Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jensedg

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 12:19 ΜΜ AEST
Abantiades - Photo (c) Michael Keogh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Michael Keogh
Η ταυτότητα του χρήστη lroganentsocvic: Γένος Abantiades, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeni38

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2024 04:28 ΜΜ AEST
Homalictus - Photo (c) Linda Rogan EntSocVic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Linda Rogan EntSocVic
Η ταυτότητα του χρήστη lroganentsocvic: Υπογένος Homalictus, Ένα μέλος του Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 18, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)

Παρατηρητής

johneichler

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2024 04:52 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Tiny male bees roosting together.

Homalictus - Photo (c) Linda Rogan EntSocVic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Linda Rogan EntSocVic
Η ταυτότητα του χρήστη lroganentsocvic: Υπογένος Homalictus, Ένα μέλος του Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Απρίλιος 08, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chantelle17

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 03:37 ΜΜ AEDT
Lasioglossum peraustrale - Photo (c) Linda Rogan EntSocVic, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Linda Rogan EntSocVic
Η ταυτότητα του χρήστη lroganentsocvic: Lasioglossum peraustrale, Ένα μέλος του Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 08, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nyoni-pete

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2019 01:13 ΜΜ AEST

Περιγραφή

7881 on Qld Naturalists' Club long excursion.

Amegilla scoparia - Photo (c) Georgie Custance, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Georgie Custance
Η ταυτότητα του χρήστη lroganentsocvic: Amegilla scoparia, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_kurek

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2024 03:23 ΜΜ AEDT
Lasioglossum lanarium - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη lroganentsocvic: Lasioglossum lanarium, Ένα μέλος του Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 07, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kenharris

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2011 12:20 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Coleoptera sp.KH20

Episcaphula australis - Photo (c) Nick Lambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nick Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη lroganentsocvic: Episcaphula australis, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_vid

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2024 11:51 ΠΜ AEDT
Tenodera australasiae - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lroganentsocvic: Tenodera australasiae, Ένα μέλος του Μάντηδες (Οικογένεια Mantidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddles

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2024 10:59 ΠΜ AEDT
Austronomia - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη lroganentsocvic: Υπογένος Austronomia, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 12, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

j570

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2016 01:30 ΜΜ AEDT
Chondropyga dorsalis - Photo (c) anonymous, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (GFDL)
Η ταυτότητα του χρήστη lroganentsocvic: Chondropyga dorsalis, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margotk

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2024 08:00 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Sorry for the poor DOF - photos taken in low light early morning conditions, hastily before work. Have included photos of the effects on the plant (they are stripping the leaves from this acacia).

Orgyia anartoides - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lroganentsocvic: Orgyia anartoides, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 09, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ricardosimao

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2023 11:52 ΠΜ AEDT
Λασιόγλωσσο - Photo (c) Stuart Tingley, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Stuart Tingley
Η ταυτότητα του χρήστη lroganentsocvic: Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterabbott

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2023 11:55 ΠΜ AWST
Exoneura - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove
Η ταυτότητα του χρήστη lroganentsocvic: Γένος Exoneura, Ένα μέλος του Ξυλοκοπίνες (Υποοικογένεια Xylocopinae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natalie_betts

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2023 05:04 ΜΜ AEDT
Dasypodia selenophora - Photo (c) Donald Hobern, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lroganentsocvic: Dasypodia selenophora, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lookingandleaping

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2023 04:53 ΜΜ AEDT
Lamprima aurata - Photo (c) jenn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jenn
Η ταυτότητα του χρήστη lroganentsocvic: Lamprima aurata, Ένα μέλος του Σκαραβαιοειδή (Υπεροικογένεια Scarabaeoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evigierisch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2017 12:45 ΜΜ AEDT
Graphium macleayanus - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη lroganentsocvic: Graphium macleayanus, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_kurek

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2, 2022 04:03 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Found on Taraxacum officinale

Lasioglossum lanarium - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη lroganentsocvic: Lasioglossum lanarium, Ένα μέλος του Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

deidreh

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 5, 2023 06:18 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

On hop bush

Callidemum hypochalceum - Photo (c) Martin Lagerwey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Martin Lagerwey
Η ταυτότητα του χρήστη lroganentsocvic: Callidemum hypochalceum, Ένα μέλος του Χρυσομηλίδες (Οικογένεια Chrysomelidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eddietsyrlin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023
Harpobittacus australis - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove
Η ταυτότητα του χρήστη lroganentsocvic: Harpobittacus australis, Ένα μέλος του Μηκόπτερα (Τάξη Mecoptera)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 04, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

datakwiat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Bembicini - Photo (c) Don Loarie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lroganentsocvic: Φυλή Bembicini, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrolland

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 10:47 ΠΜ AEDT
Austroscolia soror - Photo (c) lilcadybug, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lilcadybug
Η ταυτότητα του χρήστη lroganentsocvic: Austroscolia soror, Ένα μέλος του Κεντριοφόρα (Ανθυποτάξη Aculeata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

datakwiat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Crabronidae - Photo (c) jrheinen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrheinen
Η ταυτότητα του χρήστη lroganentsocvic: Οικογένεια Crabronidae, Ένα μέλος του Μελισσοειδή (Υπεροικογένεια Apoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skyecielitaflor

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023
Jalmenus evagoras - Photo (c) Michael Keogh, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Michael Keogh
Η ταυτότητα του χρήστη lroganentsocvic: Jalmenus evagoras, Ένα μέλος του Λυκαινίδες (Οικογένεια Lycaenidae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

worawa

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2023 02:00 ΜΜ AEDT
Aenetus eximia - Photo (c) Victor W Fazio III, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Victor W Fazio III
Η ταυτότητα του χρήστη lroganentsocvic: Aenetus eximia, Ένα μέλος του Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

k361

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2023 03:59 ΜΜ AEDT
Amegilla - Photo (c) Nick Volpe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nick Volpe
Η ταυτότητα του χρήστη lroganentsocvic: Γένος Amegilla, Ένα μέλος του Απίνες (Υποοικογένεια Apinae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 18, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

megstrauss

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)
Chilalictus - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη lroganentsocvic: Υπογένος Chilalictus, Ένα μέλος του Λασιόγλωσσο (Γένος Lasioglossum)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 17, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenretra

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2017

Περιγραφή

Native bee on Thryptomene
Identified as Trichocolletes on Bowerbird by Ken Walker: "This is a male."

Leioproctus - Photo (c) Steve Kerr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Steve Kerr
Η ταυτότητα του χρήστη lroganentsocvic: Γένος Leioproctus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 14, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jensedg

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 01:59 ΜΜ AEST

Ετικέτες

Nataxa flavescens - Photo (c) Ian  McMillan, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lroganentsocvic: Nataxa flavescens, Ένα μέλος του Βομβυκοειδή (Υπεροικογένεια Bombycoidea)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keesgreen

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 05:16 ΜΜ AEDT
Pempsamacra - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη lroganentsocvic: Γένος Pempsamacra, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 22, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinlagerwey

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 01:30 ΜΜ AEDT
Hylaeus - Photo (c) quoll2, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lroganentsocvic: Γένος Hylaeus, Ένα μέλος του Ανθόφιλα (Επιοικογένεια Anthophila)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 894