Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 01:26 ΜΜ CET

Περιγραφή

on dead wood

Lophocolea heterophylla - Photo (c) Brad Von Blon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Brad Von Blon
Η ταυτότητα του χρήστη marcinklisz: Lophocolea heterophylla, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 01:50 ΜΜ CET

Περιγραφή

on limestone, found by @marcinklisz

Metzgeria conjugata - Photo (c) Stefan Gey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan Gey
Η ταυτότητα του χρήστη marcinklisz: Metzgeria conjugata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 02:23 ΜΜ CET
Radula complanata - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη marcinklisz: Radula complanata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 13, 2024 02:32 ΜΜ CET

Περιγραφή

on deciduous tree

Radula complanata - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη marcinklisz: Radula complanata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 01:42 ΜΜ CET

Περιγραφή

on deciduous tree in the city; moss in the center of the photo; togrther with Syntrichia pagorum

Syntrichia papillosa - Photo (c) Heikel B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heikel B.
Η ταυτότητα του χρήστη marcinklisz: Syntrichia papillosa, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 01:42 ΜΜ CET

Περιγραφή

on deciduous tree in the city; moss in left bottom corner of the photo; together with Syntrichia papillosa

Syntrichia pagorum - Photo (c) michael-lueth, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marcinklisz: Syntrichia pagorum, Ένα μέλος του Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amujcinovic

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Slovenia (Google, OSM)
Metzgeria conjugata - Photo (c) Stefan Gey, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stefan Gey
Η ταυτότητα του χρήστη marcinklisz: Metzgeria conjugata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 17, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_koerbaecher

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 03:22 ΜΜ CET
Radula complanata - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη marcinklisz: Radula complanata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertros

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 04:04 ΜΜ CET
Peltigera - Photo (c) Dwayne Sabine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dwayne Sabine
Η ταυτότητα του χρήστη marcinklisz: Γένος Peltigera, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 04, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krezga

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 09:55 ΠΜ CET
Bazzania trilobata - Photo (c) Audrey Lemay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Audrey Lemay
Η ταυτότητα του χρήστη marcinklisz: Bazzania trilobata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

krezga

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 09:54 ΠΜ CET
Bazzania trilobata - Photo (c) Audrey Lemay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Audrey Lemay
Η ταυτότητα του χρήστη marcinklisz: Bazzania trilobata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petemella

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 01:58 ΜΜ GMT
Metzgeria furcata - Photo (c) Paul Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Paul Cook
Η ταυτότητα του χρήστη marcinklisz: Metzgeria furcata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolffchristiane

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 03:15 ΜΜ CET
Liochlaena lanceolata - Photo (c) Marcin Klisz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marcin Klisz
Η ταυτότητα του χρήστη marcinklisz: Liochlaena lanceolata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_spaeth

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2024 02:21 ΜΜ CET
Radula complanata - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη marcinklisz: Radula complanata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolffchristiane

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 01:50 ΜΜ CET
Bazzania trilobata - Photo (c) Audrey Lemay, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Audrey Lemay
Η ταυτότητα του χρήστη marcinklisz: Bazzania trilobata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 12:37 ΜΜ CET

Περιγραφή

very large and probably old!

Taxus baccata - Photo (c) Jonathan Tyler, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη marcinklisz: Taxus baccata, Ένα μέλος του Κωνοφόρα (Τάξη Pinales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2024 12:44 ΜΜ CET

Περιγραφή

on deciduous tree, on bark

Radula complanata - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη marcinklisz: Radula complanata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

acolastus516

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2024 02:53 ΜΜ CET

Τόπος

Castelmarte (Google, OSM)
Porellaceae - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alex Abair
Η ταυτότητα του χρήστη marcinklisz: Οικογένεια Porellaceae, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)

Παρατηρητής

insubriatrekking

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2024 03:47 ΜΜ CET
Δασική Πεύκη - Photo (c) mustafa gökmen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mustafa gökmen
Η ταυτότητα του χρήστη marcinklisz: Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Masovian, PL (Google, OSM)

Περιγραφή

about 5 individuals

Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης - Photo (c) Vladimir Ovchinnikov, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Vladimir Ovchinnikov
Η ταυτότητα του χρήστη marcinklisz: Ευρωπαϊκός Κοκκοθραύστης (Coccothraustes coccothraustes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petemella

Ημερομηνία

Ιανουάριος 11, 2024 12:33 ΜΜ GMT
Lunularia cruciata - Photo (c) Alexis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Alexis
Η ταυτότητα του χρήστη marcinklisz: Lunularia cruciata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mirandaengelshoven

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Netherlands (Google, OSM)
Radula complanata - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη marcinklisz: Radula complanata, Ένα μέλος του Μαρσαντιόφυτα (Συνομοταξία Marchantiophyta)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 11, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bagli

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 07:56 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Ευρασιατικός Κάστορας - Photo (c) jamesbot, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη marcinklisz: Ευρασιατικός Κάστορας (Castor fiber)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)

Παρατηρητής

emcik253

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 22, 2023 01:09 ΜΜ EET
Δασική Πεύκη - Photo (c) mustafa gökmen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mustafa gökmen
Η ταυτότητα του χρήστη marcinklisz: Δασική Πεύκη (Pinus sylvestris)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ukaszgrodek

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2020

Τόπος

Lublin, PL-LU, PL (Google, OSM)
Pinus - Photo (c) alderash, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by alderash
Η ταυτότητα του χρήστη marcinklisz: Τμήμα Pinus, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wafra

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2021 03:28 ΜΜ SAST
Pinus rigida - Photo (c) jlmason, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jlmason
Η ταυτότητα του χρήστη marcinklisz: Pinus rigida, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alberto_colatore

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Τόπος

Italy (Google, OSM)

Περιγραφή

Pinus rigida Miller
[Pinaceae]

Brughiera della Garzonera (Lombardia), 280m

Pinus rigida - Photo (c) jlmason, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jlmason
Η ταυτότητα του χρήστη marcinklisz: Pinus rigida, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dmitry97

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2006 01:56 ΜΜ MSD

Περιγραφή

h 3,5 m

Pinus rigida - Photo (c) jlmason, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jlmason
Η ταυτότητα του χρήστη marcinklisz: Pinus rigida, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adrianzdunek1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2021 12:31 ΜΜ CET

Τόπος

Puławy, Polska (Google, OSM)
Pinus rigida - Photo (c) jlmason, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jlmason
Η ταυτότητα του χρήστη marcinklisz: Pinus rigida, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alberto_colatore

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022

Τόπος

Italy (Google, OSM)

Περιγραφή

Pinus rigida Miller
[Pinaceae]

Brughiera del Vigano (Lombardia), 250m

Pinus rigida - Photo (c) jlmason, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jlmason
Η ταυτότητα του χρήστη marcinklisz: Pinus rigida, Ένα μέλος του Πεύκο (Γένος Pinus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1291