Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρυδιά Η Βασιλική (Juglans regia)

Παρατηρητής

scottmcneir

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2024 06:39 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

konshau

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2024 11:40 ΠΜ PDT

Περιγραφή

The entire watercourse here is loaded with live beavers as well. Many dams and chopped willow and cottonwood bases.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φτέρη (Pteridium aquilinum)

Παρατηρητής

marivillasol

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2024 11:21 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinchappelle

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 11:55 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mettcollsuss

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2024 08:54 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

waxworms

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 05:54 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λαγοειδή (Οικογένεια Leporidae)

Παρατηρητής

amgrie

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024 01:32 ΠΜ PDT

Τόπος

Woodland, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

bigjag

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2024 05:08 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pav_johnsson

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 12:37 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

munozbird

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 11:54 ΠΜ PST
Ray-finned Fishes

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτινοπτερύγια (Ομοταξία Actinopterygii)

Παρατηρητής

lasercat360

Ημερομηνία

Ιανουάριος 15, 2024 01:45 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ken_mateik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2016 03:18 ΜΜ PST

Περιγραφή

Foraging along the edges of Parking Lot C at the Yolo Bypass Wildlife Area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marivillasol

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 09:29 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cwendy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 04:54 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javierloidi

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2009 12:06 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

floydehayes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 12:53 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erinacious

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2024 12:19 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelhutnick

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 01:07 ΜΜ PST

Περιγραφή

What kind of oak is this?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aalandisland

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 02:55 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sgurvets

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 27, 2024 12:54 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olliecat

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2023 11:58 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dsommer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλεπωσκίουρος (Sciurus niger)

Παρατηρητής

mtnv

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 09:59 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brysonzheng

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2024 12:32 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinsald

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 02:16 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

msbraunca

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2024 07:20 ΠΜ PST

Περιγραφή

White version?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερωδιός (Γένος Erodium)

Παρατηρητής

sarahsolis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2022 02:52 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlmartin

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2019 11:49 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlmartin

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2019 12:36 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silveradojim

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2024 09:06 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

creatureenthusiast

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 03:43 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

creatureenthusiast

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2024 01:15 ΜΜ PST

Περιγραφή

On fence board
Observation from a few days later after a rain: https://www.inaturalist.org/observations/197775315

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesmac

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 02:36 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chilipossum

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2023 12:11 ΜΜ PDT

Περιγραφή

iNatting the In-N-Out Parking Lot
photo by @anudibranchmom

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucyfern

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 10:43 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

howardclarkjr

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2023 06:33 ΠΜ PDT

Τόπος

Hanford, CA, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teacherlutz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 01:02 ΜΜ PST

Τόπος

Burris Park (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eagleowl2123

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2022 06:28 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adamschneider

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2023 01:51 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gkbenn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 01:38 ΜΜ PST

Τόπος

Woodland, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildmare64

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2023 10:26 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mayaartemisia

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Τμήμα Quercus)

Παρατηρητής

alexbinck

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 01:48 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Macrocarpa x lobata

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidanmahl

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 02:26 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

julien9uwr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 04:45 ΜΜ PST

Περιγραφή

Hybrid Canyon live oak and black oak. Deciduous yet has beige powder on the underside of all leaves

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jzupan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 07:54 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elonicera

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 10:13 ΠΜ PST

Περιγραφή

Looked like some kind of leaf miner but not sure

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bethpratt1

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Περιγραφή

P01[0:0] TT[584] E[107:0681]G[152:0x2f] BV[44:-8] IR[L:F:48] MOE[0:3]

Insects

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Έντομα (Ομοταξία Insecta)

Παρατηρητής

velodrome

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 03:28 ΜΜ PST

Περιγραφή

for the mines

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλογάκι Της Παναγίας (Mantis religiosa)

Παρατηρητής

dlevitis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 10:01 ΠΜ PST

Τόπος

Novato, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

beanpole_afficionado

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 03:19 ΜΜ PST

Τόπος

Larkspur, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

On a willow

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davenug

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 11:38 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

strask24

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2023 12:58 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

robertnance

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2023 10:41 ΠΜ PST

Τόπος

Chico, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Bidwell Park, Chico Creek

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoestephens

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2023 11:15 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκιουράκι Της Γιούτα (Neotamias umbrinus)

Παρατηρητής

ben1010

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2023 09:31 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)

Παρατηρητής

mark828

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 02:30 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildgifts

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 12:54 ΜΜ PST

Τόπος

Tecopa, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sofiamariela

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 03:16 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fungifinn

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 09:01 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottmcneir

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 05:36 ΜΜ PDT

Τόπος

Wallace, CA, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottmcneir

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 08:26 ΜΜ PDT

Τόπος

Wallace, CA, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

This group of Bee plants got run over with a backhoe and some luckily persisted

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tylerbarnum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 12:31 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iskibear

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 10:40 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iskibear

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2023 10:22 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κίτρινο Σκιουράκι (Neotamias amoenus)

Παρατηρητής

jmeyer88

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 03:25 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rajanrao

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2023 10:40 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ponerinecat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 12:05 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cdobson31

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 10:43 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Male and Female Blue Coppers on Sulphur Buckwheat. West side of Monitor Pass.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

max_benningfield

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aesculus_californica

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 02:12 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fjcruiser23

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2023 11:51 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

foxgloved

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:17 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκίουρος (Γένος Sciurus)

Παρατηρητής

rubiahaley

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2023 12:16 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helianthus_annika

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 02:42 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiwane

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 10:49 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keeferchunk

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 02:38 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

debk

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 02:23 ΜΜ PDT

Τόπος

Pioneer, CA, US (Google, OSM)

Περιγραφή

I pulled the stick it was on out of the edge of a patch of snow.
See also photo by my friend Alison Pollack of the same specimen- https://www.inaturalist.org/observations/168775738.
And see observation by my friend Gina Lee http://www.inaturalist.org/observations/168582286
Microscopy is by Alan Rockefeller.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gene70

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 02:53 ΜΜ PDT

Περιγραφή

I think

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theredraptor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2023 02:03 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κουνέλι-Βούρτσα (Sylvilagus bachmani)

Παρατηρητής

trickshoty

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2022 09:44 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Saved him from a cat

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βελανιδιά (Γένος Quercus)

Παρατηρητής

connectacopia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2023 08:42 ΠΜ PST

Περιγραφή

I believe these tightly circled oaks are the result of post-fire re-sprouting around a burnt-out parent.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daiwa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 02:36 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturekim72

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 07:51 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κακίλη Η Παράλια (Cakile maritima)

Παρατηρητής

olivia_v

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 05:12 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ginnyprior

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 03:20 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δυτικός Νανοποντικός (Reithrodontomys megalotis)

Παρατηρητής

caleboreilly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 02:12 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Γερακίνα (Buteo jamaicensis)

Παρατηρητής

vmendoza711

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2023 10:33 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madronyut

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 08:17 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κογιότ (Canis latrans)

Παρατηρητής

sally3142

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 08:07 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zanemoore

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2023 06:33 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vallerogers

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2023 10:24 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόχηνα (Anser caerulescens)

Παρατηρητής

hfabian

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 01:57 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joebalestreri

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 12:28 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Fire damaged

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesprice

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 07:39 ΜΜ PST

Περιγραφή

Photographed under 320nm UV light

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikewitkowski

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 10:12 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexbinck

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 04:54 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικάνικο Μινκ (Neogale vison)

Παρατηρητής

lasercat360

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 02:46 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κεάνωθος (Γένος Ceanothus)

Παρατηρητής

mycosimon

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 10:57 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

hannahchase

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2023 11:34 ΠΜ PDT