Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petrabroddle

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 10, 2022 10:34 AM SAST

Περιγραφή

Full flowering

Disparago ericoides - Photo (c) linkie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by linkie
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Disparago ericoides, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

celinehh

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2023 05:40 PM SAST
Leucospermum truncatum - Photo (c) Rafael Medina, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Leucospermum truncatum, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willeminalunae

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Περιγραφή

CR

Polhillia curtisiae - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Polhillia curtisiae, Ένα μέλος του Σπάρτα (Φυλή Genisteae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_brunke

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2023 04:23 PM SAST
Stoebe capitata - Photo (c) Chris Whitehouse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Whitehouse
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Stoebe capitata, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

majani

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2022 11:25 AM SAST
Syncarpha vestita - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Syncarpha vestita, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

anders_wiig_nielsen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 12:52 PM SAST
Protea cynaroides - Photo (c) Klaus Wehrlin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Klaus Wehrlin
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Protea cynaroides, Ένα μέλος του Πρωτέα (Γένος Protea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adele84

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 05:14 PM SAST
Mimetes cucullatus - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Mimetes cucullatus, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adele84

Ημερομηνία

Ιανουάριος 30, 2023 05:07 PM SAST
Protea cynaroides - Photo (c) Klaus Wehrlin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Klaus Wehrlin
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Protea cynaroides, Ένα μέλος του Πρωτέα (Γένος Protea)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warrenmcc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2023 06:36 PM SAST
Crassula coccinea - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Crassula coccinea, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

warrenmcc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023 05:19 PM SAST
Monopsis lutea - Photo (c) Peter Swart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Swart
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Monopsis lutea, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

drcolleen

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 02:57 PM SAST
Retzia capensis - Photo (c) Wendy June Norris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Wendy June Norris
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Retzia capensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corli

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 05:03 PM SAST
Erica gysbertii - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Erica gysbertii, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corli

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 05:05 PM SAST
Ερείκη - Photo (c) Eric in SF, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corli

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 05:07 PM SAST
Erica gysbertii - Photo (c) Nick Helme, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nick Helme
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Erica gysbertii, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corli

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 05:07 PM SAST
Ερείκη - Photo (c) Eric in SF, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daverichardson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 01:54 PM SAST
Mimetes cucullatus - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Mimetes cucullatus, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daverichardson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 01:38 PM SAST
Saltera sarcocolla - Photo (c) Peter Slingsby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Slingsby
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Saltera sarcocolla, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petrabroddle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Περιγραφή

one cluster

Ετικέτες

Pelargonium rapaceum - Photo (c) Andrew Massyn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Andrew Massyn
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Pelargonium rapaceum, Ένα μέλος του Πελαργόνιο (Γένος Pelargonium)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petrabroddle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 09:29 AM SAST

Ετικέτες

Drimia capensis - Photo (c) Tom Lloyd Evans, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tom Lloyd Evans
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Drimia capensis, Ένα μέλος του Δριμία (Γένος Drimia)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daverichardson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 01:19 PM SAST
Mimetes cucullatus - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Mimetes cucullatus, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daverichardson

Ημερομηνία

Ιανουάριος 28, 2023 01:17 PM SAST
Erica plukenetii - Photo (c) Eric Hunt, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Erica plukenetii, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 28, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stilbaai_herbarium

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 10:33 AM SAST
Oscularia deltoides - Photo (c) Eva van Belle, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eva van Belle
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Oscularia deltoides, Ένα μέλος του Καρυοφυλλώδη (Τάξη Caryophyllales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 26, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willeminalunae

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2023 06:37 PM SAST
Selago corymbosa - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Selago corymbosa, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 20, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyparsons_201pringle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 09:59 AM SAST
Mimetes cucullatus - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Mimetes cucullatus, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyparsons_201pringle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2023 10:09 AM SAST
Phaenocoma prolifera - Photo (c) Joey Santore, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Joey Santore
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Phaenocoma prolifera, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 19, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willeminalunae

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 01:04 PM SAST

Περιγραφή

LC

Pseudoselago pulchra - Photo (c) Chris Whitehouse, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Chris Whitehouse
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Pseudoselago pulchra, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 16, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willeminalunae

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 09:45 AM SAST
Tritoniopsis dodii - Photo (c) Richard Adcock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Adcock
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Tritoniopsis dodii, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willeminalunae

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 10:37 AM SAST

Περιγραφή

LC

Saltera sarcocolla - Photo (c) Peter Slingsby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Slingsby
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Saltera sarcocolla, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willeminalunae

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 12:28 PM SAST

Περιγραφή

Very sticky flowers

Erica obliqua - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Erica obliqua, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willeminalunae

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 12:34 PM SAST
Metalasia erubescens - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Metalasia erubescens, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Ιανουάριος 15, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1104