Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nhaass

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2024 07:13 ΠΜ AEST
Iridomyrmex rufoniger - Photo (c) Mark Ayers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Ayers
Η ταυτότητα του χρήστη markayers: Iridomyrmex rufoniger, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_kurek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 12:52 ΜΜ AEST
Opisthopsis major - Photo (c) Mark Ayers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Ayers
Η ταυτότητα του χρήστη markayers: Opisthopsis major, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_kurek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 12:52 ΜΜ AEST
Opisthopsis major - Photo (c) Mark Ayers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Ayers
Η ταυτότητα του χρήστη markayers: Opisthopsis major, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lek

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2014

Περιγραφή

A few workers seen roaming on a tree and on surrounding vegetation, late morning, in a public park.

Opisthopsis respiciens moesta - Photo (c) Graeme Cocks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Graeme Cocks
Η ταυτότητα του χρήστη markayers: Opisthopsis respiciens ssp. moesta, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2024
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graemevc

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2014

Περιγραφή

Opisthopsis sp.
Identified as Formicidae on Bowerbird by Graeme Cocks

Opisthopsis respiciens moesta - Photo (c) Graeme Cocks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Graeme Cocks
Η ταυτότητα του χρήστη markayers: Opisthopsis respiciens ssp. moesta, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 14, 2024
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glendawalter

Ημερομηνία

Αύγουστος 2018

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

Strobe ants
Identified as Opisthopsis pictus lepidus on Bowerbird by Kate Sandiford

Opisthopsis picta lepida - Photo (c) Glenda Walter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Glenda Walter
Η ταυτότητα του χρήστη markayers: Opisthopsis picta ssp. lepida, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2019 12:39 ΜΜ AEST
Opisthopsis picta lepida - Photo (c) Glenda Walter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Glenda Walter
Η ταυτότητα του χρήστη markayers: Opisthopsis picta ssp. lepida, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2020 04:23 ΜΜ AEST
Opisthopsis picta lepida - Photo (c) Glenda Walter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Glenda Walter
Η ταυτότητα του χρήστη markayers: Opisthopsis picta ssp. lepida, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelskvarla

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2017 07:30 ΜΜ ACDT
Opisthopsis haddoni rufonigra - Photo (c) simono, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by simono
Η ταυτότητα του χρήστη markayers: Opisthopsis haddoni ssp. rufonigra, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simono

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2017

Περιγραφή

Opisthopsis sp.

Opisthopsis haddoni rufonigra - Photo (c) simono, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by simono
Η ταυτότητα του χρήστη markayers: Opisthopsis haddoni ssp. rufonigra, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lmata

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2016

Περιγραφή

Opisthopsis sp.
Identified as Opisthopsis on Bowerbird by Kate Sandiford

Opisthopsis haddoni rufonigra - Photo (c) simono, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by simono
Η ταυτότητα του χρήστη markayers: Opisthopsis haddoni ssp. rufonigra, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2019 11:04 ΠΜ AEST
Opisthopsis haddoni rufonigra - Photo (c) simono, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by simono
Η ταυτότητα του χρήστη markayers: Opisthopsis haddoni ssp. rufonigra, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2022 08:10 ΠΜ AEST
Opisthopsis jocosa - Photo (c) Daniel Kurek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Kurek
Η ταυτότητα του χρήστη markayers: Opisthopsis jocosa, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

twan3253

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2021 12:44 ΜΜ AEST
Opisthopsis jocosa - Photo (c) Daniel Kurek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Kurek
Η ταυτότητα του χρήστη markayers: Opisthopsis jocosa, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2018 04:00 ΜΜ PST
Opisthopsis jocosa - Photo (c) Daniel Kurek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Kurek
Η ταυτότητα του χρήστη markayers: Opisthopsis jocosa, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clurarit

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2019 12:46 ΜΜ JST

Περιγραφή

nest in abandoned parts of a termite nest

Opisthopsis jocosa - Photo (c) Daniel Kurek, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Daniel Kurek
Η ταυτότητα του χρήστη markayers: Opisthopsis jocosa, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2018 09:17 ΜΜ PST
Opisthopsis diademata - Photo (c) Jonghyun Park, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jonghyun Park
Η ταυτότητα του χρήστη markayers: Opisthopsis diademata, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clurarit

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2020 11:25 ΠΜ JST

Περιγραφή

Alates readying after rain. Looks like there even was a queen peeking out (2nd pic).

Opisthopsis diademata - Photo (c) Jonghyun Park, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jonghyun Park
Η ταυτότητα του χρήστη markayers: Opisthopsis diademata, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natashataylor

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2022 10:09 ΠΜ AEST
Bubulcus coromandus - Photo (c) Ben Tsai蔡維哲, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ben Tsai蔡維哲
Η ταυτότητα του χρήστη markayers: Bubulcus coromandus, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

savethesloths

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2020 02:51 ΜΜ AEST

Περιγραφή

I found this ant on my fence it is a huge ant but I did zoom in with my camera

Podomyrma micans - Photo (c) Mark Ayers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Ayers
Η ταυτότητα του χρήστη markayers: Podomyrma micans, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2020 01:47 ΜΜ AEST
Podomyrma micans - Photo (c) Mark Ayers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Ayers
Η ταυτότητα του χρήστη markayers: Podomyrma micans, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2019 08:36 ΠΜ AEST
Podomyrma micans - Photo (c) Mark Ayers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Ayers
Η ταυτότητα του χρήστη markayers: Podomyrma micans, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2019 03:40 ΜΜ AEST
Podomyrma micans - Photo (c) Mark Ayers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Ayers
Η ταυτότητα του χρήστη markayers: Podomyrma micans, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2019 03:54 ΜΜ AEST
Podomyrma micans - Photo (c) Mark Ayers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Ayers
Η ταυτότητα του χρήστη markayers: Podomyrma micans, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2019 03:06 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Muscle Man Ant

Podomyrma micans - Photo (c) Mark Ayers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Ayers
Η ταυτότητα του χρήστη markayers: Podomyrma micans, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenw

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2016

Περιγραφή

Muscleman Tree Ant

Podomyrma micans - Photo (c) Mark Ayers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Ayers
Η ταυτότητα του χρήστη markayers: Podomyrma micans, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2018 08:34 ΜΜ AEST
Podomyrma micans - Photo (c) Mark Ayers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Ayers
Η ταυτότητα του χρήστη markayers: Podomyrma micans, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)
Podomyrma micans - Photo (c) Mark Ayers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Ayers
Η ταυτότητα του χρήστη markayers: Podomyrma micans, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simpo

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2020 12:06 ΜΜ AEST
Podomyrma micans - Photo (c) Mark Ayers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Ayers
Η ταυτότητα του χρήστη markayers: Podomyrma micans, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deborah190

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2020 08:49 ΠΜ AEST

Τόπος

Currumbin Waters (Google, OSM)

Περιγραφή

2 sections make up the body

Podomyrma micans - Photo (c) Mark Ayers, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark Ayers
Η ταυτότητα του χρήστη markayers: Podomyrma micans, Ένα μέλος του Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 04, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 10169