Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suelindner

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 11:08 ΠΜ PDT
Limnanthes douglasii rosea - Photo (c) Dan and Raymond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marivillasol: Limnanthes douglasii ssp. rosea, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

amelia47607

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 12:07 ΜΜ PDT
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Corcoran, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Corcoran
Η ταυτότητα του χρήστη marivillasol: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aleta_baldwin

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 02:28 ΜΜ PDT
Zelkova serrata - Photo (c) Yanghoon Cho, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Yanghoon Cho
Η ταυτότητα του χρήστη marivillasol: Zelkova serrata, Ένα μέλος του Ροδώδη (Τάξη Rosales)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

edilyn

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 09:40 ΠΜ PDT

Τόπος

Vacaville, CA, US (Google, OSM)
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Corcoran, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Corcoran
Η ταυτότητα του χρήστη marivillasol: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felid_forage

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 06:23 ΜΜ PDT
Koelreuteria paniculata - Photo (c) Jenn Morris Fodden, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jenn Morris Fodden
Η ταυτότητα του χρήστη marivillasol: Koelreuteria paniculata, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brittanywensky

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 11:30 ΠΜ PDT
Achyrachaena mollis - Photo (c) Vincent Weber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vincent Weber
Η ταυτότητα του χρήστη marivillasol: Achyrachaena mollis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

brittanywensky

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 11:18 ΠΜ PDT
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη marivillasol: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

brittanywensky

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 11:17 ΠΜ PDT
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη marivillasol: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antrozousamelia

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2024 05:07 ΜΜ PDT
Sambucus cerulea - Photo (c) Matthew Zlatunich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Zlatunich
Η ταυτότητα του χρήστη marivillasol: Sambucus cerulea, Ένα μέλος του Διψακώδη (Τάξη Dipsacales)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antrozousamelia

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2024 05:08 ΜΜ PDT
Marrubium vulgare - Photo (c) Richard Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη marivillasol: Marrubium vulgare, Ένα μέλος του Λαμιοειδή (Υποοικογένεια Lamioideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aweims03

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 09:56 ΠΜ PDT
Heracleum maximum - Photo (c) rangerkelly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by rangerkelly
Η ταυτότητα του χρήστη marivillasol: Heracleum maximum, Ένα μέλος του Σελινοειδή (Οικογένεια Apiaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aweims03

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 10:23 ΠΜ PDT
Baccharis pilularis - Photo (c) c michael hogan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by c michael hogan
Η ταυτότητα του χρήστη marivillasol: Baccharis pilularis, Ένα μέλος του Αστέρες (Φυλή Astereae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elizevz

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 10:42 ΠΜ PDT
Apocynum cannabinum - Photo (c) J. N. Stuart, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by J. N. Stuart
Η ταυτότητα του χρήστη marivillasol: Apocynum cannabinum, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sophiaharju

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2024 03:59 ΜΜ PDT
Melaleuca - Photo (c) Klaus Bohn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Klaus Bohn
Η ταυτότητα του χρήστη marivillasol: Γένος Melaleuca, Ένα μέλος του Μυρτοειδή (Οικογένεια Myrtaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

chabash

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 04:21 ΜΜ PDT
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Corcoran, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Corcoran
Η ταυτότητα του χρήστη marivillasol: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tombiglione

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 12:01 ΜΜ PST
Rubus armeniacus - Photo (c) akuauhtli, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη marivillasol: Rubus armeniacus, Ένα μέλος του Βάτος Η Θαμνώδης (Τμήμα Rubus)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariaantoniadis

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2024 04:15 ΜΜ PDT

Τόπος

Dixon, CA, US (Google, OSM)
Triteleia hyacinthina - Photo (c) M.E. Sanseverino, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη marivillasol: Triteleia hyacinthina, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariaantoniadis

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2024 04:14 ΜΜ PDT

Τόπος

Dixon, CA, US (Google, OSM)
Brodiaea - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marivillasol: Γένος Brodiaea, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madfox

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 01:49 ΜΜ PDT
Buteo swainsoni - Photo (c) Gordon Dietzman, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gordon Dietzman
Η ταυτότητα του χρήστη marivillasol: Buteo swainsoni, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexbinck

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 05:28 ΜΜ PDT
Oxalis articulata - Photo (c) Hazel I., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη marivillasol: Oxalis articulata, Ένα μέλος του Οξαλίδα (Υπογένος Oxalis)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankf

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2024 12:03 ΜΜ PDT
Achyrachaena mollis - Photo (c) Vincent Weber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vincent Weber
Η ταυτότητα του χρήστη marivillasol: Achyrachaena mollis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brian6346

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 08:07 ΜΜ PDT
Brodiaea - Photo (c) randomtruth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marivillasol: Γένος Brodiaea, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suelindner

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 11:06 ΠΜ PDT
Limnanthes douglasii rosea - Photo (c) Dan and Raymond, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marivillasol: Limnanthes douglasii ssp. rosea, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suelindner

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 11:08 ΠΜ PDT
Limnanthes douglasii - Photo (c) Philip Bouchard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη marivillasol: Limnanthes douglasii, Ένα μέλος του Κραμβώδη (Τάξη Brassicales)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)

Παρατηρητής

suelindner

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 11:17 ΠΜ PDT
Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη - Photo (c) Steve Guttman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη marivillasol: Αχιλλέα Η Χιλιόφυλη (Achillea millefolium)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dylapodiformes

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 01:35 ΜΜ PDT
Polypogon monspeliensis - Photo (c) Andrea Kreuzhage, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrea Kreuzhage
Η ταυτότητα του χρήστη marivillasol: Polypogon monspeliensis, Ένα μέλος του Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suelindner

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 12:16 ΜΜ PDT
Achyrachaena mollis - Photo (c) Vincent Weber, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vincent Weber
Η ταυτότητα του χρήστη marivillasol: Achyrachaena mollis, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

ccss4

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2024 04:24 ΜΜ PDT

Τόπος

Dixon, CA, US (Google, OSM)
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Corcoran, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Corcoran
Η ταυτότητα του χρήστη marivillasol: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silveradojim

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 01:11 ΜΜ PDT
Aesculus californica - Photo (c) Gary Griffith, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gary Griffith
Η ταυτότητα του χρήστη marivillasol: Aesculus californica, Ένα μέλος του Αίσκουλος (Γένος Aesculus)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silveradojim

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2024 01:09 ΜΜ PDT
Sambucus cerulea - Photo (c) Matthew Zlatunich, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Matthew Zlatunich
Η ταυτότητα του χρήστη marivillasol: Sambucus cerulea, Ένα μέλος του Διψακώδη (Τάξη Dipsacales)
Προστέθηκε στις Μάιος 03, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 11385