Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus)

Παρατηρητής

abujudy

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 11:11 ΠΜ CST

Τόπος

台灣花蓮縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jerrychao

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2020 10:33 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cleanylee

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2019 03:16 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hsn2422

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2019 10:06 ΠΜ CST

Τόπος

花蓮鯉魚山 (Google, OSM)

Περιγραφή

Species Pyrocoelia sanguiniventer Olivier, 1911
赤腹窗螢

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινός Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

Παρατηρητής

greenlapwing

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2018 09:44 ΠΜ CDT

Τόπος

Taitung, TW-TA, TW (Google, OSM)

Περιγραφή

灰色型小白鷺

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy0406

Ημερομηνία

Ιούλιος 2009

Τόπος

Taitung, TW-TA, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nchu

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2018 02:33 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινο Ιγκουάνα (Iguana iguana)

Παρατηρητής

yoga

Ημερομηνία

Αύγουστος 5, 2018 03:59 ΜΜ UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allenlyu

Ημερομηνία

Ιούνιος 2017

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

GCT & CCT Breeding island/Matsu Islands Tern Refuge

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

icecream80810

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πετρίτης (Falco peregrinus)

Παρατηρητής

naturalist2345

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2018 10:36 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blackkit

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2018 08:47 ΠΜ UTC

Περιγραφή

母蟹產卵

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

portraitlandscape

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2015

Τόπος

Taiwan, TW (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chungyen

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2017 08:39 ΜΜ CDT

Τόπος

台灣台北 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

haochunkung

Ημερομηνία

Ιούνιος 2018

Τόπος

Taiwan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zerokevin

Ημερομηνία

Ιούνιος 13, 2015 08:51 ΠΜ CDT

Τόπος

台灣台東縣 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

belyykit

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2018 10:47 ΠΜ EDT

Τόπος

Taipei, Taiwan (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shuduan

Ημερομηνία

Ιούνιος 8, 2018 11:58 ΠΜ UTC

Περιγραφή

觀霧

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kunhai

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2015 03:52 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy0406

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2013