Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 12:25 ΜΜ CET

Τόπος

Susak, Kroatien (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petit_bonnier

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petit_bonnier

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petit_bonnier

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgeg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2024 09:10 ΠΜ GMT

Τόπος

North Somerset, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

On rotting wood. Young shoots near larger more overlapping patch.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgeg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2023 01:42 ΜΜ GMT

Τόπος

Brading, UK (Google, OSM)

Περιγραφή

On crumbling chalky soil slope in disused quarry. With M. davallianum, Weissia spp., and Fissidens incurvus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helenwaterman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 10:21 ΠΜ GMT

Περιγραφή

On shaded rock in limestone dale. Branches growing on back of stems. Front lobes squarish and running down stems.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 01:42 ΜΜ CET

Περιγραφή

on deciduous tree in the city; moss in the center of the photo; togrther with Syntrichia pagorum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 01:42 ΜΜ CET

Περιγραφή

on deciduous tree in the city; moss in left bottom corner of the photo; together with Syntrichia papillosa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bagli

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2024 02:22 ΜΜ CET

Περιγραφή

brought home accidentally ;)
forest road side, together with Dicranum and Sphagnum

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2024 04:34 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maremimar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2024 11:39 ΠΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2024 02:51 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swimjamie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 06:27 ΜΜ GMT

Περιγραφή

On Corylus bark. Shoots ca 400 um wide.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τοιχογουστέρα (Podarcis muralis)

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2024 12:24 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2024 03:20 ΜΜ CET

Περιγραφή

on wet slope

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2024 03:31 ΜΜ CET

Περιγραφή

on wet rock (Lombardian gonfolite)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 22, 2024 03:49 ΜΜ CET

Περιγραφή

on wet ground (Lombardian gonfolite bedrock)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgeg

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 12:18 ΜΜ BST

Περιγραφή

Epiphyte on trees beside stream and waterfalls.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael-lueth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2009 10:13 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bagli

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2023 07:56 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiv_ix

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2023 12:34 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

veszt

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2024 11:37 ΠΜ CET

Τόπος

Sarkad, HU-BE, HU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2024 04:09 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2024 04:03 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

igor_olshanskyi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 20, 2022 03:18 ΜΜ EET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iogik

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022 11:59 ΠΜ MSK

Περιγραφή

Самосев. 400 м. к югу есть культурная посадка обыкновенной сосны с примесью сосны Банкса.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2023 02:43 ΜΜ CET

Περιγραφή

on sandy soil, dune; Pinus banksiana about 20-30 old trees with abundant natural regeneration (!) - young trees few years old; traces of fire in the surrounding Pinus sylvestris forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jonnyecology

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2023 02:30 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bagli

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 11:39 ΠΜ CEST

Περιγραφή

The observation was separated from https://www.inaturalist.org/observations/159939030
according to suggestions by @guidobrusa

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurence-clubbotatoliara

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2023 02:20 ΜΜ CET

Τόπος

Ouessant, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurence-clubbotatoliara

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2023 07:14 ΜΜ CET

Τόπος

Ouessant, France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

henrymillerplants

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2023 12:54 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiv_ix

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 01:01 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petit_bonnier

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Île-de-France, FR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helenwaterman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2023 02:45 ΜΜ GMT

Περιγραφή

On shaded gritstone wall. No underleaves.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petit_bonnier

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 04:23 ΜΜ CET

Περιγραφή

on forest track covered with snow; insect alive, moving slowly; temperature about 0°C
found by @marcinklisz

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

helenwaterman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:17 ΜΜ GMT

Περιγραφή

On sandy soil by old train tracks with Scapania nemorea and a Jungermannia. Small clusters of pale green gemmae on shoot tips.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glaucopatera

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 12:16 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tayloria

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 09:52 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ludwigia_badensis

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Slovenia (Google, OSM)

Περιγραφή

Documented during the BLAM-Exkursion to Slovenia 2023 - Specimen in many cases not detected and determined by myself.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petit_bonnier

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petit_bonnier

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

France (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j_orfao

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2023 05:19 ΜΜ +00

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 05:10 ΜΜ CET

Περιγραφή

epiphyte; found by @marcinklisz

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2023 02:01 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2023 03:28 ΜΜ CET

Περιγραφή

on poplar

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elias105

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 02:32 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elias105

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 01:08 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2023 03:25 ΜΜ CET

Περιγραφή

edges of deep tractor traits

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petit_bonnier

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Île-de-France, FR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xiv_ix

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 10:34 ΠΜ +03

Περιγραφή

The main population was moved to another log (coordinates: 54.703491 26.899748,) due to the fact that the original log was very rotten and almost crumbled, and the population was in critical condition and could disappear any day. But a small part of it remained

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin_der_prinz

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 01:31 ΜΜ CET

Τόπος

Baden, Österreich (Google, OSM)

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jorge90258

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 12:43 ΜΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petit_bonnier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

akterf

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 01:56 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petit_bonnier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petit_bonnier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petit_bonnier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petit_bonnier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bagli

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 04:15 ΜΜ CEST

Περιγραφή

base of 4-5 meters high stone wall, dark and moist

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petit_bonnier

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2023 04:53 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Masovian, PL (Google, OSM)

Περιγραφή

on mud, side of forest track

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Masovian, PL (Google, OSM)

Περιγραφή

on mud, side of forest track

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2023 08:07 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 12:55 ΜΜ EEST

Περιγραφή

on stone in the forest

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2023 04:05 ΜΜ EEST

Περιγραφή

under deciduous trees

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petit_bonnier

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2023 11:55 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

srokosza

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2023 08:17 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2023 09:12 ΜΜ CEST

Περιγραφή

found by @marcinklisz

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgeg

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2023 10:37 ΠΜ SAST

Περιγραφή

A beautiful one similar to T. chrysophthalmus.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 07:27 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Photo by @marcinklisz. We observed the fox together (about 30 min. of observations). She was wandering around house, car, paying no attention to us. (She - because of the way of marking the ground with the pee.) Rather young, not very wise, not shy at all...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renuar

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 11:54 ΠΜ CEST

Τόπος

Puławy, Polska (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

renuar

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2023 12:10 ΜΜ CEST

Τόπος

Puławy, Polska (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2023 07:39 ΜΜ CEST

Περιγραφή

body length 6 cm, tail length 4,5 cm; dead

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 05:43 ΜΜ CEST

Περιγραφή

on the edge of a swamp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petit_bonnier

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michael-lueth

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 08:15 ΠΜ CEST

Τόπος

Målselv, Norwegen (Google, OSM)

Περιγραφή

Tested under microscope,
sample in herbarium

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σέδον Το Δριμύ (Sedum acre)

Παρατηρητής

bagli

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 06:22 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 05:54 ΜΜ CEST

Περιγραφή

frequent along forest gravel road

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2023 06:07 ΜΜ CEST

Περιγραφή

abundant, more than 100 plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2023 02:15 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 05:40 ΜΜ CEST

Περιγραφή

found by @marcinklisz

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βακτριανή Καμήλα (Camelus bactrianus)

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 04:10 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 06:49 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κάργια (Corvus monedula)

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Μάιος 31, 2023 01:31 ΜΜ CEST

Τόπος

Borgholm, Szwecja (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 01:59 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2023 01:20 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petit_bonnier

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2023 08:53 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2023 04:56 ΜΜ CEST

Περιγραφή

algae?

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλκη (Alces alces)

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 03:23 ΜΜ CEST

Περιγραφή

crossing the pond

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρύο, Μούσκλο (Συνομοταξία Bryophyta)

Παρατηρητής

petit_bonnier

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 02:29 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petit_bonnier

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 09:51 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 04:05 ΜΜ CEST

Περιγραφή

on Populus tremula, at small forest pond, only 2 small clumps, absent on other trees nearby

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 05:57 ΜΜ CEST

Περιγραφή

with Physcomitrium pyriforme; od mud, edge of arable land

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 06:01 ΜΜ CEST

Περιγραφή

od mud, edge of arable land

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kroolik

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 04:07 ΜΜ CEST