Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ponerinecat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 04:02 ΜΜ PDT
Octoglena - Photo (c) Sam McNally, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sam McNally
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Γένος Octoglena, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

louis_aureglia

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 02:08 ΜΜ CET
Geophilomorpha - Photo (c) Graham Montgomery, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Graham Montgomery
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Τάξη Geophilomorpha, Ένα μέλος του Χειλόποδα (Ομοταξία Chilopoda)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)

Παρατηρητής

emily_r

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 12:12 ΠΜ NZDT
Κολεόπτερα - Photo (c) Eduardo Muñoz Orellana, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eduardo Muñoz Orellana
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rangerbones

Ημερομηνία

Η ημερομηνία λείπει
Platydesmida - Photo (c) Alison K Pollack, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Alison K Pollack
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Τάξη Platydesmida, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ponerinecat

Ημερομηνία

Οκτώβριος 28, 2023 04:02 ΜΜ PDT
Hirudisomatidae - Photo (c) Sam McNally, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Sam McNally
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Οικογένεια Hirudisomatidae, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shizhe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 10:00 ΠΜ CST
Siphonorhinidae - Photo (c) jiangyou, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jiangyou
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Οικογένεια Siphonorhinidae, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shizhe

Ημερομηνία

Νοέμβριος 4, 2023 09:08 ΠΜ CST
Siphonorhinidae - Photo (c) jiangyou, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by jiangyou
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Οικογένεια Siphonorhinidae, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 05, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasmin209

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 10:49 ΠΜ +07

Τόπος

Vang Vieng, Laos (Google, OSM)
Zephroniidae - Photo (c) honeyroll_ahmad_sah, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by honeyroll_ahmad_sah
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Οικογένεια Zephroniidae, Ένα μέλος του Πενταζώνια (Ανθυποτάξη Pentazonia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecologyquail

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2023 11:21 ΠΜ PDT
Chordeumatida - Photo (c) Judy Gallagher, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Τάξη Chordeumatida, Ένα μέλος του Νηματοφόρα (Υπερτάξη Nematophora)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lukapoopy

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2020 08:54 ΠΜ CET

Τόπος

Jelsa, HR-SD, HR (Google, OSM)
Glomeris pulchra - Photo (c) Christian Langner, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Christian Langner
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Glomeris pulchra, Ένα μέλος του Πενταζώνια (Ανθυποτάξη Pentazonia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ropro

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2018 12:13 ΜΜ MSK
Polyzonium germanicum - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Polyzonium germanicum, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 03, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

szucsich

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2008 01:11 ΜΜ CEST
Polyxenus lagurus - Photo (c) Benjamin Fabian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Benjamin Fabian
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Polyxenus lagurus, Ένα μέλος του Διπλόποδα (Ομοταξία Diplopoda)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

szucsich

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2007 01:02 ΜΜ CEST
Polydesmus complanatus - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Polydesmus complanatus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

szucsich

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2007 12:19 ΜΜ CEST
Polydesmus complanatus - Photo (c) Ryszard, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Polydesmus complanatus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bernardet_zavala_de_la_cruz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 27, 2023 09:24 ΠΜ -05

Τόπος

06230, Perú (Google, OSM)
Spirobolida - Photo (c) Graham Wise, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Τάξη Spirobolida, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axtend

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2023 02:02 ΠΜ AWST

Περιγραφή

Millipede - unsure what kind

Siphonotidae - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Even Dankowicz
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Οικογένεια Siphonotidae, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axtend

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023
Siphonotidae - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Even Dankowicz
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Οικογένεια Siphonotidae, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axtend

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023
Siphonotidae - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Even Dankowicz
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Οικογένεια Siphonotidae, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugwithsmartphone

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 07:17 ΜΜ CEST

Τόπος

Caxil (Google, OSM)

Περιγραφή

Under a rock near a stream.

Dolistenus iberoalbus - Photo (c) bugwithsmartphone, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by bugwithsmartphone
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Dolistenus iberoalbus, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 01:22 ΜΜ AEDT
Siphonotidae - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Even Dankowicz
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Οικογένεια Siphonotidae, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zsiciarz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 11:04 ΠΜ CET
Polyzonium germanicum - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Polyzonium germanicum, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 29, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 03:48 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Polyzonium cf. eburneum
Austria, Carinthia, Bärental südl. Feistritz, Johannsenruhe
46°26'51.7"N 14°09'57.6"E, 1258m;
06.10.2023, leg. M. Bodner
Myr-268, Myr-269, Myr-268, Myr-269

Polyzonium - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Γένος Polyzonium, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 03:43 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Polyzonium cf. eburneum
Austria, Carinthia, Bärental südl. Feistritz, Johannsenruhe
46°26'51.7"N 14°09'57.6"E, 1258m;
06.10.2023, leg. M. Bodner
Myr-268, Myr-269, Myr-268, Myr-269

Polyzonium - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Γένος Polyzonium, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gernotkunz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 03:43 ΜΜ CEST

Περιγραφή

Polyzonium cf. eburneum
Austria, Carinthia, Bärental südl. Feistritz, Johannsenruhe
46°26'51.7"N 14°09'57.6"E, 1258m;
06.10.2023, leg. M. Bodner
Myr-268, Myr-269, Myr-268, Myr-269

Polyzonium - Photo (c) Nikolai Vladimirov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nikolai Vladimirov
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Γένος Polyzonium, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Οκτώβριος 11, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

forrestbradshaw

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023 01:48 ΜΜ PDT
Parajulidae - Photo (c) Eric C. Maxwell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Eric C. Maxwell
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Οικογένεια Parajulidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 28, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thomas_maret

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023 12:51 ΜΜ EDT
Spirobolidae - Photo (c) Patrick Coin, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Οικογένεια Spirobolidae, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 25, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)

Παρατηρητής

juandiego200

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 24, 2023
Λεπιδόπτερα - Photo (c) Anita, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Λεπιδόπτερα (Τάξη Lepidoptera)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 24, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tongks22

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 05:34 ΜΜ CST
Siphonophorida - Photo (c) hazelsnail, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Τάξη Siphonophorida, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 23, 2023 08:56 ΜΜ AEST

Τόπος

Candlenut (Google, OSM)
Procyliosomatidae - Photo (c) Karl Magnacca, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Karl Magnacca
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Οικογένεια Procyliosomatidae, Ένα μέλος του Πενταζώνια (Ανθυποτάξη Pentazonia)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carlosemunoz

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2023 05:57 ΜΜ CEST
Cylindroiulus caeruleocinctus - Photo (c) Jakob Fahr, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jakob Fahr
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Cylindroiulus caeruleocinctus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 21, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 1629