Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ravindarakumar

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2019 11:02 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lera

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 04:08 ΜΜ GMT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeerddw

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2023 07:02 ΠΜ SAST

Περιγραφή

tierboskat (Leptailurus serval)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lonnyholmes

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2023 04:47 ΜΜ PST

Τόπος

Las Vegas, NV, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

Pair Mating at sundown.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

selvaganesh

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2018 01:32 ΜΜ IDT

Περιγραφή

Id please

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenis

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2019 08:15 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

victor0001

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2021 02:11 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simongrove

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2015 09:02 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

Velvetworm, Tarkine Bush Blitz, Tasmania, January 2015

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λύκος Της Λαδανιάς (Cytinus ruber)

Παρατηρητής

serkanen

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2020 04:00 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βουνοβάτραχος (Rana temporaria)

Παρατηρητής

lera

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

England, GB (Google, OSM)

Περιγραφή

Such a pretty colour. It had hopped into a window pit, lifted it out now.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reelika

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

Viljandi, EE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kedartambe

Ημερομηνία

Αύγουστος 4, 2018 05:45 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiefredearth

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2014

Τόπος

Kallar (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αυχενόρρυγχα (Υποτάξη Auchenorrhyncha)

Παρατηρητής

rajneesh

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει

Τόπος

Λείπει Η Τοποθεσία

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mr_fab

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2019 01:28 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Listed as EXTINCT, last seen 1804

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mateoalmada

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Uruguay (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kaibilbalam

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 14, 2016 01:31 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manuel_ruedi

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2019 11:28 ΠΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vijayakumarblathur

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2020 05:38 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκουτιγκέρα (Γένος Scutigera)

Παρατηρητής

deepug

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2020 11:44 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαλκόλμια (Γένος Malcolmia)

Παρατηρητής

ayseska

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2019 05:05 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielboyes

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2013

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

liquidmetal

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2020 05:08 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenniferlchandler

Ημερομηνία

Μάιος 25, 2019 01:20 ΜΜ IST

Περιγραφή

??
So tiny, hard to photograph.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiefredearth

Ημερομηνία

Οκτώβριος 9, 2020 05:18 ΜΜ IST

Περιγραφή

This tree is well secured inside a furniture shop. What an irony!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muratadsiz

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2019 01:34 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόπαπια (Tadorna ferruginea)

Παρατηρητής

avith

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2018 04:06 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bedantabbora

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2020 11:29 ΠΜ IST

Τόπος

Dichoi Nagar (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygurjar

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2017 08:48 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anil_kumar_verma

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2012 11:05 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

onidiras

Ημερομηνία

Αύγουστος 30, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

prithamkshetty

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2020 07:37 ΠΜ UTC

Τόπος

Yedtre Proper (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ακριδίδες (Οικογένεια Acrididae)

Παρατηρητής

drvijin

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2020 04:51 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygurjar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2009 11:24 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αστεροειδή (Οικογένεια Asteraceae)

Παρατηρητής

ygurjar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 8, 2009 10:53 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Απόκριτα (Υποτάξη Apocrita)

Παρατηρητής

ygurjar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 17, 2004 11:27 ΠΜ IST
Fungi

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μύκητας, Λειχήνα (Βασίλειο Fungi)

Παρατηρητής

lazirapa

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2020 06:05 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

roopesh888

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2020 11:08 ΠΜ IST

Τόπος

Kuttikol (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygurjar

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2015 04:34 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygurjar

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2017 09:05 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygurjar

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2017 06:40 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ygurjar

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2018 09:53 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bharthibht

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2020 01:30 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sriramranganathan

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2009 09:45 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sriramranganathan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2017 10:17 ΠΜ IST

Τόπος

chembra peak (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drvijin

Ημερομηνία

Ιούλιος 7, 2020 01:18 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jkn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2015 10:44 ΠΜ EAT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

susanhewitt

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2020 02:00 ΜΜ EDT

Περιγραφή

This multiflora rose has a bad case of the RRD virus. As well as the usual symptoms, it also has this remarkable occurrence of "cresting", known more scientifically as "fasciation", where a mutation in cells of the growing tip of the twig has cause the twig to grow into this bizarre large flattened disc shape!

Please also see:

https://www.inaturalist.org/observations/46424942

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

khenderson

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 1, 2018 08:18 ΠΜ +03

Τόπος

Bale, ET-OR, ET (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

franzanth

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Τόπος

Indonesia (Google, OSM)

Περιγραφή

Specimen 2020-01

Found feeding on a mango leaf.

Caterpillar: https://www.inaturalist.org/observations/37404352
Pupa: https://www.inaturalist.org/observations/37476983
Butterfly: https://www.inaturalist.org/observations/37877237

Observation set: https://www.inaturalist.org/observations?verifiable=any&place_id=any&field:Similar%20observation%20set=37404352

Info: BottleCats is the tag I use to track the ontogeny of lepidopterans in my backyard. Though bottled, they're wild caught caterpillars that naturally live and breed within our garden walls, so I consider them to be "wild," in terms of iNat labelling.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

rejoicegassah

Ημερομηνία

Ιούνιος 23, 2018 07:34 ΜΜ IDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

firos_ak

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2015 09:01 ΠΜ IDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

dexterrufus

Ημερομηνία

Ιανουάριος 13, 2019 10:45 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tlaloc27

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2020 03:38 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

farid11143

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2019 05:06 ΜΜ +13

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ivijayanand

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2012 07:08 ΠΜ IST

Περιγραφή

Bi-colored Cymbidium Orchid

Location: Makunda Christian Hospital campus, Karimganj District, Assam

Date: 5th May 2012

Equipment: Nikon D300s with Sigma 150-500mm OS lens

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

chiefredearth

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2019 02:20 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

chiefredearth

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2019 05:39 ΜΜ IST

Περιγραφή

A tall tree near a road with thorns, deep cracked bark at the base of the tree.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiefredearth

Ημερομηνία

Απρίλιος 18, 2019 01:50 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anil_kumar_verma

Ημερομηνία

Οκτώβριος 13, 2019 09:43 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

rohitmg

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2019 02:10 ΜΜ IST

Τόπος

Disi 791101 (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lifemeetsthelens

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2019 10:11 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benackerley

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pavelkirillov

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2017 01:48 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγρωστώδη (Οικογένεια Poaceae)

Παρατηρητής

manojkmohan

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2017 03:40 ΜΜ IDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

chiefredearth

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2018 10:02 ΠΜ IST

Περιγραφή

This plant's fruits has hooks.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2018 12:32 ΜΜ +03

Τόπος

Damal, TR-AR, TR (Google, OSM)

Περιγραφή

Whatsapp +90555 161 43 20

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vercingetorix

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 28, 2018 12:05 ΜΜ IDT

Περιγραφή

Kas pathar

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nermin

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2018 10:46 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

suhelq

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2018 09:26 ΠΜ IDT

Τόπος

517352, India (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

ivijayanand

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2017 10:49 ΠΜ IST

Περιγραφή

Location: Forest Track, Karimganj District, Assam
Date: 8th October 2017
Equipment: Nikon D800 with Micro-Nikkor 105mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

ravinaidu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2017 08:45 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

kristian

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2018 01:18 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rahulnag

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2018 09:31 ΜΜ IDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atulsahaniwildlife

Ημερομηνία

Ιούνιος 10, 2018 11:54 ΜΜ IST

Τόπος

494001, India (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cnarraway

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2017

Τόπος

Zara Valley (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιβίσκος Της Ερυθραίας (Hibiscus sabdariffa)

Παρατηρητής

ravinaidu

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2017 04:51 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

axeira

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2017 11:25 ΠΜ CET

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

subbu107

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiefredearth

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2014

Τόπος

Madathara (Google, OSM)

Περιγραφή

This flower was under huge canopy trees, it was about 2 cm. in dia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiefredearth

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 4, 2016 02:32 ΜΜ IDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiefredearth

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2016 04:33 ΜΜ IDT

Περιγραφή

A thickly growing plant with beautiful flowers, growing everywhere.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiefredearth

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2016 11:57 ΠΜ IDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vishalbhave

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2010 11:14 ΠΜ IST

Περιγραφή

commonly seen inter tidally.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγγειόσπερμα (Υποσυνομοταξία Angiospermae)

Παρατηρητής

chiefredearth

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2016 02:46 ΜΜ IDT

Περιγραφή

Small plants that looks like cabbage, with funnel like dry looking flowers in the grasslands. These small plants are as small mounds here and there on wet soil.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emma10

Ημερομηνία

Οκτώβριος 24, 2015 01:14 ΜΜ IST

Περιγραφή

Can anyone identify this? Taken on the bashleo pass near the Kullu valley in Indian Himalayas

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερωδιός (Γένος Erodium)

Παρατηρητής

ieakinci

Ημερομηνία

Απρίλιος 15, 2015 10:40 ΠΜ EEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samiksha

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2018 09:33 ΠΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

souravchakraborty

Ημερομηνία

Ιούνιος 28, 2017 04:49 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harshithjv

Ημερομηνία

Ιούνιος 2019

Τόπος

Kerala, IN (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kulbhushansingh

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2019 03:54 ΜΜ IST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολχικό (Γένος Colchicum)

Παρατηρητής

sreyya

Ημερομηνία

Αύγουστος 29, 2018 01:37 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ahospers

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2013

Τόπος

Turkey - Antalya (Google, OSM)

Περιγραφή

DSCN4704 Anchu

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ravinaidu

Ημερομηνία

Ιούνιος 30, 2018 11:11 ΜΜ IDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chuboola

Ημερομηνία

Μάρτιος 11, 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

hamiye

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2018 01:23 ΜΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakatist

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2018 12:21 ΜΜ IST

Περιγραφή

A monsoon based flowering herb, with lots of medicinal uses like for Rheumatism.
Capturing time- noon
In the moist deciduous forest of the Western ghats.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chiefredearth

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2018 04:05 ΜΜ IST

Περιγραφή

This plant with white flowers and large thorns grows over 6 ft. in height, it grows near a pond.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαγνολιόψιδα (Ομοταξία Magnoliopsida)

Παρατηρητής

chiefredearth

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2018 12:01 ΜΜ IST

Περιγραφή

This tree has lot of similarities with the Australian Umbrella Tree, but this tree is smaller in hight about 5 ft. Grows in a forest.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aniruddha_singhamahapatra

Ημερομηνία

Μάιος 23, 2019 05:34 ΜΜ IST