Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 11:32 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

steve_hancock

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2022 03:18 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gedtranter

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 09:16 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 02:17 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 11:19 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davinsect

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 12:50 PM WITA

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 02:38 PM AEST

Περιγραφή

diversus group

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natashataylor

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2022 08:29 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 02:31 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2022 01:02 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rivendel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2018

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nomadcam

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022 03:03 PM AEDT

Περιγραφή

Approx 3mm in length, maybe slightly less.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kjudge

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2015 10:33 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_kurek

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 02:02 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

headsoup

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2022 05:01 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2022 05:23 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2022 05:25 PM AEST

Περιγραφή

last pic - size comparasion with smaller Pheidole sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 09:49 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clurarit

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2017 02:21 PM KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2021 09:51 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2021 09:26 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2021 04:36 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 12:38 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2021 10:41 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2021 05:01 PM AEST

Περιγραφή

very large. Found walking up gum tree. P. inermis looks closest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliegraham173

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliegraham173

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Μάρτιος 13, 2021 11:25 AM AEST

Περιγραφή

Inside a Brachyponera lutea nest: https://inaturalist.ala.org.au/observations/71177270.
I did not notice the Strumigenys until I got home and looked at the pics, unfortunately.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

widebrownland

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 04:00 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

widebrownland

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2021 03:03 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2021 05:49 PM AEST

Περιγραφή

I think

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2021 06:32 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhobern

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2021 01:00 PM AEDT

Περιγραφή

Sample from Malaise trap, Aranda, ACT, Australia, 12-19 February 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhobern

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2021 01:00 PM AEDT

Περιγραφή

Sample from Malaise trap, Aranda, ACT, Australia, 12-19 February 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 03:19 PM AEST

Περιγραφή

Very fast moving

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 03:04 PM AEST

Περιγραφή

Very fast moving

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 02:49 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2021 01:57 PM AEST

Περιγραφή

Tiny, I'm thinking Polyrhachis schoopae is close.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vuk

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2018 12:53 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srsbb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2021 02:23 PM AEDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 10:04 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beeforbrett

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2021

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 04:33 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2021 08:45 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_kurek

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2021 11:53 AM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellurasanctuary

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021

Περιγραφή

~6mm long.
Pale orange head/thorax with greeny black gaster & legs.
We see these regularly. Confused them once for a spider ant (Leptomyrmex sp) many years ago, but we don't get those in SA.
www.ellura.info/Diptera-Hymenoptera.html#Iridomyrmex-agilis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kingia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2021 08:04 AM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kingia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2021 12:10 PM AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2021 11:34 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kingia

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

widebrownland

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2021 02:49 PM AEST

Περιγραφή

Extremely timid for Iridomyrmex.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2021 05:18 PM AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2021 04:07 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2021 04:48 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2021 12:38 PM AEDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nolmat

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2018 04:56 PM CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

questagame

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2018

Περιγραφή

Sighting and photos (c) chanruss.
Field Notes - When I started to take photos it tried to hide. Query Polyrachis ammon?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2020 03:06 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2020 05:31 PM AEST

Περιγραφή

P. euterpe?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2020 12:13 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2020 03:37 PM AEST

Περιγραφή

Tiny. I mistook this one for a Camponotus froggatti major.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markayers

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2019 07:26 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markayers

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2019 07:30 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markayers

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2019 04:53 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

markayers

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2020 08:54 AM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2021 08:10 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ed_shaw

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2019 01:41 PM GMT