Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewu

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 04:19 ΜΜ NZST
Setaria palmifolia - Photo (c) 許慶強, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by 許慶強
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Setaria palmifolia, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewu

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 04:18 ΜΜ NZST
Coprosma macrocarpa - Photo (c) Dave Holland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dave Holland
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Coprosma macrocarpa, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewu

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 04:20 ΜΜ NZST
Haloragis erecta - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Haloragis erecta, Ένα μέλος του Σαξιφραγκώδη (Τάξη Saxifragales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewu

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 04:22 ΜΜ NZST
Impatiens sodenii - Photo (c) leithallb, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by leithallb
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Impatiens sodenii, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturewu

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 04:26 ΜΜ NZST
Coprosma arborea - Photo (c) Mike Lusk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mike Lusk
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Coprosma arborea, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pittosporum

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 10:43 ΠΜ NZST
Pseudosasa japonica - Photo (c) kelseyreznick, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Pseudosasa japonica, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pittosporum

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 11:14 ΠΜ NZST
Calystegia silvatica - Photo (c) matt_armes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Calystegia silvatica, Ένα μέλος του Περιπλοκοειδή (Οικογένεια Convolvulaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pittosporum

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 11:16 ΠΜ NZST
Prunus laurocerasus - Photo (c) edgeplot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Prunus laurocerasus, Ένα μέλος του Προύνος (Γένος Prunus)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 03:21 ΜΜ NZST
Plagianthus divaricatus - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Plagianthus divaricatus, Ένα μέλος του Μαλάχες (Φυλή Malveae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 03:19 ΜΜ NZST
Salicornia quinqueflora - Photo (c) tangatawhenua, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by tangatawhenua
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Salicornia quinqueflora, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 03:15 ΜΜ NZST
Apium prostratum filiforme - Photo (c) Peter Shearer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Peter Shearer
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Apium prostratum var. filiforme, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 03:17 ΜΜ NZST
Cotula coronopifolia - Photo (c) SABENCIA Guillermo César Ruiz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Cotula coronopifolia, Ένα μέλος του Ανθέμιδες (Φυλή Anthemideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harrylurling

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2023 03:20 ΜΜ NZST
Coprosma repens - Photo (c) Pieter Stolwijk, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pieter Stolwijk
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Coprosma repens, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yannickd

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Περιγραφή

Common in banks

Aristotelia fruticosa - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Aristotelia fruticosa, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023
Prumnopitys taxifolia - Photo (c) Jon Sullivan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Prumnopitys taxifolia, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπουτλέια Δαβίδειος (Buddleja davidii)

Παρατηρητής

liamcassidy

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)
Μπουτλέια Δαβίδειος - Photo (c) Izigabo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Μπουτλέια Δαβίδειος (Buddleja davidii)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yannickd

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Περιγραφή

Rare.

Cotoneaster simonsii - Photo (c) Peter Zika, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Zika
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Cotoneaster simonsii, Ένα μέλος του Αμυγδαλοειδή (Υποοικογένεια Amygdaloideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmb84

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 11:46 ΠΜ NZST
Nertera depressa - Photo (c) Melissa Hutchison, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Nertera depressa, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jpbskis

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2021 04:33 ΜΜ NZDT
Lycopodium volubile - Photo (c) Mark Crompton, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Mark Crompton
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Lycopodium volubile, Ένα μέλος του Ανώτερα Φυτά (Συνομοταξία Tracheophyta)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pittosporum

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 10:39 ΠΜ NZST
Senecio angulatus - Photo (c) Adriaan Grobler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Adriaan Grobler
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Senecio angulatus, Ένα μέλος του Σενέκιο (Γένος Senecio)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanhuds

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 11:31 ΠΜ NZST
Cordyline australis - Photo (c) Steve Reekie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Reekie
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Cordyline australis, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanhuds

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 12:33 ΜΜ NZST
Coprosma rugosa - Photo (c) chrismorse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Coprosma rugosa, Ένα μέλος του Ερυθροδανοειδή (Οικογένεια Rubiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanhuds

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 10:48 ΠΜ NZST
Pseudopanax colensoi - Photo (c) John Barkla, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by John Barkla
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Pseudopanax colensoi, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanhuds

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 11:20 ΠΜ NZST
Celmisia semicordata - Photo (c) Roger Frost, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Roger Frost
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Celmisia semicordata, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanhuds

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 01:05 ΜΜ NZST
Dracophyllum longifolium - Photo (c) memopob, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by memopob
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Dracophyllum longifolium, Ένα μέλος του Ερεικίδες (Οικογένεια Ericaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbay

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 10:58 ΠΜ NZST
Crassula sieberiana - Photo (c) Melissa Hutchison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Crassula sieberiana, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbay

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 10:57 ΠΜ NZST
Aciphylla squarrosa - Photo (c) Joe Dillon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Joe Dillon
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Aciphylla squarrosa, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbay

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 10:59 ΠΜ NZST
Disphyma australe - Photo (c) dr.scott.mills, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by dr.scott.mills
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Disphyma australe, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbay

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 11:00 ΠΜ NZST
Hydrocotyle novae-zeelandiae - Photo (c) Melissa Hutchison, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Melissa Hutchison
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Hydrocotyle novae-zeelandiae, Ένα μέλος του Αραλιίδες (Οικογένεια Araliaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tbay

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 10:58 ΠΜ NZST
Raoulia hookeri - Photo (c) Kat Huang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Kat Huang
Η ταυτότητα του χρήστη mark_smale: Raoulia hookeri, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 02, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 154654