Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ydnewp2

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2024 11:16 ΠΜ SAST
Chroicocephalus hartlaubii - Photo (c) Alan Horstmann, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alan Horstmann
Η ταυτότητα του χρήστη liam_pentangelo: Chroicocephalus hartlaubii, Ένα μέλος του Γλάροι (Υποοικογένεια Larinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 29, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γυμνός Τυφλοπόντικας (Heterocephalus glaber)

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2011 12:52 ΜΜ EDT

Περιγραφή

!!!

Washed out naked mole rat. Heavy rains/flooding the night before, and found in a seasonal river. May be bloated.

Ετικέτες

Γυμνός Τυφλοπόντικας - Photo (c) Smithsonian's National Zoo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη liam_pentangelo: Γυμνός Τυφλοπόντικας (Heterocephalus glaber)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Hawaii, US (Google, OSM)

Περιγραφή

A rather welcome milestone for 100,000 observations.

Oreomystis bairdi - Photo (c) Grigory Heaton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Grigory Heaton
Η ταυτότητα του χρήστη liam_pentangelo: Oreomystis bairdi, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 23, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heidistream

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2024 01:34 ΜΜ AST
Zenaida auriculata - Photo (c) Diego Caballero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Diego Caballero
Η ταυτότητα του χρήστη liam_pentangelo: Zenaida auriculata, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlos_hernando

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2024 01:56 ΜΜ AST

Τόπος

Aruba (Google, OSM)
Quiscalus lugubris - Photo (c) Francisco Carlos Calderòn Bocanegra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη liam_pentangelo: Quiscalus lugubris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlos_hernando

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2024 02:13 ΜΜ AST

Τόπος

Aruba (Google, OSM)
Quiscalus lugubris - Photo (c) Francisco Carlos Calderòn Bocanegra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη liam_pentangelo: Quiscalus lugubris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlos_hernando

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2024 02:15 ΜΜ AST

Τόπος

Aruba (Google, OSM)
Quiscalus lugubris - Photo (c) Francisco Carlos Calderòn Bocanegra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη liam_pentangelo: Quiscalus lugubris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlos_hernando

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2024 02:16 ΜΜ AST

Τόπος

Aruba (Google, OSM)
Quiscalus lugubris - Photo (c) Francisco Carlos Calderòn Bocanegra, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη liam_pentangelo: Quiscalus lugubris, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tereso30

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2010 09:00 ΠΜ CDT
Lepus flavigularis - Photo (c) 
tereso30, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη liam_pentangelo: Lepus flavigularis, Ένα μέλος του Λαγός (Γένος Lepus)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

knbuchi

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2023 12:50 ΜΜ MST
Gymnorhinus cyanocephalus - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη liam_pentangelo: Gymnorhinus cyanocephalus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

greenjay6

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2023 01:12 ΜΜ PDT
Gymnorhinus cyanocephalus - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη liam_pentangelo: Gymnorhinus cyanocephalus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wendybirds

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2023 11:22 ΠΜ MST

Περιγραφή

Several in air plus one perched in Juniper

Gymnorhinus cyanocephalus - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη liam_pentangelo: Gymnorhinus cyanocephalus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brian35

Ημερομηνία

Οκτώβριος 12, 2022 08:24 ΠΜ MDT
Gymnorhinus cyanocephalus - Photo (c) Jerry Oldenettel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη liam_pentangelo: Gymnorhinus cyanocephalus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 14, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ghostangel

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2022 12:00 ΜΜ CDT
Ixobrychus exilis - Photo (c) Mikael Behrens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikael Behrens
Η ταυτότητα του χρήστη liam_pentangelo: Ixobrychus exilis, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genesisgs

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 10:52 ΠΜ CST
Ixobrychus exilis - Photo (c) Mikael Behrens, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mikael Behrens
Η ταυτότητα του χρήστη liam_pentangelo: Ixobrychus exilis, Ένα μέλος του Πελεκανόμορφα (Τάξη Pelecaniformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muir

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2007 06:35 ΜΜ EST

Περιγραφή

Very unfortunate roadkill.

This was a breeding male. The long feather is the 9th primary.

Ετικέτες

Caprimulgus vexillarius - Photo (c) Laura Keene, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Laura Keene
Η ταυτότητα του χρήστη liam_pentangelo: Caprimulgus vexillarius, Ένα μέλος του Αιγοθηλόμορφα (Τάξη Caprimulgiformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

justinponder2505

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2019

Περιγραφή

Location not exact! Seen on Punda sunset drive

Caprimulgus vexillarius - Photo (c) Laura Keene, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Laura Keene
Η ταυτότητα του χρήστη liam_pentangelo: Caprimulgus vexillarius, Ένα μέλος του Αιγοθηλόμορφα (Τάξη Caprimulgiformes)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 02, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomlang88

Ημερομηνία

Ιούνιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Headquarters area of Norias division.

Dryocopus pileatus - Photo (c) Joshlaymon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη liam_pentangelo: Dryocopus pileatus, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thepigeongirl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1898

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

See tag photo

Campephilus principalis principalis - Photo John James Audubon, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη liam_pentangelo: Campephilus principalis ssp. principalis, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thepigeongirl

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1898

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Περιγραφή

See tag photo

Campephilus principalis - Photo Daderot, δεν υπάρχουν γνωστοί περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων (Κοινό Κτήμα)
Η ταυτότητα του χρήστη liam_pentangelo: Campephilus principalis, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 01, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)

Παρατηρητής

aroy3

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 5, 2019 04:00 ΜΜ AKDT
Οικιακό Περιστέρι - Photo (c) Игорь Анфиногентов, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Игорь Анфиногентов
Η ταυτότητα του χρήστη liam_pentangelo: Οικιακό Περιστέρι (Columba livia var. domestica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stevecollins

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2014 01:23 ΜΜ AST

Περιγραφή

This was probably the most exciting bird of the trip for me. I literally snuck up on it for over 30 minutes while it called until I got to see it.

Video:
https://flickr.com/photos/51717731@N00/13471866353

Susúa State Forest, Puerto Rico

Geotrygon chrysia - Photo (c) Allan Hopkins, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη liam_pentangelo: Geotrygon chrysia, Ένα μέλος του Περιστερόμορφα (Τάξη Columbiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

albertogn

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Guatemala (Google, OSM)
Oreophasis derbianus - Photo (c) jorgeglezleon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη liam_pentangelo: Oreophasis derbianus, Ένα μέλος του Ορνιθόμορφα (Τάξη Galliformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024
Pica nuttalli - Photo (c) Linda Tanner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη liam_pentangelo: Pica nuttalli, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diomedea_exulans_li

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2022 05:33 ΜΜ AST
Hapalocrex flaviventer - Photo (c) Luciano Bernardes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Luciano Bernardes
Η ταυτότητα του χρήστη liam_pentangelo: Hapalocrex flaviventer, Ένα μέλος του Ραλλίδες (Οικογένεια Rallidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)

Παρατηρητής

oliver11_c1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2023 12:43 ΜΜ EST
Στρουθιόμορφα - Photo (c) cristianrial, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη liam_pentangelo: Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

desertnaturalist

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2003 03:02 ΜΜ PST
Diomedea exulans - Photo (c) Chris Harrison, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Chris Harrison
Η ταυτότητα του χρήστη liam_pentangelo: Σύνθετο Diomedea exulans, Ένα μέλος του Ρινοτρυπόμορφα (Τάξη Procellariiformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2024
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brdnrdr

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 04:16 ΜΜ MDT
Accipiter atricapillus - Photo (c) psweet, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by psweet
Η ταυτότητα του χρήστη liam_pentangelo: Accipiter atricapillus, Ένα μέλος του Αετίδες (Οικογένεια Accipitridae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 27, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

heinrichhuman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2023 09:04 ΠΜ CAT

Τόπος

North-Western, ZM (Google, OSM)
Paludipasser locustella - Photo (c) Rogério Ferreira, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Rogério Ferreira
Η ταυτότητα του χρήστη liam_pentangelo: Paludipasser locustella, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

diomedea_exulans_li

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2023 11:39 ΠΜ AST
Nesospingus speculiferus - Photo (c) Judd Patterson, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Judd Patterson
Η ταυτότητα του χρήστη liam_pentangelo: Nesospingus speculiferus, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 11243