Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 10:08 AM PST

Περιγραφή

hunting insects from a tree branch

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jlboone2

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2021 08:49 AM PST

Περιγραφή

RX10_19248

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 08:53 AM PST

Περιγραφή

flying from pond with a male Western Bluebird

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2023 09:45 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 09:58 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκή Βομβυκίλα (Bombycilla garrulus)

Παρατηρητής

bobc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 09:41 AM PST

Περιγραφή

On rim of pond. Extensive droppings containing mistletoe seeds in that area of the pond which is favored for drinking by the waxwings and thrushes that are feeding on the berries.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 26, 2023 10:00 AM PST

Περιγραφή

foraging in orchard from sprinkler-head vantage point

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2023 10:16 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

symphylan

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2020 11:44 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petezani

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2021 08:42 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petezani

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2015 11:57 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petezani

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2013 11:18 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petezani

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2015 03:45 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petezani

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2012 10:48 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petezani

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2010 12:26 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petezani

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2017 04:01 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

d_b

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 10:25 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeckberg

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2019 01:23 PM PDT

Τόπος

Moapa, NV, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

u_phantasticus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2023 03:29 PM PST

Περιγραφή

On Sonoran scrub oak

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dutchjohn

Ημερομηνία

Ιανουάριος 3, 2023 12:51 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 09:27 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 09:19 AM PST

Περιγραφή

on Visitor Center roof

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 11:11 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rubenbc

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2019 06:01 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmbearce

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2022 11:27 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graysonrenee

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 08:21 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πάρουλα Του Ουίλσον (Cardellina pusilla)

Παρατηρητής

jozefkrichards

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Mexico (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

arthursantosdaluz

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2021 10:43 AM -03

Τόπος

Paraty (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

yuliapink

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 10:47 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silvanolg

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 09:40 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

iamyrt

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2022 07:59 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiluchi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2022 08:39 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiluchi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 04:41 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiluchi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 09:46 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiluchi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 09:06 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andybridges

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 03:59 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 12:07 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 25, 2022 11:30 AM PST

Περιγραφή

acting like a flycatcher - perched on the edge of the pond outflow channel and flying up from there a short distance to catch flying insects then returning

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielb98

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-tristis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2022 11:13 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-tristis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 02:52 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-tristis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 01:40 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-tristis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2022 03:58 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-tristis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 24, 2022 10:49 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 08:51 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2022 10:03 AM PST

Περιγραφή

feather care after bath in pond

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zahnerphoto

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2022 02:56 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmbearce

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2019 10:10 AM MST

Τόπος

Green Valley,Az (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmbearce

Ημερομηνία

Αύγουστος 14, 2020

Τόπος

Green Valley,Az (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stanshebs

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2005 08:51 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stanshebs

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2005 09:16 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stanshebs

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2005 08:21 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oceanf

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 10:22 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidroche

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 08:48 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

littleredbird

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2021

Περιγραφή

Glendale Recharge Ponds

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmbearce

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

ericgofreed

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 10:36 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnk39

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2019 10:04 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ψαραετός (Pandion haliaetus)

Παρατηρητής

ericgofreed

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 12:24 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χρυσός Δρυοκολάπτης (Colaptes auratus)

Παρατηρητής

ento0502

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 09:13 AM PDT

Περιγραφή

A courting pair, from what it seems. They were keeping watch of me while also making sure the other was close by.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Μπούφος (Bubo virginianus)

Παρατηρητής

ento0502

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2022 03:23 PM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmbearce

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2019

Τόπος

Madera Canyon,Az (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmbearce

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

littleredbird

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2022 01:20 PM MST

Τόπος

Glendale, AZ, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Along canal at Glendale Recharge Ponds, mated pair.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 13, 2022 10:52 AM PST

Περιγραφή

part of a flock of 10 or so

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 09:04 AM PST

Περιγραφή

just bathed in the stream

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 09:15 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαχτυλιδόουρη Γάτα (Bassariscus astutus)

Παρατηρητής

carykittrell

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 04:59 PM MST

Περιγραφή

Ringtail Cat, Bassariscus astutus

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmbearce

Ημερομηνία

Αύγουστος 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rcstrand04

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2019 09:19 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kdhiker

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2022 12:44 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterwchen

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 05:29 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oxandbull

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 8, 2022 01:36 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

timoteo_b

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 09:57 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimandre

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2016 11:51 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stanshebs

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2005 07:25 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmbearce

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2022 11:33 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmbearce

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2018 01:07 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-tristis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2022 10:49 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-tristis

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2022 12:42 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-tristis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 09:47 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a-tristis

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 02:06 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kuroluna

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 11:48 AM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmbearce

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2016

Τόπος

Green Valley,Az (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2022 11:06 AM PST

Περιγραφή

family group, adult female at rear, first winter immature behind male

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist5716

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliselipinski

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 11:02 AM EDT

Περιγραφή

At Secor Metropark Along Bluebird trail

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliselipinski

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2022 10:10 AM EDT

Περιγραφή

At Secor Metropark

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eliselipinski

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 01:58 PM EST

Περιγραφή

Along sand dune trail at oak openings park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdanielson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 01:36 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

merav

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 03:32 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_athena_autry

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2022 03:20 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jdanielson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 01:20 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 08:38 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philly96

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2011 05:30 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

philly96

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2007 06:19 PM MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danikelii

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 05:36 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

danikelii

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 06:23 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danikelii

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 07:16 AM PDT