Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krosmek_snek

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 04:19 ΜΜ SAST
Dodonaea viscosa angustifolia - Photo (c) copper, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by copper
Η ταυτότητα του χρήστη mariedelport: Dodonaea viscosa ssp. angustifolia, Ένα μέλος του Σαπινδοειδή (Οικογένεια Sapindaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elliegoossens

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 04:03 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Forest buzzard

Buteo trizonatus - Photo (c) Colin Ralston, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Colin Ralston
Η ταυτότητα του χρήστη mariedelport: Buteo trizonatus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elliegoossens

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 12:05 ΜΜ SAST

Περιγραφή

beefly

Hyperusia - Photo (c) Marie Delport, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marie Delport
Η ταυτότητα του χρήστη mariedelport: Γένος Hyperusia, Ένα μέλος του Βομβυλιίδες (Οικογένεια Bombyliidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elliegoossens

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2024 10:08 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Bird

Euplectes capensis - Photo (c) Sally Adam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sally Adam
Η ταυτότητα του χρήστη mariedelport: Euplectes capensis, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjpretor

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2008

Τόπος

Hartswater area (Google, OSM)

Περιγραφή

Acrididae


Ετικέτες

Paracinema tricolor tricolor - Photo (c) Allan Hopkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mariedelport: Paracinema tricolor ssp. tricolor, Ένα μέλος του Οιδιποδίνες (Υποοικογένεια Oedipodinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afriqueds

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 28, 2021 08:52 ΠΜ SAST
Heteracris calliptamoides - Photo (c) Gigi Laidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gigi Laidler
Η ταυτότητα του χρήστη mariedelport: Heteracris calliptamoides, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 03:43 ΜΜ SAST
Heteracris calliptamoides - Photo (c) Gigi Laidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gigi Laidler
Η ταυτότητα του χρήστη mariedelport: Heteracris calliptamoides, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mandy_schubach

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Cacadu, ZA-EC, ZA (Google, OSM)
Heteracris calliptamoides - Photo (c) Gigi Laidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gigi Laidler
Η ταυτότητα του χρήστη mariedelport: Heteracris calliptamoides, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2023 05:14 ΜΜ SAST
Heteracris calliptamoides - Photo (c) Gigi Laidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gigi Laidler
Η ταυτότητα του χρήστη mariedelport: Heteracris calliptamoides, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shauns

Ημερομηνία

Ιανουάριος 17, 2013
Heteracris calliptamoides - Photo (c) Gigi Laidler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gigi Laidler
Η ταυτότητα του χρήστη mariedelport: Heteracris calliptamoides, Ένα μέλος του Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraf

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 01:08 ΜΜ SAST
Convolvulus farinosus - Photo (c) Maximiliano Martín Ravelo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Maximiliano Martín Ravelo
Η ταυτότητα του χρήστη mariedelport: Convolvulus farinosus, Ένα μέλος του Κονβόλβουλος (Γένος Convolvulus)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraf

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 01:08 ΜΜ SAST

Περιγραφή

On Convolvulus

Allograpta - Photo (c) Denis Doucet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Denis Doucet
Η ταυτότητα του χρήστη mariedelport: Γένος Allograpta, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katebridges

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2024 08:41 ΠΜ CAT
Brachycerus intermedius - Photo (c) The Bridges family, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by The Bridges family
Η ταυτότητα του χρήστη mariedelport: Brachycerus intermedius, Ένα μέλος του Κουρκουλιονίδες (Οικογένεια Curculionidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elliegoossens

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 11:59 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Selago geniculata

Selago myrtifolia - Photo (c) Ina Loots, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ina Loots
Η ταυτότητα του χρήστη mariedelport: Selago myrtifolia, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewdeacon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2024 09:31 ΠΜ SAST
Lagria villosa - Photo (c) Vinícius Rodrigues de Souza, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vinícius Rodrigues de Souza
Η ταυτότητα του χρήστη mariedelport: Lagria villosa, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewdeacon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 08:07 ΠΜ SAST
Haematopota circumscripta - Photo (c) Siegwalt U Küsel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Siegwalt U Küsel
Η ταυτότητα του χρήστη mariedelport: Haematopota circumscripta, Ένα μέλος του Αιματόποτα (Γένος Haematopota)
Προστέθηκε στις Μάιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cailynn706

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 01:41 ΜΜ SAST
Clubiona - Photo (c) Emily Roberts, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Emily Roberts
Η ταυτότητα του χρήστη mariedelport: Γένος Clubiona, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 15, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cailynn706

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 01:41 ΜΜ SAST
Clubionidae - Photo (c) Markus Horrer, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Markus Horrer
Η ταυτότητα του χρήστη mariedelport: Οικογένεια Clubionidae, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Μάιος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewdeacon

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 07:39 ΠΜ CAT
Byblia anvatara acheloia - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη mariedelport: Byblia anvatara ssp. acheloia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewdeacon

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 08:24 ΠΜ CAT
Byblia anvatara acheloia - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη mariedelport: Byblia anvatara ssp. acheloia, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewdeacon

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 02:07 ΜΜ CAT
Cigaritis natalensis - Photo (c) Graeme White, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Graeme White
Η ταυτότητα του χρήστη mariedelport: Cigaritis natalensis, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewdeacon

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2024 02:42 ΜΜ CAT
Euphaedra neophron neophron - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Judy Gallagher
Η ταυτότητα του χρήστη mariedelport: Euphaedra neophron ssp. neophron, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraf

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 12:06 ΜΜ SAST
Lycium - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay Keller
Η ταυτότητα του χρήστη mariedelport: Γένος Lycium, Ένα μέλος του Στρυχνοειδή (Οικογένεια Solanaceae)
Προστέθηκε στις Μάιος 13, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewdeacon

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 02:14 ΜΜ CAT
Danaus chrysippus orientis - Photo (c) James Steamer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by James Steamer
Η ταυτότητα του χρήστη mariedelport: Danaus chrysippus ssp. orientis, Ένα μέλος του Αφρικανική Μονάρχης (Danaus chrysippus)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewdeacon

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2024 07:41 ΠΜ CAT
Amauris ochlea ochlea - Photo (c) magdastlucia, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by magdastlucia
Η ταυτότητα του χρήστη mariedelport: Amauris ochlea ssp. ochlea, Ένα μέλος του Νυμφαλίδες (Οικογένεια Nymphalidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewdeacon

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2024 07:22 ΠΜ CAT

Περιγραφή

Male

Hypolimnas misippus - Photo (c) Ian N. White, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian N. White
Η ταυτότητα του χρήστη mariedelport: Hypolimnas misippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewdeacon

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 08:37 ΠΜ CAT

Περιγραφή

Male

Hypolimnas misippus - Photo (c) Ian N. White, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian N. White
Η ταυτότητα του χρήστη mariedelport: Hypolimnas misippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewdeacon

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 08:56 ΠΜ CAT

Περιγραφή

Male and female mating.

Hypolimnas misippus - Photo (c) Ian N. White, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Ian N. White
Η ταυτότητα του χρήστη mariedelport: Hypolimnas misippus, Ένα μέλος του Νυμφαλίνες (Υποοικογένεια Nymphalinae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugenemarais

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 10:33 ΠΜ CAT
Stiphrolamyra bipunctata - Photo (c) Ryan Tippett, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Ryan Tippett
Η ταυτότητα του χρήστη mariedelport: Stiphrolamyra bipunctata, Ένα μέλος του Ασιλίδες (Οικογένεια Asilidae)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύκαινα Με Ουρά (Lampides boeticus)

Παρατηρητής

andrewdeacon

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2024 01:57 ΜΜ CAT
Λύκαινα Με Ουρά - Photo (c) chengailim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by chengailim
Η ταυτότητα του χρήστη mariedelport: Λύκαινα Με Ουρά (Lampides boeticus)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1861