Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simaomateus

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2022 10:22 ΠΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiagotg7

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 09:37 ΠΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lesbectrotters

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2023 01:35 ΜΜ +00

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

hlousa

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Beja, PT (Google, OSM)

Περιγραφή

Melanística

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandao

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2009 01:17 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαμιαμίδι (Hemidactylus turcicus)

Παρατηρητής

danisarg94

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Évora, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dennisthediver

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2012 09:23 ΠΜ -01

Τόπος

Gerona, Spanje (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul127

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2007

Τόπος

Faro, PT (Google, OSM)

Περιγραφή

A very old shot ,from my first trip to Tavira , Portugal.
This little beauty was in the hotel garden , just by my room.He changed from pale green to this vivid spotted design in a matter of minutes .

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyparsons_201pringle

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2023 09:59 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosyat

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2023 09:43 ΠΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

l0ui

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 03:00 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielpinto

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivanpazvinas

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2023 12:25 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

virusmanbob

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2018 04:09 ΜΜ +11

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

geichhorn

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2015 03:03 ΜΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cclborneo

Ημερομηνία

Αύγουστος 31, 2022 10:45 ΠΜ WIT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wahhab_alazis

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

davidclp

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 07:43 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hlousa

Ημερομηνία

Απρίλιος 3, 2023 06:43 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Hybrid

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ντεσμάν Των Πυρηναίων (Galemys pyrenaicus)

Παρατηρητής

claudia_alfarela

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Vila Real, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

plains-wanderer

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hugocura

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2019 11:38 ΠΜ +01

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριόνυξ (Trionyx triunguis)

Παρατηρητής

vojtechvita

Ημερομηνία

Μάρτιος 2020

Τόπος

Mugla, TR (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Τριόνυξ (Trionyx triunguis)

Παρατηρητής

siegfriedtroidl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thijsvalkenburg

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2023 08:00 ΠΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosmanuelrodrigues

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2019 04:51 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πυκνόρυγχος Μεσοπλόδοντας (Mesoplodon densirostris)

Παρατηρητής

ponddwelling

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2023

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecula)

Παρατηρητής

carlosmanuelrodrigues

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 03:09 ΜΜ WET

Τόπος

Almada, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abmatos

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2022 09:03 ΜΜ WEST

Τόπος

Loulé, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfabiao

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2023 01:56 ΠΜ WEST

Τόπος

Trafaria, Portugal (Google, OSM)

Περιγραφή

Projecto REBN

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfabiao

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2023 12:17 ΠΜ WEST

Τόπος

Trafaria, Portugal (Google, OSM)

Περιγραφή

Projecto REBN

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfabiao

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2023 12:08 ΠΜ WEST

Τόπος

Trafaria, Portugal (Google, OSM)

Περιγραφή

Projecto REBN

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

horaciocosta

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2010 02:50 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χαμωτίδα (Tetrax tetrax)

Παρατηρητής

pmargalho68

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Τόπος

Beja, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clo_09

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2018 01:18 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

michaelbakkerpaiva

Ημερομηνία

Μάρτιος 26, 2023 12:38 ΜΜ CEST

Τόπος

León, Spain (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gfazenda123

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 12:06 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marioestevens

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 11:59 ΠΜ WEST

Τόπος

Almada, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

verdelareu

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Spain (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samuelduarte

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 03:37 ΜΜ WEST

Τόπος

PNSE - CERVAS (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiagotg7

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2023 05:34 ΜΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jfabiao

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 21, 2023 09:44 ΜΜ WET

Τόπος

Trafaria, Portugal (Google, OSM)

Περιγραφή

Projecto REBN

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στικτή Νεροχελώνα (Emys orbicularis)

Παρατηρητής

tiagotg7

Ημερομηνία

Μάρτιος 2017

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesteves

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 26, 2023 01:36 ΜΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

awildbiologist

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2023 03:40 ΜΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

crisrappa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2023 06:07 ΠΜ WET

Τόπος

Lisbon, Portugal (Google, OSM)

Περιγραφή

At Jardim da Estrela

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mario415

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 20, 2014 09:18 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

galewski

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2007 05:26 ΜΜ CEST

Περιγραφή

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζαρκάδι (Capreolus capreolus)

Παρατηρητής

pedro477

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2022 05:09 ΜΜ WEST

Περιγραφή

A cruzar a albufeira de Daivões a nado.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_burger

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γενέτα (Genetta genetta)

Παρατηρητής

axelgosseries

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2013

Τόπος

Setúbal, Portugal (Google, OSM)

Περιγραφή

Wild genet that was being fed by a lady in the evening. It was coming down from the serra along an electricity cable

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victorbeccari

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνόσπινος (Fringilla montifringilla)

Παρατηρητής

cfigueiredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 12:00 ΜΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χειμωνόσπινος (Fringilla montifringilla)

Παρατηρητής

cfigueiredo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2022 11:35 ΠΜ WET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

queenofnewyork

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Castelo Branco, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νυφίτσα (Mustela nivalis)

Παρατηρητής

aanc

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2021 10:06 ΠΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βαλτομυγαλή (Neomys anomalus)

Παρατηρητής

jpdossm

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2022 12:24 ΠΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζαβογαρίδα (Squilla mantis)

Παρατηρητής

tiagojrc

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2022 09:48 ΠΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulomartins

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2022 03:45 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Χελώνα (Chelonia mydas)

Παρατηρητής

cyberoceans

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γενέτα (Genetta genetta)

Παρατηρητής

pedro_eca

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2022 12:13 ΠΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μεξικανικός Κροκόδειλος (Crocodylus moreletii)

Παρατηρητής

marioestevens

Ημερομηνία

Αύγουστος 19, 2022 09:47 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriao

Ημερομηνία

Ιούλιος 10, 2011

Τόπος

Portugal - Fajão (Google, OSM)

Περιγραφή

A alimentar-se de uma Cobra de vidro

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σουλτανοπουλάδα (Porphyrio porphyrio)

Παρατηρητής

luisfssantos

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 07:48 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniorico

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 12:46 ΜΜ CEST

Τόπος

Ávila, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

antoniorico

Ημερομηνία

Ιούνιος 7, 2022 10:24 ΠΜ CEST

Τόπος

Ávila, España (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axeira

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 07:36 ΠΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζαβογαρίδα (Squilla mantis)

Παρατηρητής

nemalgarve

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2022 12:10 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Observação enviada por Jose Serrano.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nviana

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 03:09 ΜΜ WEST

Περιγραφή

Estava enroscada e a "morder" o corpo de uma Natrix maura.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marioestevens

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2022 12:45 ΜΜ WEST

Τόπος

Almada, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belem1983

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2022 02:42 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paulomartins

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2022 09:34 ΠΜ WEST

Τόπος

Sesimbra, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπούφος (Bubo bubo)

Παρατηρητής

cfigueiredo

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Castelo Branco, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahleitao

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2007 05:46 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marioestevens

Ημερομηνία

Ιούλιος 5, 2022 07:23 ΜΜ WEST

Τόπος

Trafaria, Portugal (Google, OSM)

Περιγραφή

Carrying a cub

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marioestevens

Ημερομηνία

Ιούνιος 12, 2022 10:19 ΠΜ WEST

Τόπος

Trafaria, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ldacosta

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2022 01:14 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tigrus

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022 07:14 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hbatista

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 10:01 ΠΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro477

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 09:34 ΠΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικόσιτη Σταχτόχηνα (Anser anser var. domesticus)

Παρατηρητής

hbatista

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

milas_santos

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2022 06:06 ΠΜ WEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marioestevens

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 04:47 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

xacttt

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022 01:11 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπιτικός Ποντικός (Mus musculus)

Παρατηρητής

milas_santos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2018 09:16 ΠΜ +00

Τόπος

Açores, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tiagojrc

Ημερομηνία

Απρίλιος 29, 2022 06:15 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σπίνος (Fringilla coelebs)

Παρατηρητής

marioestevens

Ημερομηνία

Μάιος 10, 2022 05:08 ΜΜ WEST

Τόπος

Almada, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μακρύρυγχο Μαυροδέλφινο (Globicephala macrorhynchus)

Παρατηρητής

stas9

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2017 03:19 ΜΜ +00

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυσητήρας (Physeter macrocephalus)

Παρατηρητής

stas9

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2017

Τόπος

Azores, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετροκούναβο (Martes foina)

Παρατηρητής

mlouwsma

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2020 08:16 ΠΜ CEST

Τόπος

Huesca, Spanje (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βόμβος (Υπογένος Bombus)

Παρατηρητής

tiagojrc

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2022 08:02 ΜΜ WEST

Τόπος

Moita, Portugal (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pcaseirito

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 08:08 ΠΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katerinakalogerini

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 11:29 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marioestevens

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 03:34 ΜΜ WEST

Τόπος

2820, Portugal (Google, OSM)

Περιγραφή

Feeding off Lavandula stoechas.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gafernandes

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022 11:55 ΠΜ UTC

Περιγραφή

Incredible individual with blue skin patches.
Possibly a case of "genetic mosaicism"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hlousa

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Portugal (Google, OSM)

Περιγραφή

Axântico
Axanthic

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σαλαμάνδρα (Salamandra salamandra)

Παρατηρητής

tiagojrc

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2022 11:40 ΜΜ WET

Περιγραφή

Peculiar situation - 3 male Epidalea calamita were fighting to, apparently, copulate with this Salamandra salamandra.

As it didn't seem like a worthwhile effort for any of them, I dediced to intervene, and also because it seemed potentially life threatening for the Salamandra salamandra.

I managed to remove two of the frogs, but the last one was clinging on too tightly, and I was afraid to harm it or the salamander, so I left them as seen in the first two pictures.

It's the first time I've seen something like this, so I would like some opinions regarding this.
If it was a situation of missdirected sexual effort, I think separating them was ok, again because it seemed life threatening for the salamander. But if this was an agonistic interaction then I think messing with it was wrong of me.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tnobre

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2022 02:53 ΜΜ UTC

Περιγραφή

... a mating couple.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μπούφος (Bubo bubo)

Παρατηρητής

jesteves

Ημερομηνία

Μάρτιος 2022

Τόπος

Castelo Branco, PT (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martim_zk

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2022 11:27 ΠΜ UTC