Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gitte6

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2022 09:22 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gijwans

Ημερομηνία

Ιούνιος 14, 2016 11:34 ΜΜ CEST

Περιγραφή

old Salix alba with colony of Ptilinus fuscus, bank of the Angrappa River

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacek_kurzawa

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020 11:09 ΠΜ CEST

Περιγραφή

ex.larva from thin twig of Quercus.