Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021
Oceanodroma markhami - Photo (c) Elkin Giovanny L Lopez Gomez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη margarita_rdeg: Oceanodroma markhami, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 04:21 PM -03
Liolaemus fuscus - Photo (c) Juan Rodolfo Lillo Lobos, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη margarita_rdeg: Liolaemus fuscus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanmauriciocontreras

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 01:13 PM -03
Liolaemus monticola - Photo (c) pedro vargas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη margarita_rdeg: Liolaemus monticola, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastiannc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 05:01 PM -03
Liolaemus tenuis - Photo (c) Javier Perez Cid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη margarita_rdeg: Liolaemus tenuis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastian_vanzulli_albrecht

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2021 02:21 PM UTC

Τόπος

Cerro Lo Aguirre (Google, OSM)
Liolaemus nitidus - Photo (c) Eneas Acevedo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη margarita_rdeg: Liolaemus nitidus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2017 07:23 PM -03
Callopistes maculatus - Photo (c) Matt Brady, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη margarita_rdeg: Callopistes maculatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kmron

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 19, 2021 01:20 PM -03
Liolaemus lemniscatus - Photo (c) Ariel Cabrera Foix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη margarita_rdeg: Liolaemus lemniscatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michel200

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2021 10:42 AM -04
Liolaemus tenuis - Photo (c) Javier Perez Cid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη margarita_rdeg: Liolaemus tenuis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgagliardia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 01:35 PM -03
Liolaemus tenuis - Photo (c) Javier Perez Cid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη margarita_rdeg: Liolaemus tenuis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastiannc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2021 05:04 PM -03
Liolaemus tenuis - Photo (c) Javier Perez Cid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη margarita_rdeg: Liolaemus tenuis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 22, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benjamincaprile

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 12:23 PM -03
Liolaemus tenuis - Photo (c) Javier Perez Cid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη margarita_rdeg: Liolaemus tenuis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardomillaresgmez

Ημερομηνία

Αύγουστος 7, 2020 04:13 PM -04
Liolaemus tenuis - Photo (c) Javier Perez Cid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη margarita_rdeg: Liolaemus tenuis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 19, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nitsuga74

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2021 12:07 PM -03
Liolaemus tenuis - Photo (c) Javier Perez Cid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη margarita_rdeg: Liolaemus tenuis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sebastiannc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 04:58 PM -03
Liolaemus tenuis - Photo (c) Javier Perez Cid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη margarita_rdeg: Liolaemus tenuis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

netoguz8

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 12:08 PM -04
Liolaemus lemniscatus - Photo (c) Ariel Cabrera Foix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη margarita_rdeg: Liolaemus lemniscatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

netoguz8

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 12:07 PM -04
Liolaemus chiliensis - Photo (c) Ariel Cabrera Foix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη margarita_rdeg: Liolaemus chiliensis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alonsillo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 11:10 AM -03
Liolaemus nitidus - Photo (c) Eneas Acevedo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη margarita_rdeg: Liolaemus nitidus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 18, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciscoriquelme

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2021 10:53 AM -03
Liolaemus chiliensis - Photo (c) Ariel Cabrera Foix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη margarita_rdeg: Liolaemus chiliensis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2016 04:48 PM -03
Tachymenis chilensis - Photo (c) Javier Perez Cid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη margarita_rdeg: Tachymenis chilensis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

camiloedv

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2021 11:08 AM -03
Garthia gaudichaudii - Photo (c) Archiverde, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη margarita_rdeg: Garthia gaudichaudii, Ένα μέλος του Γκεκότα (Ανθυποτάξη Gekkota)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαύρες (Υποτάξη Sauria)

Παρατηρητής

eitel

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2015 12:32 PM -03
Callopistes maculatus - Photo (c) Matt Brady, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη margarita_rdeg: Callopistes maculatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

consuu

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 03:29 PM -03

Περιγραφή

Encontrado en carretera, ruta Puerto Saavedra- Nehuentue.

Liolaemus chiliensis - Photo (c) Ariel Cabrera Foix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη margarita_rdeg: Liolaemus chiliensis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alonsillo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 03:22 PM -03
Liolaemus nitidus - Photo (c) Eneas Acevedo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη margarita_rdeg: Liolaemus nitidus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 17, 2021
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank375

Ημερομηνία

Μάρτιος 8, 2018
Microlophus atacamensis - Photo (c) charif_tala, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη margarita_rdeg: Microlophus atacamensis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmcancino

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 04:27 PM -03
Liolaemus tenuis - Photo (c) Javier Perez Cid, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη margarita_rdeg: Liolaemus tenuis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelgonzalezariztia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 06:24 PM -03
Liolaemus lemniscatus - Photo (c) Ariel Cabrera Foix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη margarita_rdeg: Liolaemus lemniscatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelgonzalezariztia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2021 07:18 PM -03
Liolaemus lemniscatus - Photo (c) Ariel Cabrera Foix, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη margarita_rdeg: Liolaemus lemniscatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ninangel

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 12:35 PM CDT

Τόπος

Coquimbo, Chile (Google, OSM)
Liolaemus zapallarensis - Photo (c) Vicente Valdes Guzman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη margarita_rdeg: Liolaemus zapallarensis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristian348

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 03:04 PM -03
Microlophus quadrivittatus - Photo (c) Vicente Pantoja, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη margarita_rdeg: Microlophus quadrivittatus, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul_amouroux

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2020 12:27 AM UTC

Περιγραφή

Sendero Laguna del Huemul

Liolaemus septentrionalis - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη margarita_rdeg: Liolaemus septentrionalis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 13, 2021
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1189