Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 03:27 ΜΜ CST
Prinia flaviventris - Photo (c) Sam Hambly, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sam Hambly
Η ταυτότητα του χρήστη liujimfood: Prinia flaviventris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

Παρατηρητής

lin-zheng-wen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2024 09:58 ΠΜ CST
Ευρωπαϊκός Κορμοράνος - Photo (c) Дмитрий Осипов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Дмитрий Осипов
Η ταυτότητα του χρήστη liujimfood: Ευρωπαϊκός Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

naturalist78071

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 12:22 ΜΜ CST
Χελιδόνι Του Ειρηνικού - Photo (c) Soh Kam Yung, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Soh Kam Yung
Η ταυτότητα του χρήστη liujimfood: Χελιδόνι Του Ειρηνικού (Hirundo tahitica)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andyliao

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2024 09:29 ΠΜ CST
Eutropis multifasciata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη liujimfood: Eutropis multifasciata, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tzulunhung

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 07:04 ΜΜ CST
Polypedates braueri - Photo (c) Spark, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Spark
Η ταυτότητα του χρήστη liujimfood: Polypedates braueri, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοσκέλης (Tringa nebularia)

Παρατηρητής

ssnp021-etcmis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 04:55 ΜΜ CST
Πρασινοσκέλης - Photo (c) Ximo Galarza, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη liujimfood: Πρασινοσκέλης (Tringa nebularia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chienyu1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 24, 2024 05:08 ΜΜ CST
Diploderma swinhonis - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη liujimfood: Diploderma swinhonis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

upnorthvt

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2022 05:25 ΜΜ CST
Diploderma swinhonis - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη liujimfood: Diploderma swinhonis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redbirdwu

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 23, 2023 02:49 ΜΜ CST
Monticola solitarius pandoo - Photo (c) altair, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη liujimfood: Monticola solitarius ssp. pandoo, Ένα μέλος του Γαλαζοκότσυφας (Monticola solitarius)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ssnp021-etcmis

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 04:39 ΜΜ CST
Spilornis cheela - Photo (c) Imran amir, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Imran amir
Η ταυτότητα του χρήστη liujimfood: Spilornis cheela, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

popo0724

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 02:36 ΜΜ CST
Eutropis longicaudata - Photo (c) W. K. Lo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by W. K. Lo
Η ταυτότητα του χρήστη liujimfood: Eutropis longicaudata, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

Παρατηρητής

popo0724

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 02:05 ΜΜ CST
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Bengt Nyman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη liujimfood: Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλκυόνη (Alcedo atthis)

Παρατηρητής

a-hong-daniel

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2024 04:57 ΜΜ CST

Τόπος

Taipei, Taiwan (Google, OSM)
Αλκυόνη - Photo (c) Mark Kilner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη liujimfood: Αλκυόνη (Alcedo atthis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

erickkao

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 10:51 ΠΜ CST
Psilopogon nuchalis - Photo (c) 吳政翰, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by 吳政翰
Η ταυτότητα του χρήστη liujimfood: Psilopogon nuchalis, Ένα μέλος του Δρυοκολαπτόμορφα (Τάξη Piciformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ku6777

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2024 10:41 ΠΜ CST
Diploderma swinhonis - Photo (c) John D Reynolds, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John D Reynolds
Η ταυτότητα του χρήστη liujimfood: Diploderma swinhonis, Ένα μέλος του Σαύρες (Υποτάξη Sauria)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chienyu1

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2024 02:02 ΜΜ CST
Copsychus malabaricus - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη liujimfood: Copsychus malabaricus, Ένα μέλος του Μυϊοθηριίδες (Οικογένεια Muscicapidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djhwueng

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 07:00 ΠΜ CST
Eutropis multifasciata - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα
Η ταυτότητα του χρήστη liujimfood: Eutropis multifasciata, Ένα μέλος του Σκιγκίδες (Οικογένεια Scincidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kinmatsu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 7, 2023 01:31 ΜΜ CST
Limnonectes fujianensis - Photo (c) Yu Ching Tam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Yu Ching Tam
Η ταυτότητα του χρήστη liujimfood: Limnonectes fujianensis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielaaerts

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2024 04:13 ΜΜ CST
Lonchura punctulata - Photo (c) Nancy Christensen, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Nancy Christensen
Η ταυτότητα του χρήστη liujimfood: Lonchura punctulata, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simpleway

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2024 05:06 ΜΜ CST
Gorsachius melanolophus - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη liujimfood: Gorsachius melanolophus, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 12, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jiakai1122

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2020 03:16 ΜΜ UTC
Ελατοτρύγονο - Photo (c) 戴安國, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by 戴安國
Η ταυτότητα του χρήστη liujimfood: Ελατοτρύγονο (Streptopelia orientalis)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 09, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

Παρατηρητής

david001

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2024 11:24 ΠΜ CST
Κοινός Λευκοτσικνιάς - Photo (c) Bengt Nyman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη liujimfood: Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καρατζάς (Hydroprogne caspia)

Παρατηρητής

that_bee_guy

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2024

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)
Καρατζάς - Photo (c) Frans Vandewalle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη liujimfood: Καρατζάς (Hydroprogne caspia)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benny85

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 06:15 ΜΜ CST
Hylarana latouchii - Photo (c) Yu Ching Tam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Yu Ching Tam
Η ταυτότητα του χρήστη liujimfood: Hylarana latouchii, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benny85

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 06:14 ΜΜ CST
Hylarana latouchii - Photo (c) Yu Ching Tam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Yu Ching Tam
Η ταυτότητα του χρήστη liujimfood: Hylarana latouchii, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benny85

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 06:15 ΜΜ CST
Limnonectes fujianensis - Photo (c) Yu Ching Tam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Yu Ching Tam
Η ταυτότητα του χρήστη liujimfood: Limnonectes fujianensis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benny85

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 08:53 ΜΜ CST
Kurixalus idiootocus - Photo (c) Liu JimFood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Liu JimFood
Η ταυτότητα του χρήστη liujimfood: Kurixalus idiootocus, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benny85

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 06:19 ΜΜ CST
Hylarana latouchii - Photo (c) Yu Ching Tam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Yu Ching Tam
Η ταυτότητα του χρήστη liujimfood: Hylarana latouchii, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benny85

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 09:03 ΜΜ CST
Hylarana latouchii - Photo (c) Yu Ching Tam, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Yu Ching Tam
Η ταυτότητα του χρήστη liujimfood: Hylarana latouchii, Ένα μέλος του Ρανίδες (Οικογένεια Ranidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benny85

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 3, 2024 09:04 ΜΜ CST
Fejervarya limnocharis - Photo (c) Dmitry Ivanov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Dmitry Ivanov
Η ταυτότητα του χρήστη liujimfood: Fejervarya limnocharis, Ένα μέλος του Άνουρα (Τάξη Anura)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 20335