότητα του χρήστη markhulme: Anisotremus surinamensis, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drjayf

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 12:09 ΜΜ AST
Leptopogon superciliaris - Photo (c) Oswaldo Hernández, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Oswaldo Hernández
Η ταυτότητα του χρήστη markhulme: Leptopogon superciliaris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 26, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drjayf

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 06:59 ΠΜ AST
Molothrus bonariensis - Photo (c) eduardovieira17, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by eduardovieira17
Η ταυτότητα του χρήστη markhulme: Molothrus bonariensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drjayf

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 08:57 ΠΜ AST
Formicivora intermedia - Photo (c) Miguel Ángel Leon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Miguel Ángel Leon
Η ταυτότητα του χρήστη markhulme: Formicivora intermedia, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drjayf

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 08:59 ΠΜ AST
Formicivora intermedia - Photo (c) Miguel Ángel Leon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Miguel Ángel Leon
Η ταυτότητα του χρήστη markhulme: Formicivora intermedia, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_wv

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2010 09:21 ΠΜ EDT

Περιγραφή

Actively moving through the woods, both near the ground and perched in trees.

Formicivora intermedia - Photo (c) Miguel Ángel Leon, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Miguel Ángel Leon
Η ταυτότητα του χρήστη markhulme: Formicivora intermedia, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rainernd

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 07:15 ΜΜ AST
Nyctibius griseus - Photo (c) marcelo_allende, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by marcelo_allende
Η ταυτότητα του χρήστη markhulme: Nyctibius griseus, Ένα μέλος του Αιγοθηλόμορφα (Τάξη Caprimulgiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwongsang

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 09:34 ΠΜ AST
Thalasseus maximus - Photo (c) Omar Del Toro, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Omar Del Toro
Η ταυτότητα του χρήστη markhulme: Thalasseus maximus, Ένα μέλος του Γλάρος (Οικογένεια Laridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swgittens28

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 10:33 ΠΜ AST
Acanthurus tractus - Photo (c) Tim Cameron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Tim Cameron
Η ταυτότητα του χρήστη markhulme: Acanthurus tractus, Ένα μέλος του Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλογο (Equus caballus)

Παρατηρητής

everett54

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 05:56 ΜΜ AST
Άλογο - Photo (c) copper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by copper
Η ταυτότητα του χρήστη markhulme: Άλογο (Equus caballus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 07, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merrylst

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 05:51 ΜΜ AST
Tyrannus melancholicus - Photo (c) Enrique Giron, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Enrique Giron
Η ταυτότητα του χρήστη markhulme: Tyrannus melancholicus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βραχοκάβουρας (Percnon gibbesi)

Παρατηρητής

swgittens28

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 03:55 ΜΜ AST
Βραχοκάβουρας - Photo (c) Ali and Brice, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ali and Brice
Η ταυτότητα του χρήστη markhulme: Βραχοκάβουρας (Percnon gibbesi)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drjayf

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 06:23 ΠΜ AST
Ardea cocoi - Photo (c) Paul Donahue, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Donahue
Η ταυτότητα του χρήστη markhulme: Ardea cocoi, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)

Παρατηρητής

drjayf

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 06:09 ΠΜ AST
Κοινός Νυχτοκόρακας - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Kyle Nessen
Η ταυτότητα του χρήστη markhulme: Κοινός Νυχτοκόρακας (Nycticorax nycticorax)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τρίχρωμος Ερωδιός (Egretta tricolor)

Παρατηρητής

drjayf

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 06:17 ΠΜ AST
Τρίχρωμος Ερωδιός - Photo (c) Andrej Chudý, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη markhulme: Τρίχρωμος Ερωδιός (Egretta tricolor)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drjayf

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 11:23 ΜΜ AST
Hydropsalis cayennensis - Photo (c) Chris Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Harrison
Η ταυτότητα του χρήστη markhulme: Hydropsalis cayennensis, Ένα μέλος του Αιγοθηλόμορφα (Τάξη Caprimulgiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drjayf

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 02:19 ΜΜ AST
Florisuga mellivora - Photo (c) The Lilac Breasted Roller, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη markhulme: Florisuga mellivora, Ένα μέλος του Κολίμπρι (Οικογένεια Trochilidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drjayf

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 02:22 ΜΜ AST
Myiarchus tyrannulus - Photo (c) Siegfried Baesler, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Siegfried Baesler
Η ταυτότητα του χρήστη markhulme: Myiarchus tyrannulus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drjayf

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 03:21 ΜΜ AST
Sterna dougallii - Photo (c) samzhang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη markhulme: Sterna dougallii, Ένα μέλος του Γλάρος (Οικογένεια Laridae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drjayf

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 04:42 ΜΜ AST
Hylophilus flavipes - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη markhulme: Hylophilus flavipes, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)

Παρατηρητής

drjayf

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 06:23 ΠΜ AST
Σταχτοτσικνιάς - Photo (c) Frank Sengpiel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Frank Sengpiel
Η ταυτότητα του χρήστη markhulme: Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drjayf

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 01:39 ΜΜ AST
Thamnophilus doliatus - Photo (c) angel_castillo_birdingtours, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by angel_castillo_birdingtours
Η ταυτότητα του χρήστη markhulme: Thamnophilus doliatus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drjayf

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2023 02:07 ΜΜ AST
Melanerpes rubricapillus - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη markhulme: Melanerpes rubricapillus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drjayf

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 06:52 ΠΜ AST
Forpus passerinus - Photo (c) Nelson Wisnik, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nelson Wisnik
Η ταυτότητα του χρήστη markhulme: Forpus passerinus, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drjayf

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 06:35 ΠΜ AST
Melanerpes rubricapillus - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη markhulme: Melanerpes rubricapillus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drjayf

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 06:53 ΠΜ AST
Zenaida auriculata - Photo (c) Diego Caballero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diego Caballero
Η ταυτότητα του χρήστη markhulme: Zenaida auriculata, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drjayf

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 06:57 ΠΜ AST
Troglodytes aedon - Photo (c) Juan Miguel Artigas Azas, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Juan Miguel Artigas Azas
Η ταυτότητα του χρήστη markhulme: Troglodytes aedon, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drjayf

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 06:59 ΠΜ AST
Volatinia jacarina - Photo (c) Dario Sanches, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη markhulme: Volatinia jacarina, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Αντισυμβατική

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drjayf

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 07:04 ΠΜ AST
Anas bahamensis - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη markhulme: Anas bahamensis, Ένα μέλος του Χηνόμορφα (Τάξη Anseriformes)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drjayf

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2023 07:07 ΠΜ AST
Tachybaptus dominicus - Photo (c) Ad Konings, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ad Konings
Η ταυτότητα του χρήστη markhulme: Tachybaptus dominicus, Ένα μέλος του Πυγοποδίδες (Οικογένεια Podicipedidae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 06, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1342