Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keen2learn

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 01:35 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Odlins Road trackside

Phlegmariurus billardierei - Photo (c) Leon Perrie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Leon Perrie
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Phlegmariurus billardierei, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keen2learn

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 08:21 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Trackside

Coprosma dumosa - Photo (c) chrismorse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Coprosma dumosa, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keen2learn

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 02:16 ΜΜ NZST
Alseuosmia pusilla - Photo (c) Nick Saville, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nick Saville
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Alseuosmia pusilla, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)

Παρατηρητής

dbek

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 09:50 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Planted native trees on our property. Purple berries which the tui love.

Λιγούστρο Το Κίτρινο - Photo (c) Barbara, Jim, Edward Fleischman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Barbara, Jim, Edward Fleischman
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Λιγούστρο Το Κίτρινο (Ligustrum lucidum)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

raniera

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024 09:51 ΠΜ NZST
Alseuosmia macrophylla - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Alseuosmia macrophylla, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manda3

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2024 04:22 ΜΜ NZST
Cestrum aurantiacum - Photo (c) CARLOS VELAZCO, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by CARLOS VELAZCO
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Cestrum aurantiacum, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

t3agan

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024 01:18 ΜΜ NZST
Olearia solandri - Photo (c) memopob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by memopob
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Olearia solandri, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κέδρος Των Ιμαλαΐων (Cedrus deodara)

Παρατηρητής

oli-williams

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2024 01:09 ΜΜ NZST
Κέδρος Των Ιμαλαΐων - Photo (c) Rintu Mandal, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rintu Mandal
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Κέδρος Των Ιμαλαΐων (Cedrus deodara)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nickjcarter

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 12:04 ΜΜ NZST
Rumex conglomeratus - Photo (c) Сергей, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Сергей
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Rumex conglomeratus, Ένα μέλος του Λάπαθο (Γένος Rumex)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jay_dot_

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)
Cyperus congestus - Photo (c) Marco Schmidt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Marco Schmidt
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Cyperus congestus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αδίαντο (Γένος Adiantum)

Παρατηρητής

tuke

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2024 04:22 ΜΜ NZST
Adiantum cunninghamii - Photo (c) Brett Payne, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brett Payne
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Adiantum cunninghamii, Ένα μέλος του Αδίαντο (Γένος Adiantum)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amama

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2024 12:54 ΜΜ NZST
Fumaria capreolata - Photo (c) J. IGNASI, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J. IGNASI
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Fumaria capreolata, Ένα μέλος του Φουμάρια (Γένος Fumaria)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2023 09:04 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Native Podocarp-broadleaved bush, at night.
Observed with Andy Xiong

Coprosma rhamnoides - Photo (c) harrylurling, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by harrylurling
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Coprosma rhamnoides, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κακίλη Η Παράλια (Cakile maritima)

Παρατηρητής

farvenugen44

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 10:12 ΠΜ NZST

Τόπος

Northland (Google, OSM)
Κακίλη Η Παράλια - Photo (c) Robert Slavey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Robert Slavey
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Κακίλη Η Παράλια (Cakile maritima)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonnicholas

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 03:08 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Sprouting up on our land ?from old cut stump

Cryptomeria japonica - Photo (c) Maria Emília Martins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Maria Emília Martins
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Cryptomeria japonica, Ένα μέλος του Κυπαρισσοειδή (Οικογένεια Cupressaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christine-swizzle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 09:42 ΠΜ NZDT
Verbena litoralis - Photo (c) Andrés Ramírez-Barrera, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Andrés Ramírez-Barrera
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Verbena litoralis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annette_bigby

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2018 12:17 ΜΜ NZDT
Carmichaelia arborea - Photo (c) Steve Attwood, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Carmichaelia arborea, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annette_bigby

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)
Agathis australis - Photo (c) Jacqui Geux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jacqui Geux
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Agathis australis, Ένα μέλος του Αραουκαρίδες (Οικογένεια Araucariaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annette_bigby

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 03:06 ΜΜ NZDT
Asplenium flaccidum - Photo (c) James Bailey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Bailey
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Asplenium flaccidum, Ένα μέλος του Ασπλήνιο (Γένος Asplenium)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασημόλευκα (Populus alba)

Παρατηρητής

annette_bigby

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2009 06:17 ΠΜ BST

Τόπος

Barking IG11, UK (Google, OSM)
Ασημόλευκα - Photo (c) Jeffery Arbuckle, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jeffery Arbuckle
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Ασημόλευκα (Populus alba)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annette_bigby

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 04:10 ΜΜ NZDT
Leucobryum javense - Photo (c) Jared Waters, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jared Waters
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Leucobryum javense, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)

Παρατηρητής

annette_bigby

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 02:10 ΜΜ NZST
Προυνέλλα Η Κοινή - Photo (c) fitomorfolog_t, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by fitomorfolog_t
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Προυνέλλα Η Κοινή (Prunella vulgaris)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonlamb

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 04:57 ΜΜ NZST

Τόπος

Shakespeare Bay (Google, OSM)
Mycelis muralis - Photo (c) Kristian Peters, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Mycelis muralis, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simonlamb

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 04:42 ΜΜ NZST

Τόπος

Shakespeare Bay (Google, OSM)
Coprosma autumnalis - Photo (c) Jacqui Geux, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Jacqui Geux
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Coprosma autumnalis, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wadia

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 02:06 ΜΜ NZST

Τόπος

Hunua, New Zealand (Google, OSM)
Verbena incompta - Photo (c) raboul, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by raboul
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Verbena incompta, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 04:15 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Common, in coastal dunes

Muehlenbeckia australis - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Muehlenbeckia australis, Ένα μέλος του Πολύγονες (Φυλή Polygoneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

herby9

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2024 08:59 ΠΜ NZDT
Cyperus ustulatus - Photo (c) dogtooth77, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Cyperus ustulatus, Ένα μέλος του Κύπειρος (Γένος Cyperus)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annette_bigby

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 02:11 ΜΜ NZST
Metrosideros perforata - Photo (c) Zac Sanson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Zac Sanson
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Metrosideros perforata, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrise

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 11:14 ΠΜ NZST

Περιγραφή

In QE2 Covenant.

Blechnum procerum - Photo (c) Lloyd Esler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lloyd Esler
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Blechnum procerum, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrise

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 11:14 ΠΜ NZST
Paesia scaberula - Photo (c) John B, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John B
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Paesia scaberula, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 198525