Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 08:44 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sihy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 07:29 ΜΜ -03

Περιγραφή

Galvarinus chilensis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tally_fegl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Curicó, CL-ML, CL (Google, OSM)

Περιγραφή

Encontrados bajo roca en posición termoreguladora(?). La piedra fue dejada en el mismo lugar después de la foto.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annamorozova

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 01:21 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2018 03:45 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sihy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2022 02:52 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roberto_villablanca

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Περιγραφή

Culebra atropellada en camino lateral del humedal de la quebrada de Pachingo, Ovalle, región de Coquimbo

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ursulinsky

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 06:12 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ursulinsky

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 04:21 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesar_picar

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 04:01 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardomunozfotografia

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sihy

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 07:41 ΜΜ -03

Περιγραφή

Galvarinus chilensis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesar383

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 9, 2022 09:26 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

feliperabanal

Ημερομηνία

Απρίλιος 2009

Τόπος

Chile (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 02:17 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2013 01:20 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgardonn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 3, 2022 04:34 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benja_gallardo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bastian_riveros

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2016 12:36 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rocio_jh

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 02:06 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benja_gallardo

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benja_gallardo

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yeco_con_mayonesa

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 03:34 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niboldus

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2020 05:31 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Όρκα (Orcinus orca)

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2022 11:30 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψευδοσκορπιόνες (Τάξη Pseudoscorpiones)

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2021 12:56 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taller_alas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2010 08:49 ΠΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

taller_alas

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2017

Τόπος

El Loa, CL-AN, CL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daver

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2011

Τόπος

El Loa, CL-AN, CL (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2017

Τόπος

Machuca (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juanmauriciocontreras

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 12:24 ΜΜ -03

Τόπος

Antofagasta, Chile (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cypseloides

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2008

Τόπος

Chile (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orlandomontes

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2018

Περιγραφή

Iguana Chilena (Callopistes macalatus) comiendo el fruto del pingo pingo (Ephedra multiflora).
(*): El fruto ha sido identificado por eneas .

(**): Identificado por tom-kirschey-nabu .
Actualización de la especie para Chile, la Callopistes maculatus ssp. maculatus .

(***): Reclasificado e identificado por aricafoix .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedrova

Ημερομηνία

Μάιος 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

javierperezc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2018 12:17 ΜΜ -02

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristopher_acuna

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

delafuentedario

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 10:49 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eduardomunozfotografia

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2021 05:59 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

niboldus

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 04:12 ΜΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Μάρτιος 2014

Τόπος

Ñuble, CL-BI, CL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Μάρτιος 2014

Τόπος

Ñuble, CL-BI, CL (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2018 04:30 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankdietze

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2019 03:02 ΜΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2018 12:51 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cristiancuevasbarazarte

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2016

Τόπος

Arica, CL-AP, CL (Google, OSM)

Περιγραφή

Dos ejemplares, macho y hembra.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nayadethmg

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 03:43 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2021 08:55 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelweymann

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jgagliardia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2021 01:35 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hstorres

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2021 12:27 ΜΜ HST