Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 01:52 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 10:38 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rjpretor

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2008

Τόπος

Hartswater area (Google, OSM)

Περιγραφή

Acrididae


Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorriehester

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 05:54 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 11:06 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 03:43 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

craigpeter

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2023 05:14 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Τόπος

Eastern Cape, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraf

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 7, 2023 01:08 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katebridges

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2024 08:41 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 06:27 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2021 06:02 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2020 04:47 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewdeacon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2024 08:07 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2024 09:55 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cailynn706

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2024 01:41 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 01:29 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewdeacon

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2024 02:42 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewdeacon

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2024 10:18 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraf

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2024 12:16 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2024 07:07 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewdeacon

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 08:56 ΠΜ CAT

Περιγραφή

Male and female mating.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eugenemarais

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 10:33 ΠΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2018 10:25 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wicus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2024 06:45 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2024 09:35 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 03:09 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucstrydom

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024 11:29 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huttonia

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2022 12:58 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraf

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2024 02:30 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterwebb

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2012

Περιγραφή

Bug


possible assasin bug, About 2 cm long, with a matallic green back.Found under a rock in the veld

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 08:01 ΜΜ SAST

Περιγραφή

blue-green leaves

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lindelani_gama

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2024 12:17 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 10:17 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vats

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 02:27 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 10:12 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2024 10:04 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cornerautenbach

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2019 11:50 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 07:27 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hansboe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2016 11:47 ΠΜ CEST

Περιγραφή

Psammodes scabratus?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrishorak

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Eastern Cape, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lily-rose

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 02:49 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2024 02:15 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mickvil

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2012

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wickus_

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 12:23 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

surfinbird

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024 10:07 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 12:41 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felix_riegel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 01:19 ΜΜ SAST

Περιγραφή

like Dasybasis

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βασιλικός (Γένος Ocimum)

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2022 08:36 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Introduced in my garden. Added to iNat to show insects interacting with this bush.

Please see insects associated with this plant in Observation Field.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecileroux

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2023 12:53 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alandmanson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2019 02:51 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cornerautenbach

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 01:10 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andre_vm15

Ημερομηνία

Ιανουάριος 1, 2023 09:17 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2024 05:38 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Adult and two juveniles foraging on Felicia and Falkia repens leaves or seeds? Falkia and Felicia are in abundance in my garden after the recent rain. A male Spotted Eagle-Owl has been calling on my neighbor's roof for the last two nights. Nor sure how long the Vlei Rats will survive. My main concern is trigger-happy residents poisoning the rats and killing their predators. Pesticides and Ratex is a local favorite!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nwatinyoka

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2024 09:55 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

traianbertau

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2012

Τόπος

Bonamanzi (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 10:38 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2024 11:16 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2022 11:19 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evansolomon

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2022 12:37 ΜΜ CAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suncana

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 12:38 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2024

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

under rock
basalt hillside
day

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewdeacon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2023 04:41 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jaunnemarelize

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2020 08:50 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vaughanjessnitz

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2023 08:36 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huttonia

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexanderr

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2021 12:00 ΠΜ SAST

Περιγραφή

By Low de Vries with Enviro-Insight

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

huttonia

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Ohio, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevewoodhall

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 10:14 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2015 11:06 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2015 10:45 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2015 10:31 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Nesting in a Willow tree which has since been removed to built a carport. They raised chicks in this nest for 3 consecutive years.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rouxnebotha

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2024 12:35 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraf

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2024 11:10 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayla_mccurdy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2021 07:43 ΠΜ EEST

Τόπος

LP, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Ιανουάριος 31, 2024 06:10 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2024 07:57 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2024 06:20 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 05:04 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botswanabugs

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2024

Τόπος

Serowe Botswana (Google, OSM)

Περιγραφή

on leaf of malvaceae sp

about 10 m from river containing flowing sewage

I thought it was a wasp. Perhaps it was ! It fooled me.
It quickly flew away.

I estimate it is about 6-8 mm long

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 08:02 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gregoiredubois

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2006 01:41 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandraf

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2024 03:00 ΜΜ SAST

Τόπος

Mossel Bay (Google, OSM)

Περιγραφή

Found on stoep. May have flown into window. Not keen on volunteering for sweep duty, photographic modelling only. Flew off

Cape Green Protea Chafer

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2024 09:58 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flippie1971

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2019 08:08 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Size approx. 10mm at a guess. Sat very still and allowed me to approach very close.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrydelange

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 06:31 ΜΜ SAST

Τόπος

Cacadu, ZA-EC, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johanheyns

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2015 07:59 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gavin_hazell

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 09:29 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karoopixie

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2017 10:12 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Mating pair. The one (I'm assuming the female) is supporting the weight of both of them, at this incredible angle. They were in this position for more than 4 hours (I stopped checking after that).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gavin_hazell

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2024 08:49 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 01:19 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Spider nest is a curled up leaf in my Freylinia bush.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leejones

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 10:50 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hamishrobertson

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2021 05:02 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Visiting flowers of mesem (see associated observation).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Eastern Cape, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσωπίνοι (Φυλή Chrysopini)

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Eastern Cape, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2023 02:10 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Eastern Cape, ZA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariedelport

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 04:23 ΜΜ SAST