Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

thibaut-vr

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2024 12:58 ΜΜ CEST
Ommatoiulus sabulosus - Photo (c) Roberto Piras, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roberto Piras
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Ommatoiulus sabulosus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 24, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lthibedore

Ημερομηνία

Ιούνιος 15, 2024 05:46 ΜΜ CEST
Glomeris marginata - Photo (c) nutmeg66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Glomeris marginata, Ένα μέλος του Πενταζώνια (Ανθυποτάξη Pentazonia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikapshe

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2024 05:53 ΜΜ MSK
Ommatoiulus sabulosus - Photo (c) Roberto Piras, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roberto Piras
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Ommatoiulus sabulosus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nleik

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2024 07:06 ΜΜ EEST

Τόπος

09220 Lohja, Suomi (Google, OSM)
Ommatoiulus sabulosus - Photo (c) Roberto Piras, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roberto Piras
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Ommatoiulus sabulosus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhizchimp

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2024 10:39 ΠΜ BST
Glomeris marginata - Photo (c) nutmeg66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Glomeris marginata, Ένα μέλος του Πενταζώνια (Ανθυποτάξη Pentazonia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

teekal

Ημερομηνία

Μάιος 2024
Polyxenus lagurus - Photo (c) Benjamin Fabian, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Benjamin Fabian
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Polyxenus lagurus, Ένα μέλος του Διπλόποδα (Ομοταξία Diplopoda)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nidab

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024
Ommatoiulus sabulosus - Photo (c) Roberto Piras, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roberto Piras
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Ommatoiulus sabulosus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

estherwch

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 07:24 ΠΜ CEST
Ommatoiulus sabulosus - Photo (c) Roberto Piras, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roberto Piras
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Ommatoiulus sabulosus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muecke2000

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2024 05:57 ΜΜ CEST
Glomeris marginata - Photo (c) nutmeg66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Glomeris marginata, Ένα μέλος του Πενταζώνια (Ανθυποτάξη Pentazonia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 22, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pauli95530

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 01:40 ΜΜ EEST
Ommatoiulus sabulosus - Photo (c) Roberto Piras, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roberto Piras
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Ommatoiulus sabulosus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nemonihil

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 05:47 ΜΜ EEST
Anthrenus - Photo (c) Nadja Baumgartner, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Nadja Baumgartner
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Γένος Anthrenus, Ένα μέλος του Πολυφάγα (Υποτάξη Polyphaga)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irismarinus

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 12:01 ΜΜ CEST
Glomeris annulata - Photo (c) Simon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Simon
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Glomeris annulata, Ένα μέλος του Πενταζώνια (Ανθυποτάξη Pentazonia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

irismarinus

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2024 12:22 ΜΜ CEST
Glomeris marginata - Photo (c) nutmeg66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Glomeris marginata, Ένα μέλος του Πενταζώνια (Ανθυποτάξη Pentazonia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 21, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

horselina

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2024 01:30 ΜΜ CEST

Τόπος

06410 Biot, France (Google, OSM)
Glomeris marginata - Photo (c) nutmeg66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Glomeris marginata, Ένα μέλος του Πενταζώνια (Ανθυποτάξη Pentazonia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ramona_roach

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2024 10:42 ΠΜ CEST
Αρμαδιλλίδιο Το Κοινό - Photo (c) Russell Pfau, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Russell Pfau
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Αρμαδιλλίδιο Το Κοινό (Armadillidium vulgare)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

globalherping

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2017

Τόπος

Diana, MG-AS, MG (Google, OSM)
Arthrosphaeridae - Photo (c) Vikrant Kumar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vikrant Kumar
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Οικογένεια Arthrosphaeridae, Ένα μέλος του Πενταζώνια (Ανθυποτάξη Pentazonia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tricky_vicky

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 09:13 ΠΜ CEST

Τόπος

Habo, F, SE (Google, OSM)
Glomeris marginata - Photo (c) nutmeg66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Glomeris marginata, Ένα μέλος του Πενταζώνια (Ανθυποτάξη Pentazonia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

isabell-gander

Ημερομηνία

Ιούνιος 18, 2024 07:01 ΜΜ CEST
Ommatoiulus sabulosus - Photo (c) Roberto Piras, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roberto Piras
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Ommatoiulus sabulosus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Rodney, NZ-AU, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Native podocarp-broadleaved bush. Under a rotten log.

Siphonotidae - Photo (c) Even Dankowicz, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Even Dankowicz
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Οικογένεια Siphonotidae, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 20, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

guldsjakalen

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2024 09:12 ΜΜ CEST
Ommatoiulus sabulosus - Photo (c) Roberto Piras, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roberto Piras
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Ommatoiulus sabulosus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αρθρόποδα (Συνομοταξία Arthropoda)

Παρατηρητής

desherbant

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 19, 2013
Κολεόπτερα - Photo (c) Wynand Uys, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY), uploaded by Wynand Uys
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Κολεόπτερα (Τάξη Coleoptera)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pampelun

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2024 10:41 ΜΜ CEST

Τόπος

Iława, Polska (Google, OSM)
Ommatoiulus sabulosus - Photo (c) Roberto Piras, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roberto Piras
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Ommatoiulus sabulosus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankashwood

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2023 11:18 ΠΜ NZDT
Siphonophoridae - Photo (c) Helen J. Read & Henrik Enghoff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Οικογένεια Siphonophoridae, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankashwood

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2023 11:21 ΠΜ NZDT
Siphonophoridae - Photo (c) Helen J. Read & Henrik Enghoff, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY)
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Οικογένεια Siphonophoridae, Ένα μέλος του Χειλόγναθα (Υφομοταξία Chilognatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nikkoni

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2024 03:26 ΜΜ EEST
Ommatoiulus sabulosus - Photo (c) Roberto Piras, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roberto Piras
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Ommatoiulus sabulosus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincent473

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2024 10:09 ΠΜ CEST
Ommatoiulus sabulosus - Photo (c) Roberto Piras, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roberto Piras
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Ommatoiulus sabulosus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vincent473

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2024 03:58 ΜΜ CEST
Ommatoiulus sabulosus - Photo (c) Roberto Piras, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Roberto Piras
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Ommatoiulus sabulosus, Ένα μέλος του Εύγναθα (Μικροτάξη Eugnatha)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brunadelpirineu

Ημερομηνία

Ιούνιος 2024

Τόπος

Girona, ES-CT, ES (Google, OSM)
Glomeris marginata - Photo (c) nutmeg66, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND)
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Glomeris marginata, Ένα μέλος του Πενταζώνια (Ανθυποτάξη Pentazonia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 19, 2024
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

globalherping

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2012

Τόπος

Boeny, MG-MA, MG (Google, OSM)
Arthrosphaeridae - Photo (c) Vikrant Kumar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vikrant Kumar
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Οικογένεια Arthrosphaeridae, Ένα μέλος του Πενταζώνια (Ανθυποτάξη Pentazonia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

globalherping

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2012

Τόπος

Diana, MG-AS, MG (Google, OSM)
Arthrosphaeridae - Photo (c) Vikrant Kumar, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Vikrant Kumar
Η ταυτότητα του χρήστη leif_moritz: Οικογένεια Arthrosphaeridae, Ένα μέλος του Πενταζώνια (Ανθυποτάξη Pentazonia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 18, 2024
Κορυφαίος

Στατιστικά

  • 2119