Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariana359

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2024 11:07 ΠΜ CEST
Platycerus caraboides - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη mareks16021974: Platycerus caraboides, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 23, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agabus1

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2024 08:59 ΜΜ EEST
Phymatodes alni - Photo (c) Marie Lou Legrand, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Marie Lou Legrand
Η ταυτότητα του χρήστη mareks16021974: Phymatodes alni, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Μάιος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruebezahl

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2024 02:32 ΜΜ CEST

Περιγραφή

330 m üNN ...

Platycerus caraboides - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη mareks16021974: Platycerus caraboides, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 01, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bastian03

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2024 03:45 ΜΜ CEST
Chilocorus renipustulatus - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Gilles San Martin
Η ταυτότητα του χρήστη mareks16021974: Chilocorus renipustulatus, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teichmolch70

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 11:56 ΠΜ CEST
Chrysolina polita - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη mareks16021974: Chrysolina polita, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teichmolch70

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2024 11:23 ΠΜ CEST
Βρωμούσα Του Μπιζελιού - Photo (c) Darius Baužys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mareks16021974: Βρωμούσα Του Μπιζελιού (Palomena prasina)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephenbomford

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 05:08 ΜΜ BST
Callimorpha dominula - Photo (c) Walter Schön, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mareks16021974: Callimorpha dominula, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

florian251

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 05:45 ΜΜ CEST
Episyrphus balteatus - Photo (c) joaquinportela, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mareks16021974: Episyrphus balteatus, Ένα μέλος του Συρφίδες (Οικογένεια Syrphidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

olexandr_ghryb

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 11:37 ΠΜ EEST
Chrysomela populi - Photo (c) Corinna Herr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Corinna Herr
Η ταυτότητα του χρήστη mareks16021974: Chrysomela populi, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grace49862

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2024 03:04 ΜΜ BST
Callimorpha dominula - Photo (c) Walter Schön, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mareks16021974: Callimorpha dominula, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rob-westerduijn

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 02:54 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Indoors

Psyllobora vigintiduopunctata - Photo (c) Janne Asp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Janne Asp
Η ταυτότητα του χρήστη mareks16021974: Psyllobora vigintiduopunctata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thierrya

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2016 08:11 ΠΜ CEST

Τόπος

62580 Vimy, France (Google, OSM)
Tytthaspis sedecimpunctata - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mareks16021974: Tytthaspis sedecimpunctata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

misswhy

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 04:55 ΜΜ CEST
Rhagium mordax - Photo (c) Corinna Herr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Corinna Herr
Η ταυτότητα του χρήστη mareks16021974: Rhagium mordax, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)

Παρατηρητής

kikitten21

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 05:07 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Sur un mur

Σκαθάρι Στρατιώτης - Photo (c) Boris Loboda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mareks16021974: Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mykolakerb

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 10:41 ΠΜ EEST
Pyrochroa serraticornis - Photo (c) Alexandro Minicò, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alexandro Minicò
Η ταυτότητα του χρήστη mareks16021974: Pyrochroa serraticornis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michieldg

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2024 01:41 ΜΜ CEST
Adalia bipunctata - Photo (c) Lupoli Roland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lupoli Roland
Η ταυτότητα του χρήστη mareks16021974: Adalia bipunctata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mociliakfilip

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2023 12:59 ΜΜ CET

Περιγραφή

oznorMB

Leptoglossus occidentalis - Photo (c) Holger Krisp, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη mareks16021974: Leptoglossus occidentalis, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sascha_n

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 11:43 ΠΜ CEST

Περιγραφή

on Alnus glutinosa

Elasmucha grisea - Photo (c) Felix Riegel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Riegel
Η ταυτότητα του χρήστη mareks16021974: Elasmucha grisea, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

charliefarrell2

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 11:31 ΠΜ BST

Τόπος

Leyland PR26, UK (Google, OSM)
Agelastica alni - Photo (c) Marco Huang, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marco Huang
Η ταυτότητα του χρήστη mareks16021974: Agelastica alni, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias22

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 11:05 ΠΜ CEST

Τόπος

Ketsch, Germany (Google, OSM)

Περιγραφή

Im Auwald

Pyrochroa serraticornis - Photo (c) Alexandro Minicò, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alexandro Minicò
Η ταυτότητα του χρήστη mareks16021974: Pyrochroa serraticornis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias22

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 11:25 ΠΜ CEST

Τόπος

Ketsch, Germany (Google, OSM)

Περιγραφή

Im Auwald

Peribalus strictus - Photo (c) Lupoli Roland, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Lupoli Roland
Η ταυτότητα του χρήστη mareks16021974: Peribalus strictus, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

matthias22

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 11:27 ΠΜ CEST

Τόπος

Ketsch, Germany (Google, OSM)

Περιγραφή

Im Auwald

Pyrochroa serraticornis - Photo (c) Alexandro Minicò, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Alexandro Minicò
Η ταυτότητα του χρήστη mareks16021974: Pyrochroa serraticornis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caspia

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Germany (Google, OSM)
Propylea quatuordecimpunctata - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη mareks16021974: Propylea quatuordecimpunctata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plantbruise

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2024 10:05 ΠΜ CEST

Τόπος

Bremen (Google, OSM)

Περιγραφή

For size reference check last picture

Propylea quatuordecimpunctata - Photo (c) Jason M Crockwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Jason M Crockwell
Η ταυτότητα του χρήστη mareks16021974: Propylea quatuordecimpunctata, Ένα μέλος του Κοκκινελίνοι (Φυλή Coccinellini)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xavera

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2023 11:14 ΠΜ CET
Rhyparochromus vulgaris - Photo (c) Sarah Gregg, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mareks16021974: Rhyparochromus vulgaris, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dantn

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2024 01:39 ΜΜ BST
Exochomus quadripustulatus - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mareks16021974: Exochomus quadripustulatus, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

agabus1

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2009 07:20 ΠΜ EEST
Gaurotes virginea - Photo (c) Vladimir Bryukhov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vladimir Bryukhov
Η ταυτότητα του χρήστη mareks16021974: Gaurotes virginea, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

inoodle42

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 01:33 ΜΜ BST
Exochomus quadripustulatus - Photo (c) Gilles San Martin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη mareks16021974: Exochomus quadripustulatus, Ένα μέλος του Κοκκινελίδες (Οικογένεια Coccinellidae)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)

Παρατηρητής

kathrin_k

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2024 03:09 ΜΜ CEST

Τόπος

Egg, Österreich (Google, OSM)
Σκαθάρι Στρατιώτης - Photo (c) Boris Loboda, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη mareks16021974: Σκαθάρι Στρατιώτης (Pyrrhocoris apterus)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dm_gergely

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2024 10:11 ΠΜ CEST
Rhagium mordax - Photo (c) Corinna Herr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Corinna Herr
Η ταυτότητα του χρήστη mareks16021974: Rhagium mordax, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 16, 2024
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 8177