Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2015

Περιγραφή

Amegilla East of Sandstone on Goodenia or Velleia flowers

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2020 09:14 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2017

Περιγραφή

Aethyssius sp. beetle feeding on Angophora in my garden

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023 04:19 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2020 11:17 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

H euxanthus perhaps

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possum11

Ημερομηνία

Ιανουάριος 10, 2022 09:44 ΠΜ AEST

Περιγραφή

feeding on Symplocos cochinchinensis tree in wet sclerophyll forest, 1000m elevation

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suecee

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 02:04 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrileeharris

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 09:42 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

This 'in copula' pair flew in and landed on low vegetation (see shot #2 in series), with the male's body encircling (and concealing) the tiny female. The remaining photos show them separating. Moments later he flew off and she climbed down the stem and disappeared among the leaf litter. This was immediately alongside a sandy patch of ground where various crabronid wasps and bees are nesting.
This is a small species ... I estimate the female as less than 5mm long.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 04:19 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meghanl

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2022 11:55 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

I am guessing this caterpillar is infested or damiaged??

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviaker

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2021 11:24 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Lacewing larva found on some Eucalyptus leaves. I placed it in a container with some leaves and some uraba lugens caterpillars. On the 29/7/2021 I found that the lacewing had formed a pupa. The adult emerged from the pupa on 24/9/2021.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2020 05:08 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinlagerwey

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2021 12:01 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Specimen found by staff member and submitted for positive identification.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα Υφάντρα (Anthidium manicatum)

Παρατηρητής

mitchsmith

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2018

Περιγραφή

Anthidium manicatum
Identified as Megachile on Bowerbird by Karen Retra: "Hi Mitch, I hope I'm wrong, but this looks to me to be a European wool carder bee Anthidium manicatum. The web will give you images and some papers about them, including that apparently it is "the most widely distributed unmanaged bee in the world" and considered a threat to native bee species in other places. Yikes! See what you think."

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2021 02:16 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviaker

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 10, 2020 08:31 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Larva found feeding on Eucalyptus leaves - (species unrecorded) on 30/8/2020 feed on Eucalyptus plus several wattle species were given as options. Pupa formed in a case among Acacia howittii leaves on 29/9/2020 and an adult male emerged some time before 24/11/2020

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2021 03:42 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicole_andrews

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2021 02:30 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviaker

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2020 12:25 ΜΜ AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2020 03:54 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2021 01:55 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μέλισσα (Apis mellifera)

Παρατηρητής

cinclosoma

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2021 12:22 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2018 12:14 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenretra

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2021 03:06 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Unsure. I don't have any photos capturing other angles or details. Possibly Pachyprosopis?
Seen in sunny weather flying around red callistemon flowers.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddles

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2021 12:44 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_kurek

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 04:59 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_kurek

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2021 04:52 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swainsona1

Ημερομηνία

Μάρτιος 27, 2021 02:33 ΠΜ +11

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_kurek

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 06:49 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_kurek

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 06:43 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_kurek

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 04:12 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Bats were nesting inside a hollow in a dead tree. They flew out when we approached the tree and one landed in our sheet that we were using to collect insects with.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

h-orus

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2021 06:49 ΠΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pewin

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2021 02:23 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

maccatiger72

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2021 12:43 ΠΜ +11

Περιγραφή

Was on raspberry plant

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrileeharris

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2020 02:02 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

female delivering prey to nest (which is hidden under fallen leaves)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2020

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Ιανουάριος 5, 2020 11:17 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

One of the most common beetles on this day.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Οκτώβριος 23, 2015

Περιγραφή

A wasp-mimic Syrphidae, Ceriana thank you Tony D. fly on earliest blooming Kunzea in my garden
Identified as Syrphidae on Bowerbird by Tony D.: "Great series Linda. An amazing wasp mimic, with longitudinal wing folding to boot! This is a Ceriana species (Syrphidae) but Bowerbird will not allow just genus selection but instead genus+species, the latter of which I don't know."

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεγαχείλη (Γένος Megachile)

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2020

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2020 11:42 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2020 01:04 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

billelder

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2020 10:59 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Found on Ghost fungus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerryenall

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2020 03:57 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviaker

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2016 09:33 ΜΜ AEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviaker

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2020 11:39 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Larva was collected on property on 4/9/2020 feed on Acacia mearnsii and Acacia verniciflua leaves. Pupa formed between material covering container and leaves on 14/9/2020. Female adult emerged on 17/10/2020. Moth was left in the container and eggs were discovered inside the material cover on 24/10/2020.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronigreer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2020 01:37 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gizz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2020 02:48 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronigreer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2020 02:53 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

This is the pupa of the moth Hylaeora eucalypti, the specimen in observation 58906263 dated 7SEP20.
I collected this specimen a few days after initial observation and supplied it with leaves from the same tree. It dropped from its leaves after 10 days. Placed it in a container with leaf litter and some soil where it made a cocoon among the leaf litter. Cocoon cut open to photograph pupa and returned to cocoon (sewn closed) and awaiting emergence.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2015

Περιγραφή

A mating and a meal, Harpobittacus Thanks Ken H.
Identified as Harpobittacus on Bowerbird by Ken Harris

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ronigreer

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2020 03:06 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

This was a popular tree for leaf beetles. Many different species seen in under 10 minutes. Other similar looking trees had few if any leaf beetles.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Victoria, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martinlagerwey

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2020 04:41 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Found by Geoff Walker

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrileeharris

Ημερομηνία

Αύγουστος 11, 2019 06:27 ΜΜ AEST

Περιγραφή

scale bar strip in photo #7 = 10mm squares

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

foddles

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2020 10:49 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kerrileeharris

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2019

Περιγραφή

A single male bee feeding on Aotus flowers.
Identified as Hylaeus (Planihylaeus) daviesiae ... first through a match with CNM
https://canberra.naturemapr.org/Community/Sightings/Details/3852161
And then I checked the original description (Houston, T.F. 1981. A revision of the Australian hylaeine bees (Hymenoptera: Colletidae). II. Australian Journal of Zoology Supplementary Series 80: 1-128) – and it seems a match!

Subsequently, Michael Batley agreed with ID.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2015 10:07 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πλατύποδας (Ornithorhynchus anatinus)

Παρατηρητής

garry34

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2015 12:17 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

vireyajacquard

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2020 02:33 ΜΜ AEST

Περιγραφή

feeding on a Senecio (possibly S. glomeratus)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimbobo

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2015 01:22 ΜΜ HST

Περιγραφή

Visiting a Fringed Hare Orchid(Leporella fimbriata) which uses sexual deception to be pollinated by this ant species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

triplett

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2020 02:45 ΜΜ AEST

Περιγραφή

The photos of this species on ALA seem wildly divergent, but I am assuming the three black spots on the head are diagnostic. Seen on Eucalyptus meliodora.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2018

Περιγραφή

Banded bee on Stemodia near Mornington Wilderness Camp

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2019

Περιγραφή

Tiny black Colletid bee on Angophora in my garden. Interesting pronotum.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lroganentsocvic

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2011 01:44 ΠΜ AEDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasoncoleman

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2020 09:31 ΠΜ +11

Περιγραφή

Lovely little thing

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dhobern

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2017 01:31 ΜΜ CET

Περιγραφή

Suphalomitus difformis (McLachlan, 1871), to actinic light, Little Desert National Park, 25 January 2017

Identification based on T.R. New, 1984, Revision of the Australian Ascalaphidae.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2020 03:38 ΜΜ PDT

Τόπος

Corvallis, OR, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviaker

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2020 10:06 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Found with a sweep net in a patch of Capeweed.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daviaker

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2020 04:55 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iandb

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2020 04:19 ΜΜ +11