Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willeminalunae

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 12:51 PM SAST
Microloma sagittatum - Photo (c) mikemittelmeyer, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Microloma sagittatum, Ένα μέλος του Αποκυνοειδή (Οικογένεια Apocynaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willeminalunae

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 12:24 PM SAST
Moraea gawleri - Photo (c) hanacardiaceae, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by hanacardiaceae
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Moraea gawleri, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερείκη (Γένος Erica)

Παρατηρητής

willeminalunae

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 01:00 PM SAST

Περιγραφή

Broom-like shrublet, hairy young stems, hairy leaves; heavily clustered with ½mm lang tubular darkping flowers , anthers & style exerted

Ερείκη - Photo (c) Eric in SF, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερείκη (Γένος Erica)

Παρατηρητής

willeminalunae

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 01:00 PM SAST

Περιγραφή

Small, sparsely hairy ericaceous leaves, smaller tham 1mm; small 1mm bell shaped flower with brown anthers & brown style inserted

Ερείκη - Photo (c) Eric in SF, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερείκη (Γένος Erica)

Παρατηρητής

willeminalunae

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 01:01 PM SAST

Περιγραφή

1mm long ericaceous leaves, not hairy; small 1½mm long white tubular bell-like flowers, black anthers & stigma inserted. Stem not hairy

Ερείκη - Photo (c) Eric in SF, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ερείκη (Γένος Erica)

Παρατηρητής

willeminalunae

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2022 01:01 PM SAST

Περιγραφή

Tiny ericaceous ¼mm long leaves; flowers on seperate pinnate peduncles; tiny pink flowers, 3-4 per peduncle, flowers oval, no opening.

Ερείκη - Photo (c) Eric in SF, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Αύγουστος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

willeminalunae

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2017 02:06 PM SAST
Lachnaea grandiflora - Photo (c) Hamish Robertson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Hamish Robertson
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Lachnaea grandiflora, Ένα μέλος του Θυμελαιοειδή (Οικογένεια Thymelaeaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

barbaraleroux

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 03:50 PM SAST

Περιγραφή

Growing next to path
Short sword shaped leaves

Aristea teretifolia - Photo (c) michaelmace, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Aristea teretifolia, Ένα μέλος του Ιριδοειδή (Οικογένεια Iridaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isolly

Ημερομηνία

Ιούλιος 1, 2022 01:22 PM SAST
Mimetes cucullatus - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Mimetes cucullatus, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharndrecoutriers

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022 03:14 PM SAST
Eriospermum - Photo (c) Nicola van Berkel, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Nicola van Berkel
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Γένος Eriospermum, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharndrecoutriers

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022 03:12 PM SAST
Tulbaghia alliacea - Photo (c) Richard Adcock, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Richard Adcock
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Tulbaghia alliacea, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

giraffegirl137

Ημερομηνία

Μάρτιος 29, 2022 10:11 AM SAST
Monopsis lutea - Photo (c) peterswart, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by peterswart
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Monopsis lutea, Ένα μέλος του Αστερώδη (Τάξη Asterales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 29, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outrampsjenny

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 10:20 AM SAST

Τόπος

George Peak Trail (Google, OSM)
Erica longimontana - Photo (c) Jenny Potgieter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenny Potgieter
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Erica longimontana, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandyi

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022 08:17 AM SAST
Tritoniopsis - Photo (c) Brian du Preez, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Brian du Preez
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Γένος Tritoniopsis, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandyi

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022 08:29 AM SAST
Retzia capensis - Photo (c) Wendy June Norris, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Wendy June Norris
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Retzia capensis, Ένα μέλος του Λαμιώδη (Τάξη Lamiales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 22, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ralph_pina

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022 07:01 PM UTC
Brunsvigia orientalis - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Brunsvigia orientalis, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 21, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ulriche

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 04:40 PM SAST
Erica cerinthoides cerinthoides - Photo (c) Sandra Falanga, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sandra Falanga
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Erica cerinthoides var. cerinthoides, Ένα μέλος του Ερείκη (Γένος Erica)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dinevanzyl

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 26, 2021
Gladiolus carneus - Photo (c) Peter Robson, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Robson
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Gladiolus carneus, Ένα μέλος του Κροκοειδή (Υποοικογένεια Crocoideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 20, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurafw81

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022 12:50 PM EET

Ετικέτες

Protea cynaroides - Photo (c) Klaus Wehrlin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Klaus Wehrlin
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Protea cynaroides, Ένα μέλος του Πρωτέα (Γένος Protea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

laurafw81

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2022 11:37 AM EET

Ετικέτες

Mimetes cucullatus - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Mimetes cucullatus, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 15, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeremygilmore

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2022 11:03 AM SAST
Crassula coccinea - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Crassula coccinea, Ένα μέλος του Κρασσουλοειδή (Οικογένεια Crassulaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 05, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 11:45 AM SAST
Protea cynaroides - Photo (c) Klaus Wehrlin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Klaus Wehrlin
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Protea cynaroides, Ένα μέλος του Πρωτέα (Γένος Protea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 04, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rijkstofberg

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2022 05:10 PM EET
Haemanthus sanguineus - Photo (c) Jenny, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jenny
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Haemanthus sanguineus, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandyjenkin

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2022
Cyrtanthus carneus - Photo (c) lennartn, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by lennartn
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Cyrtanthus carneus, Ένα μέλος του Αμαρυλλιδοειδή (Οικογένεια Amaryllidaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 11:40 AM SAST
Phaenocoma prolifera - Photo (c) Tony Rebelo, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Tony Rebelo
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Phaenocoma prolifera, Ένα μέλος του Αστεροειδή (Υποοικογένεια Asteroideae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2021 11:34 AM SAST
Mimetes cucullatus - Photo (c) magriet b, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by magriet b
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Mimetes cucullatus, Ένα μέλος του Πρωτεοειδή (Οικογένεια Proteaceae)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 03, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2022 10:31 AM SAST
Protea cynaroides - Photo (c) Klaus Wehrlin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Klaus Wehrlin
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Protea cynaroides, Ένα μέλος του Πρωτέα (Γένος Protea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2022 10:44 AM SAST
Protea cordata - Photo (c) Lize van der Merwe, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by Lize van der Merwe
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Protea cordata, Ένα μέλος του Πρωτέα (Γένος Protea)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2022 10:59 AM SAST
Saltera sarcocolla - Photo (c) Peter Slingsby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Slingsby
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Saltera sarcocolla, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2022 10:26 AM SAST
Saltera sarcocolla - Photo (c) Peter Slingsby, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Slingsby
Η ταυτότητα του χρήστη lennartn: Saltera sarcocolla, Ένα μέλος του Μυρτώδη (Τάξη Myrtales)
Προστέθηκε στις Μάρτιος 02, 2022
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 738