Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)

Παρατηρητής

crymich

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 01:59 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikolaiallamani

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 12:49 ΠΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

figtree

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 02:36 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kevin7984

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 04:17 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ierenation

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 08:33 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

swgittens28

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 11:13 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Σπουργιτόγλαυκα (Glaucidium brasilianum)

Παρατηρητής

rgoordial

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 02:14 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iancorbinlocaltobago

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 03:58 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davisgunn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 12:14 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ierenation

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 06:19 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ierenation

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 08:26 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edison33

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 04:47 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edison33

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 04:44 ΜΜ -04

Περιγραφή

Copper Rumped Hummingbird

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mangochutn3y

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rgoordial

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 03:11 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iancorbinlocaltobago

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 01:12 ΜΜ AST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rayannaa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ralytt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 01:30 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Male, feeding on erythrina bidwilli

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ralytt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 01:42 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Male

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ralytt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 05:01 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Young male, recently fully feathered

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

ryanmannette

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 02:31 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ralytt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 08:55 ΠΜ UTC