Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

luisguariento

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcopiga

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2024 04:41 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edgardonn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amaneko

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 10:57 ΠΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amaneko

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2024 03:47 ΜΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amaneko

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2024 11:03 ΠΜ WEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cecileroux

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2023 12:21 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

axtend

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 01:22 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leonardohe

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 12:23 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pardalotebellion

Ημερομηνία

Ιούλιος 3, 2023 03:50 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hazelsnail

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2023 09:34 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrewhardacre

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2023 11:24 ΠΜ HKT

Τόπος

lugard road (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bugwithsmartphone

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2023 12:38 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jolandie3

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 08:24 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

osvaldovillarreal

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2022 12:16 ΠΜ -04

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtch

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 15, 2022 07:17 ΜΜ CET

Τόπος

Séville, Espagne (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

najil

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2022 09:22 ΠΜ -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francesco-ghinelli

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2022 08:32 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francesco-ghinelli

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 09:49 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francesco-ghinelli

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 11:04 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francesco-ghinelli

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 09:25 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francesco-ghinelli

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2022 09:41 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francesco-ghinelli

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2022 09:55 ΠΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Rodney, NZ-AU, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Body length approx. 6 mm, male.
In leaf litter in shady native bush during rain.
Observed with @emma_brockes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Rodney, NZ-AU, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

In leaf litter in shady native bush during rain.
Observed with @emma_brockes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

invertebratist

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2022 03:45 ΜΜ NZST

Περιγραφή

On wet soil under a fallen Nikau frond.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

epardo_david

Ημερομηνία

Αύγουστος 27, 2022 04:23 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

orchidup

Ημερομηνία

Αύγουστος 24, 2022 09:48 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonguetide

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 11:53 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juju98

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2010 11:00 ΠΜ +11

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zoology

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2021 01:34 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicklambert

Ημερομηνία

Ιανουάριος 9, 2022 01:22 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

em_lamond

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2022 12:42 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stephen_thorpe

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 17, 2021 11:08 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Grafton Gully at Symonds Street Cemetery (East), Grafton, Auckland 1010. Under rotten log.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dave_holland

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2021 04:41 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kim_fleming

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2010 03:47 ΜΜ EDT

Περιγραφή

in molting chamber

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

felipecampos

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2010 02:16 ΜΜ HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2017 08:40 ΜΜ CST

Περιγραφή

Diplopoda | Bellavista Cloud Forest Reserve, Pichincha, Ecuador

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2017 06:38 ΜΜ CST

Τόπος

Loja, Ecuador (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

graham_montgomery

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2015 11:17 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesarfavacho

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2020 02:03 ΜΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Απρίλιος 25, 2021 12:00 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

birdingislife

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 5, 2021 12:49 ΜΜ UTC

Περιγραφή

Nest parasites or occupants of fire ant nests. No apparent interaction between fire ants and these creatures.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kueda

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2021

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

What are the modified second pair of legs called and what is their function? They're not the gonopods, they're back on segment 8 (or is it 7?).

I believe I encountered these two after mating as they were facing each other and more tightly coiled before I was able to get my camera set up. The male was touching the female with its antennae and first pair of legs, and maybe the weird second legs, but the gonopods seemed to be folded back.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grey

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2021 09:46 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Found on the underside of a small log lying on the ground.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whiteflag99

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 21, 2020 09:48 ΠΜ AWST