Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

e-aus-kanada

Ημερομηνία

Ιούλιος 11, 2022 12:43 PM ADT
Valdensinia - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Randal
Η ταυτότητα του χρήστη lewnanny_richardson: Γένος Valdensinia, Ένα μέλος του Ασκομύκητες (Συνομοταξία Ascomycota)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 06, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobharding

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 03:36 PM AST

Περιγραφή

In wrack line at rocky ocean beach

Cancer irroratus - Photo (c) hunterefs, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lewnanny_richardson: Cancer irroratus, Ένα μέλος του Κάβουρες (Γένος Cancer)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobharding

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 04:01 PM AST

Περιγραφή

In wrack line at rocky ocean beach.

Corallina officinalis - Photo (c) Heikel B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Heikel B.
Η ταυτότητα του χρήστη lewnanny_richardson: Corallina officinalis, Ένα μέλος του Ροδοφύκη (Συνομοταξία Rhodophyta)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bobharding

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2022 04:05 PM AST

Περιγραφή

I think. Shell 10cm long. In wrack line at rocky ocean beach.

Modiolus modiolus - Photo (c) Kim, Hyun-tae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Kim, Hyun-tae
Η ταυτότητα του χρήστη lewnanny_richardson: Modiolus modiolus, Ένα μέλος του Μυτιλίδες (Οικογένεια Mytilidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

audree_b

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 06:26 PM ADT
Araneus marmoreus - Photo (c) cotinis, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lewnanny_richardson: Araneus marmoreus, Ένα μέλος του Αράχνες (Τάξη Araneae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 26, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 09:34 AM PST

Περιγραφή

Belcarra, BC, Canada

Ετικέτες

Dryobates pubescens - Photo (c) Bill Keim, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lewnanny_richardson: Dryobates pubescens, Ένα μέλος του Δρυοκολάπτες (Οικογένεια Picidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 09:48 AM PST

Περιγραφή

Belcarra, BC, Canada

Ετικέτες

Μολυβοτσίχλονο - Photo (c) Craig K. Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Craig K. Hunt
Η ταυτότητα του χρήστη lewnanny_richardson: Μολυβοτσίχλονο (Junco hyemalis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johndreynolds

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 09:37 AM PST

Περιγραφή

Belcarra, BC, Canada

Ετικέτες

Μελωδικό Σπουργιτοτσίχλονο - Photo (c) Cephas, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lewnanny_richardson: Μελωδικό Σπουργιτοτσίχλονο (Melospiza melodia)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 24, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

alexisgodin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 10:17 AM AST
Αγριοράδικο - Photo (c) stremblay21, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by stremblay21
Η ταυτότητα του χρήστη lewnanny_richardson: Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 18, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χηνοπρίστης (Mergus merganser)

Παρατηρητής

pierrettebreau

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 02:43 PM AST
Χηνοπρίστης - Photo (c) brian stahls, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by brian stahls
Η ταυτότητα του χρήστη lewnanny_richardson: Χηνοπρίστης (Mergus merganser)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)

Παρατηρητής

joannedaniel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 17, 2022 01:06 PM AST
Αμερικανική Τσίχλα - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lewnanny_richardson: Αμερικανική Τσίχλα (Turdus migratorius)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουρόπαπια (Anas rubripes)

Παρατηρητής

joannedaniel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2022 10:06 AM AST
Σκουρόπαπια - Photo (c) Dean Hester, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Dean Hester
Η ταυτότητα του χρήστη lewnanny_richardson: Σκουρόπαπια (Anas rubripes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άλκη (Alces alces)

Παρατηρητής

alexisgodin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2022 09:07 AM AST

Τόπος

Bertrand, NB, CA (Google, OSM)
Άλκη - Photo (c) TroyEcol, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by TroyEcol
Η ταυτότητα του χρήστη lewnanny_richardson: Άλκη (Alces alces)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ρακούν (Procyon lotor)

Παρατηρητής

alexisgodin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 04:27 AM AST

Τόπος

Bertrand, NB, CA (Google, OSM)
Ρακούν - Photo (c) Paul Steeves, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Steeves
Η ταυτότητα του χρήστη lewnanny_richardson: Ρακούν (Procyon lotor)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

alexisgodin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2022 01:04 AM AST

Τόπος

Bertrand, NB, CA (Google, OSM)
Κόκκινη Αλεπού - Photo (c) Joanne Redwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joanne Redwood
Η ταυτότητα του χρήστη lewnanny_richardson: Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

alexisgodin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2022 11:36 AM ADT

Τόπος

Bertrand, NB, CA (Google, OSM)
Κόκκινη Αλεπού - Photo (c) Joanne Redwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joanne Redwood
Η ταυτότητα του χρήστη lewnanny_richardson: Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannedaniel

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2022 02:21 PM AST
Αμερικανική Καρδερίνα - Photo (c) Mdf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lewnanny_richardson: Αμερικανική Καρδερίνα (Spinus tristis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrettebreau

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 11:36 AM AST
Αμερικανικός Κόκκινος Σκίουρος - Photo (c) Mark D. Read, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark D. Read
Η ταυτότητα του χρήστη lewnanny_richardson: Αμερικανικός Κόκκινος Σκίουρος (Tamiasciurus hudsonicus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guylaine15

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 08:21 PM AST

Τόπος

Bertrand, NB, CA (Google, OSM)
Onoclea sensibilis - Photo (c) pamonthego, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lewnanny_richardson: Onoclea sensibilis, Ένα μέλος του Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guylaine15

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2022 07:37 AM ADT
Ambystoma maculatum - Photo (c) mattbuckingham, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by mattbuckingham
Η ταυτότητα του χρήστη lewnanny_richardson: Ambystoma maculatum, Ένα μέλος του Ουρόδηλα (Τάξη Caudata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονόπαπια (Clangula hyemalis)

Παρατηρητής

pierrettebreau

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022
Χιονόπαπια - Photo (c) BJ Stacey, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lewnanny_richardson: Χιονόπαπια (Clangula hyemalis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierrettebreau

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022
Spizelloides arborea - Photo (c) Michael Gallo, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Michael Gallo
Η ταυτότητα του χρήστη lewnanny_richardson: Spizelloides arborea, Ένα μέλος του Στρουθιόμορφα (Τάξη Passeriformes)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)

Παρατηρητής

pierrettebreau

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022
Σφήνουρο Περιστέρι - Photo (c) Donna Pomeroy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Donna Pomeroy
Η ταυτότητα του χρήστη lewnanny_richardson: Σφήνουρο Περιστέρι (Zenaida macroura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κηλιδοβούτι (Gavia stellata)

Παρατηρητής

pierrettebreau

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022
Κηλιδοβούτι - Photo (c) Joanne Redwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joanne Redwood
Η ταυτότητα του χρήστη lewnanny_richardson: Κηλιδοβούτι (Gavia stellata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexisgodin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 10:51 AM AST
Crassostrea virginica - Photo (c) Jessica Utrup, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jessica Utrup
Η ταυτότητα του χρήστη lewnanny_richardson: Crassostrea virginica, Ένα μέλος του Στρείδι (Οικογένεια Ostreidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexisgodin

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 03:10 PM AST
Αμερικανική Καρδερίνα - Photo (c) Mdf, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lewnanny_richardson: Αμερικανική Καρδερίνα (Spinus tristis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexisgodin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 05:26 PM ADT
Αμερικανικός Κόκκινος Σκίουρος - Photo (c) Mark D. Read, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Mark D. Read
Η ταυτότητα του χρήστη lewnanny_richardson: Αμερικανικός Κόκκινος Σκίουρος (Tamiasciurus hudsonicus)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)

Παρατηρητής

alexisgodin

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2022 02:29 PM ADT
Κιτρινόπυγη Πάρουλα - Photo (c) Zane Shantz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Zane Shantz
Η ταυτότητα του χρήστη lewnanny_richardson: Κιτρινόπυγη Πάρουλα (Setophaga coronata)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexisgodin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 01:13 PM ADT
Sympetrum vicinum - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη lewnanny_richardson: Sympetrum vicinum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexisgodin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2022 01:22 PM ADT
Sympetrum vicinum - Photo (c) Cameron Eckert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Cameron Eckert
Η ταυτότητα του χρήστη lewnanny_richardson: Sympetrum vicinum, Ένα μέλος του Λιβελουλίδες (Οικογένεια Libellulidae)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 14, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 18717