Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zahid_gormus

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Sicyos edulis - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by 葉子
Η ταυτότητα του χρήστη lera: Sicyos edulis, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 17, 2023
Κορυφαίος
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φλόμος (Γένος Verbascum)

Παρατηρητής

atangal

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2021 02:45 ΜΜ +03
Φλόμος - Photo (c) Steve Chilton, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lera: Φλόμος (Γένος Verbascum)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 24, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samiksha

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2018 05:41 ΜΜ CEST
Papaver somniferum - Photo (c) David Perez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lera: Papaver somniferum, Ένα μέλος του Παπαρούνα (Γένος Papaver)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)

Παρατηρητής

goswamisom1

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2018 02:25 ΜΜ IDT

Περιγραφή

Dragonfly
Class_ insecta

Ανισόπτερα - Photo (c) Jim Moore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jim Moore
Η ταυτότητα του χρήστη lera: Ανισόπτερα (Υποτάξη Anisoptera)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)

Παρατηρητής

ereneren

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2019 09:52 ΠΜ +03
Πολυομμάτινες - Photo (c) jacinta lluch valero, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lera: Πολυομμάτινες (Υποοικογένεια Polyommatinae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 13, 2023
Κορυφαίος
Plants

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Φυτό (Βασίλειο Plantae)

Παρατηρητής

wouterteunissen

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2013 06:30 ΠΜ CEST
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη lera: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)

Παρατηρητής

suktara

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2018 12:41 ΜΜ HST

Τόπος

Karnataka, India (Google, OSM)

Περιγραφή

ID requested

Πτερυγωτά - Photo (c) dhfischer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by dhfischer
Η ταυτότητα του χρήστη lera: Πτερυγωτά (Υφομοταξία Pterygota)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)

Παρατηρητής

gaurav32

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2021 06:58 ΠΜ IST
Κραμβοειδή - Photo (c) Santiago Madriñán, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Santiago Madriñán
Η ταυτότητα του χρήστη lera: Κραμβοειδή (Οικογένεια Brassicaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Υποστηρικτικό
Amphibians

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμφίβια (Ομοταξία Amphibia)

Παρατηρητής

kapil_chand

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2021 05:48 ΠΜ UTC
Αμφίβια - Photo (c) Andrés Mauricio Forero Cano, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Andrés Mauricio Forero Cano
Η ταυτότητα του χρήστη lera: Αμφίβια (Ομοταξία Amphibia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)

Παρατηρητής

kapil_chand

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 06:35 ΠΜ UTC
Physarales - Photo (c) Sheila, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lera: Τάξη Physarales, Ένα μέλος του Μυκητόζωα (Συνομοταξία Mycetozoa)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 31, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

bewustish

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2018 05:20 ΜΜ +03

Τόπος

Arsi, Ethiopia (Google, OSM)
Μαγνολιόψιδα - Photo (c) KC Kasem, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by KC Kasem
Η ταυτότητα του χρήστη lera: Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Κορυφαίος
Other Animals

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ζώα (Βασίλειο Animalia)

Παρατηρητής

kapil_chand

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2021 06:25 ΜΜ UTC
Ζώα - Photo Δεν διατηρούνται δικαιώματα, uploaded by Abhas Misraraj
Η ταυτότητα του χρήστη lera: Ζώα (Βασίλειο Animalia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

navaneethsinigeorge

Ημερομηνία

Ιανουάριος 12, 2021 05:06 ΜΜ IST

Τόπος

685616, India (Google, OSM)

Περιγραφή

Posted on behalf of my father.

Αστεροειδή - Photo (c) Ram-Man, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lera: Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiefredearth

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2015

Τόπος

Bhagamandala (Google, OSM)

Περιγραφή

This fruit looks like a cucumber, all leaves and branches are dry so only this yellow fruits are visible.

Cucurbitaceae - Photo (c) Scott Branson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lera: Οικογένεια Cucurbitaceae, Ένα μέλος του Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manleen

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2015
Παθανθές - Photo (c) Sean Bloom, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Sean Bloom
Η ταυτότητα του χρήστη lera: Παθανθές (Γένος Passiflora)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noele

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Gracupica - Photo (c) Paul Dickson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Dickson
Η ταυτότητα του χρήστη lera: Γένος Gracupica, Ένα μέλος του Στουρνίδες (Οικογένεια Sturnidae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαλάχη (Γένος Malva)

Παρατηρητής

kenneth_phan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2022 08:21 ΠΜ EST
Μαλάχη - Photo (c) Eridan Xharahi, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lera: Μαλάχη (Γένος Malva)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 25, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygurjar

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2015 11:38 ΠΜ IST
Fulgoromorpha - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lera: Ανθυποτάξη Fulgoromorpha, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

priya20

Ημερομηνία

Ιούλιος 2, 2020 11:17 ΠΜ IST

Περιγραφή

A planthopper

Fulgoromorpha - Photo (c) Vijay Anand Ismavel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lera: Ανθυποτάξη Fulgoromorpha, Ένα μέλος του Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 10, 2023
Βελτίωση
Προστέθηκε ως κομμάτι από έναν διαχωρισμό ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

somebodyelse

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2018 05:40 ΜΜ BST
Ανατολικός Γκρι Σκίουρος - Photo (c) Mila B., μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Mila B.
Η ταυτότητα του χρήστη lera: Ανατολικός Γκρι Σκίουρος (Sciurus carolinensis)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 23, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)

Παρατηρητής

saksm

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2018 07:13 ΠΜ IDT

Τόπος

Kodagu, IN-KA, IN (Google, OSM)
Μονοκοτυλήδονα - Photo (c) J. Maughn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by J. Maughn
Η ταυτότητα του χρήστη lera: Μονοκοτυλήδονα (Ομοταξία Liliopsida)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 19, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chithas

Ημερομηνία

Νοέμβριος 14, 2017 02:26 ΜΜ IST

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Scolopendra - Photo (c) Adam Brice, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Adam Brice
Η ταυτότητα του χρήστη lera: Γένος Scolopendra, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 07, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευφορβία (Γένος Euphorbia)

Παρατηρητής

gabriela1044

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 10:19 ΠΜ EET
Ευφορβία - Photo (c) jrebman, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by jrebman
Η ταυτότητα του χρήστη lera: Ευφορβία (Γένος Euphorbia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουκαμβίλια (Γένος Bougainvillea)

Παρατηρητής

gabriela1044

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2022 10:22 ΠΜ EET
Βουκαμβίλια - Photo (c) Martin LaBar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lera: Βουκαμβίλια (Γένος Bougainvillea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

paul2001

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Crassula ovata - Photo (c) James Gaither, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lera: Crassula ovata, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 25, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

observing

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2022 03:57 ΜΜ IST
Nymphicus - Photo (c) David Cook, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lera: Γένος Nymphicus, Ένα μέλος του Παπαγάλος (Τάξη Psittaciformes)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γερανός (Γένος Grus)

Παρατηρητής

observing

Ημερομηνία

Οκτώβριος 11, 2022 04:44 ΜΜ IST
Γερανός - Photo (c) Christoph Moning, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Christoph Moning
Η ταυτότητα του χρήστη lera: Γερανός (Γένος Grus)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

observing

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2020 03:15 ΜΜ IST

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Αγγειόσπερμα - Photo (c) Manuel Nevárez, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Manuel Nevárez
Η ταυτότητα του χρήστη lera: Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2022
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

observing

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία
Κολεόπτερα - Photo (c) Scott Camazine, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Scott Camazine
Η ταυτότητα του χρήστη lera: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2022
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)

Παρατηρητής

cancancan

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2018 11:10 ΠΜ +03
Βλαττοειδή - Photo (c) Danilo Hegg, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Danilo Hegg
Η ταυτότητα του χρήστη lera: Βλαττοειδή (Τάξη Blattodea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 12, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 8107