Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zharkikh

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 04:03 PM MDT
Eriophyllum wallacei - Photo (c) Lynette Schimming, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lonnyholmes: Eriophyllum wallacei, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hkibak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 10:47 AM MST

Περιγραφή

The creosote bushes in this area were extremely dessicated… the flower buds on this plant seemed to have dried out before they could blossom.

Larrea tridentata - Photo (c) arbyreed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lonnyholmes: Larrea tridentata, Ένα μέλος του Ζυγοφυλλώδη (Τάξη Zygophyllales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hkibak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 10:54 AM MST

Περιγραφή

Only the creosote bushes at the edge of the road were green, and they were heavily galled

Larrea tridentata - Photo (c) arbyreed, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lonnyholmes: Larrea tridentata, Ένα μέλος του Ζυγοφυλλώδη (Τάξη Zygophyllales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hkibak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 10:56 AM MST

Περιγραφή

On creosote bush

Contarinia - Photo (c) Lukas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lonnyholmes: Γένος Contarinia, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hkibak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 10:55 AM MST
Asphondylia auripila - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lonnyholmes: Asphondylia auripila, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hkibak

Ημερομηνία

Ιανουάριος 27, 2022 10:56 AM MST
Asphondylia resinosa - Photo (c) Jay Keller, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jay L. Keller
Η ταυτότητα του χρήστη lonnyholmes: Asphondylia resinosa, Ένα μέλος του Νηματόκερα (Υποτάξη Nematocera)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zharkikh

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 12:21 PM MDT
Hedeoma nana - Photo (c) Alex Abair, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lonnyholmes: Hedeoma nana, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαϊδουροελάφι (Odocoileus hemionus)

Παρατηρητής

sharonmarie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 04:56 PM UTC
Γαϊδουροελάφι - Photo (c) woodleywonderworks, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lonnyholmes: Γαϊδουροελάφι (Odocoileus hemionus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zharkikh

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 10:04 AM MDT
Krameria erecta - Photo (c) lonnyholmes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lonnyholmes: Krameria erecta, Ένα μέλος του Ζυγοφυλλώδη (Τάξη Zygophyllales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zharkikh

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 04:41 PM MDT
Langloisia setosissima setosissima - Photo (c) lacey underall, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lonnyholmes: Langloisia setosissima ssp. setosissima, Ένα μέλος του Ερεικώδη (Τάξη Ericales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zharkikh

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 05:22 PM MDT
Menodora spinescens spinescens - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lonnyholmes: Menodora spinescens var. spinescens, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zharkikh

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 09:50 AM MDT
Menodora spinescens spinescens - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lonnyholmes: Menodora spinescens var. spinescens, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zharkikh

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 10:30 AM MDT
Mirabilis multiflora - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lonnyholmes: Mirabilis multiflora, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zharkikh

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 09:53 AM MDT
Oenothera suffrutescens - Photo (c) Stan Shebs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lonnyholmes: Oenothera suffrutescens, Ένα μέλος του Γκάουρα (Τμήμα Gaura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zharkikh

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 12:33 PM MDT
Oenothera suffrutescens - Photo (c) Stan Shebs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lonnyholmes: Oenothera suffrutescens, Ένα μέλος του Γκάουρα (Τμήμα Gaura)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zharkikh

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 05:06 PM MDT
Opuntia phaeacantha - Photo (c) Matthew Salkiewicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lonnyholmes: Opuntia phaeacantha, Ένα μέλος του Κάκτος (Οικογένεια Cactaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zharkikh

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 06:01 PM MDT
Pediomelum castoreum - Photo (c) lonnyholmes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lonnyholmes: Pediomelum castoreum, Ένα μέλος του Ψυχανθή (Υποοικογένεια Faboideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zharkikh

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 03:07 PM MDT
Penstemon bicolor roseus - Photo (c) lonnyholmes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lonnyholmes: Penstemon bicolor ssp. roseus, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zharkikh

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 01:02 PM MDT
Penstemon bicolor bicolor - Photo (c) Jim Morefield, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lonnyholmes: Penstemon bicolor ssp. bicolor, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zharkikh

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 09:31 AM MDT
Penstemon palmeri palmeri - Photo (c) lonnyholmes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lonnyholmes: Penstemon palmeri var. palmeri, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zharkikh

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 04:54 PM MDT
Phacelia crenulata - Photo (c) Michael Stremciuc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lonnyholmes: Phacelia crenulata, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zharkikh

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 12:52 PM MDT
Phacelia crenulata - Photo (c) Michael Stremciuc, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lonnyholmes: Phacelia crenulata, Ένα μέλος του Βοραγινοειδή (Οικογένεια Boraginaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zharkikh

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 01:03 PM MDT
Porophyllum gracile - Photo (c) Steve Jones, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lonnyholmes: Porophyllum gracile, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλογο (Equus caballus)

Παρατηρητής

atflory

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Nevada, US (Google, OSM)
Άλογο - Photo (c) loves_ravens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lonnyholmes: Άλογο (Equus caballus)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zharkikh

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 04:35 PM MDT
Psilostrophe cooperi - Photo (c) lonnyholmes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lonnyholmes: Psilostrophe cooperi, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zharkikh

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 05:28 PM MDT
Psilostrophe cooperi - Photo (c) lonnyholmes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lonnyholmes: Psilostrophe cooperi, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zharkikh

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 03:29 PM MDT
Scutellaria mexicana - Photo (c) The Ruth Bancroft Garden, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lonnyholmes: Scutellaria mexicana, Ένα μέλος του Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zharkikh

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 03:45 PM MDT
Stephanomeria exigua exigua - Photo (c) Lynn Sweet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lonnyholmes: Stephanomeria exigua ssp. exigua, Ένα μέλος του Κιχωριέαι (Φυλή Cichorieae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zharkikh

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2018 04:53 PM MDT
Vitis arizonica - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη lonnyholmes: Vitis arizonica, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zharkikh

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2018 04:26 PM MDT
Yucca schidigera - Photo (c) Jay Iwasaki, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lonnyholmes: Yucca schidigera, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 91547