Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkie

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 18, 2020 10:30 AM SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2020 12:09 PM SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

linkie

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2020 12:08 PM SAST

Περιγραφή

Just 2 plants here. Whitish pink. Unusual shape corolla. Leaves unusual too.Style exerted. Anthers with awns. 3nate leaves. Flowers in pairs mostly in leaf axils. Listed as DDD