Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rainbowfishnz

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2023 09:02 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_smale

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2022 04:54 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ben_wj

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2021 12:22 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlerew

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2021 11:58 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgiasteel

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 03:12 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidhodge931

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2020 02:55 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dougalm

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2020 02:12 ΜΜ NZST

Περιγραφή

Continuous pith in culm.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

r_nichol

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2019 02:31 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hfb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2019 11:55 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elmoz343

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2019 08:03 ΠΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψευδοπλάτανος (Acer pseudoplatanus)

Παρατηρητής

crellow

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2019

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ash_m

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2019 11:14 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacqui-nz

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2019 01:25 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaipatiki_naturewatch

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 1999

Περιγραφή

Archive photo.
with exotic fuchsia var., possibly planted some decades ago, or from streetside dumping.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mark_smale

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2019 10:09 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Growing on fallen log in montane Red beech forest on Bell Rock track.