Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κόκκινη Αλεπού (Vulpes vulpes)

Παρατηρητής

alexisgodin

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 09:17 AM ADT

Περιγραφή

Not scared by me at all, passed right next to me.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexisgodin

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2022 08:16 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δενδρόπαπια (Aix sponsa)

Παρατηρητής

chrisrohrer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 1, 2017 05:15 PM HST

Περιγραφή

A regular yet rare bird for this area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λευκόουρο Ελάφι (Odocoileus virginianus)

Παρατηρητής

nbdragonflyguy

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2013 07:05 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

seanblaney

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2017 01:08 PM ADT

Περιγραφή

I saw the female well, but didn't manage to get her picture

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dlcoleman

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 16, 2017 10:03 AM MST

Περιγραφή

Farmington Bay WMA, UT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καναδέζικη Χήνα (Branta canadensis)

Παρατηρητής

joeylynn

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2017 03:51 PM EDT