Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaotiagotavares

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2023 01:27 ΜΜ WET
Hemorrhois hippocrepis - Photo (c) Luís Lourenço, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Luís Lourenço
Η ταυτότητα του χρήστη llourenco92: Hemorrhois hippocrepis, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gustty

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Setúbal, PT (Google, OSM)
Discoglossus galganoi - Photo (c) ruimvs, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by ruimvs
Η ταυτότητα του χρήστη llourenco92: Discoglossus galganoi, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joaotiagotavares

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2023 10:57 ΠΜ WET

Τόπος

Loulé, Portugal (Google, OSM)
Psammodromus algirus - Photo (c) naturpel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by naturpel
Η ταυτότητα του χρήστη llourenco92: Psammodromus algirus, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακτίτης (Actitis hypoleucos)

Παρατηρητής

rkl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 01:29 ΜΜ WET
Ακτίτης - Photo (c) Вячеслав Ложкин, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Вячеслав Ложкин
Η ταυτότητα του χρήστη llourenco92: Ακτίτης (Actitis hypoleucos)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Θαμνοφυλλοσκόπος (Phylloscopus trochilus)

Παρατηρητής

f_clamote

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 11:49 ΠΜ WEST
Θαμνοφυλλοσκόπος - Photo (c) Valia Pavlou, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Valia Pavlou
Η ταυτότητα του χρήστη llourenco92: Θαμνοφυλλοσκόπος (Phylloscopus trochilus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινοσκέλης (Tringa totanus)

Παρατηρητής

mya_c

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2023 04:26 ΜΜ WEST
Κοκκινοσκέλης - Photo (c) markus lilje, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by markus lilje
Η ταυτότητα του χρήστη llourenco92: Κοκκινοσκέλης (Tringa totanus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)

Παρατηρητής

mya_c

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2023 04:26 ΜΜ WEST
Λασποσκαλίδρα - Photo (c) Paul Reeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Paul Reeves
Η ταυτότητα του χρήστη llourenco92: Λασποσκαλίδρα (Calidris alpina)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαυρομυγοχάφτης (Ficedula hypoleuca)

Παρατηρητής

f_clamote

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2022 11:56 ΠΜ WEST
Μαυρομυγοχάφτης - Photo (c) Agustín Povedano, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη llourenco92: Μαυρομυγοχάφτης (Ficedula hypoleuca)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρβουνιάρης (Phoenicurus ochruros)

Παρατηρητής

f_clamote

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2022 05:18 ΜΜ WET
Καρβουνιάρης - Photo (c) David Roche, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by David Roche
Η ταυτότητα του χρήστη llourenco92: Καρβουνιάρης (Phoenicurus ochruros)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

f_clamote

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2022 04:08 ΜΜ WEST
Σπίνος - Photo (c) Joël Horisberger, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Joël Horisberger
Η ταυτότητα του χρήστη llourenco92: Σπίνος (Fringilla coelebs)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kittsw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 12:02 ΜΜ WET
Podarcis bocagei - Photo (c) Luis Lopes Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis Lopes Silva
Η ταυτότητα του χρήστη llourenco92: Podarcis bocagei, Ένα μέλος του Ποδάρκης (Γένος Podarcis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδωτά (Τάξη Squamata)

Παρατηρητής

kittsw

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 03:48 ΜΜ WET
Κονάκι - Photo (c) royc614, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by royc614
Η ταυτότητα του χρήστη llourenco92: Κονάκι (Anguis fragilis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruineves

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 12:54 ΜΜ WEST
Timon lepidus ibericus - Photo (c) Saba González Lorenzo y Roberto Verde Lareu, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Saba González Lorenzo y Roberto Verde Lareu
Η ταυτότητα του χρήστη llourenco92: Timon lepidus ssp. ibericus, Ένα μέλος του Σαυρίδες (Οικογένεια Lacertidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γαλαζολαίμης (Luscinia svecica)

Παρατηρητής

f_clamote

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2018 02:51 ΜΜ WEST
Γαλαζολαίμης - Photo (c) Александр, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Александр
Η ταυτότητα του χρήστη llourenco92: Γαλαζολαίμης (Luscinia svecica)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καλόγερος (Parus major)

Παρατηρητής

f_clamote

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2019 03:28 ΜΜ WEST
Καλόγερος - Photo (c) frankielee91, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by frankielee91
Η ταυτότητα του χρήστη llourenco92: Καλόγερος (Parus major)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοκελάδα (Anthus pratensis)

Παρατηρητής

f_clamote

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2019 02:34 ΜΜ WEST
Λιβαδοκελάδα - Photo (c) Pedro Henriques, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη llourenco92: Λιβαδοκελάδα (Anthus pratensis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedroramalho

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2014 11:29 ΠΜ WET

Τόπος

Loulé, Portugal (Google, OSM)
Natrix maura - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη llourenco92: Natrix maura, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κατσουλιέρης (Galerida cristata)

Παρατηρητής

stevenw12339

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2023 12:39 ΜΜ WEST
Κατσουλιέρης - Photo (c) Koshy Koshy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη llourenco92: Κατσουλιέρης (Galerida cristata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 01, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)

Παρατηρητής

p_alves

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 07:04 ΜΜ WET
Salamandra salamandra gallaica - Photo (c) Kids @ Nature, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Kids @ Nature
Η ταυτότητα του χρήστη llourenco92: Salamandra salamandra ssp. gallaica, Ένα μέλος του Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silvanamunzi

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 05:13 ΜΜ WEST
Zamenis scalaris - Photo (c) Javisa Hun, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Javisa Hun
Η ταυτότητα του χρήστη llourenco92: Zamenis scalaris, Ένα μέλος του Φίδια (Υποτάξη Serpentes)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δερματοχελώνα (Dermochelys coriacea)

Παρατηρητής

charcoscompanhia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Portugal (Google, OSM)
Δερματοχελώνα - Photo (c) azure27014, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη llourenco92: Δερματοχελώνα (Dermochelys coriacea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δερματοχελώνα (Dermochelys coriacea)

Παρατηρητής

charcoscompanhia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Portugal (Google, OSM)
Δερματοχελώνα - Photo (c) azure27014, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη llourenco92: Δερματοχελώνα (Dermochelys coriacea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diogocosta

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 12:48 ΜΜ WET
Hyla - Photo (c) Saunders Drukker, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Saunders Drukker
Η ταυτότητα του χρήστη llourenco92: Γένος Hyla, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franciscastro

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Portugal (Google, OSM)
Lissotriton helveticus - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη llourenco92: Lissotriton helveticus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αιγυπτιακή Μανγκούστα (Herpestes ichneumon)

Παρατηρητής

filipe_manuel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 05:07 ΜΜ WET
Αιγυπτιακή Μανγκούστα - Photo (c) מינוזיג, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη llourenco92: Αιγυπτιακή Μανγκούστα (Herpestes ichneumon)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silvanamunzi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Portugal (Google, OSM)
Lissotriton helveticus - Photo (c) Paul Cools, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Cools
Η ταυτότητα του χρήστη llourenco92: Lissotriton helveticus, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedroandrade

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 03:39 ΜΜ WET
Podarcis bocagei - Photo (c) Luis Lopes Silva, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Luis Lopes Silva
Η ταυτότητα του χρήστη llourenco92: Podarcis bocagei, Ένα μέλος του Ποδάρκης (Γένος Podarcis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοκελάδα (Anthus pratensis)

Παρατηρητής

tiagojrc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 02:01 ΜΜ WET
Λιβαδοκελάδα - Photo (c) Pedro Henriques, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη llourenco92: Λιβαδοκελάδα (Anthus pratensis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκαρθάκι (Serinus serinus)

Παρατηρητής

tiagojrc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 02:01 ΜΜ WET
Σκαρθάκι - Photo (c) brian fisher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian fisher
Η ταυτότητα του χρήστη llourenco92: Σκαρθάκι (Serinus serinus)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λιβαδοκελάδα (Anthus pratensis)

Παρατηρητής

tiagojrc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 02:04 ΜΜ WET
Λιβαδοκελάδα - Photo (c) Pedro Henriques, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη llourenco92: Λιβαδοκελάδα (Anthus pratensis)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 12961