Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kclama

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 07:41 ΠΜ AEST
Pristhesancus plagipennis - Photo (c) Natasha Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Natasha Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη lehelind: Pristhesancus plagipennis, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clare98112

Ημερομηνία

Απρίλιος 10, 2022 01:55 ΜΜ ACST
Mictis profana - Photo (c) Jackson Nugent, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jackson Nugent
Η ταυτότητα του χρήστη lehelind: Mictis profana, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Νοέμβριος 12, 2023 11:09 ΠΜ AEDT
Gminatus australis - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη lehelind: Gminatus australis, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clare98112

Ημερομηνία

Νοέμβριος 18, 2022 02:10 ΜΜ ACDT
Mictis profana - Photo (c) Jackson Nugent, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jackson Nugent
Η ταυτότητα του χρήστη lehelind: Mictis profana, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_heald

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 10:47 ΠΜ AWST
Ischnorhynchinae - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη lehelind: Υποοικογένεια Ischnorhynchinae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mizudori

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 09:11 ΠΜ CET
Nagusta goedelii - Photo (c) John L. Richards, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by John L. Richards
Η ταυτότητα του χρήστη lehelind: Nagusta goedelii, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 11:05 ΠΜ AEST
Aradidae - Photo (c) gernotkunz, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by gernotkunz
Η ταυτότητα του χρήστη lehelind: Οικογένεια Aradidae, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rosiekstein

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 05:39 ΜΜ AEDT
Lyramorpha rosea - Photo (c) Steve Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Murray
Η ταυτότητα του χρήστη lehelind: Lyramorpha rosea, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rattyexplores

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)
Pristhesancus chlamydatus - Photo (c) Felix Fleck, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Felix Fleck
Η ταυτότητα του χρήστη lehelind: Pristhesancus chlamydatus, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)

Παρατηρητής

isabelleanne

Ημερομηνία

Απρίλιος 21, 2023 12:13 ΜΜ AEST
Harpactorini - Photo (c) Marco Chan, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Marco Chan
Η ταυτότητα του χρήστη lehelind: Φυλή Harpactorini, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wellsii

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 09:06 ΜΜ AEDT
Vitellus warreni - Photo (c) liz_macraild, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη lehelind: Vitellus warreni, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)

Παρατηρητής

nickolasmenez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 12:55 ΜΜ AEST
Πεντατομίνες - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη lehelind: Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

des23

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2023 01:24 ΜΜ AEDT
Lyramorpha rosea - Photo (c) Steve Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Murray
Η ταυτότητα του χρήστη lehelind: Lyramorpha rosea, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mcexplore

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 08:18 ΠΜ AEDT
Pristhesancus plagipennis - Photo (c) Natasha Taylor, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Natasha Taylor
Η ταυτότητα του χρήστη lehelind: Pristhesancus plagipennis, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trigonotarbida

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 11:46 ΠΜ ACDT
Daerlac nigricans - Photo (c) Nick Lambert, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Nick Lambert
Η ταυτότητα του χρήστη lehelind: Daerlac nigricans, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)

Παρατηρητής

johan98800

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 07:58 ΠΜ +11
Πράσινη Βρομούσα - Photo (c) Christopher Caine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christopher Caine
Η ταυτότητα του χρήστη lehelind: Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)

Παρατηρητής

johan98800

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 07:58 ΠΜ +11
Πράσινη Βρομούσα - Photo (c) Christopher Caine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christopher Caine
Η ταυτότητα του χρήστη lehelind: Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)

Παρατηρητής

johan98800

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 07:58 ΠΜ +11
Πράσινη Βρομούσα - Photo (c) Christopher Caine, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Christopher Caine
Η ταυτότητα του χρήστη lehelind: Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

redbank_floribunda

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 03:51 ΜΜ AEDT
Choerocoris paganus - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη lehelind: Choerocoris paganus, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lisagc

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 02:29 ΜΜ AEDT
Commius elegans - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη lehelind: Commius elegans, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

william_mcintyre

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 08:40 ΠΜ AEST
Agonoscelis rutila - Photo (c) Simon Grove, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Simon Grove
Η ταυτότητα του χρήστη lehelind: Agonoscelis rutila, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

douch

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 09:56 ΠΜ AEDT
Nysius - Photo (c) Gary McDonald, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Gary McDonald
Η ταυτότητα του χρήστη lehelind: Γένος Nysius, Ένα μέλος του Πεντατομόμορφα (Ανθυποτάξη Pentatomomorpha)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hntro

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 10:35 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

dead on pavement being inspected by camponotus, ~1cm

Reduviinae - Photo (c) Claas Damken, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by Claas Damken
Η ταυτότητα του χρήστη lehelind: Υποοικογένεια Reduviinae, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hannsil

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 10:48 ΠΜ AEDT
Lyramorpha rosea - Photo (c) Steve Murray, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Steve Murray
Η ταυτότητα του χρήστη lehelind: Lyramorpha rosea, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ray_robinson

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 10:14 ΠΜ AEDT
Musgraveia sulciventris - Photo (c) Brissy Girl - Jan, very busy but trying to keep up, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA)
Η ταυτότητα του χρήστη lehelind: Musgraveia sulciventris, Ένα μέλος του Πεντατομοειδή (Υπεροικογένεια Pentatomoidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

atlarak

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 11:08 ΠΜ AEDT
Gminatus australis - Photo (c) Reiner Richter, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Reiner Richter
Η ταυτότητα του χρήστη lehelind: Gminatus australis, Ένα μέλος του Ετερόπτερα (Υποτάξη Heteroptera)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pardalotebellion

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 11:09 ΠΜ AEDT
Poecilometis - Photo (c) Gunter Maywald, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gunter Maywald
Η ταυτότητα του χρήστη lehelind: Γένος Poecilometis, Ένα μέλος του Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

possumpete

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 11:29 ΜΜ AEDT

Τόπος

nicks deck (Google, OSM)
Physopelta gutta famelica - Photo (c) tjeales, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-SA), uploaded by tjeales
Η ταυτότητα του χρήστη lehelind: Physopelta gutta ssp. famelica, Ένα μέλος του Πυρροκοροειδή (Υπεροικογένεια Pyrrhocoroidea)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mgjefferies

Ημερομηνία

Νοέμβριος 30, 2023 07:04 ΠΜ AEST
Dysdercus sidae - Photo (c) Pete Woodall, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Pete Woodall
Η ταυτότητα του χρήστη lehelind: Dysdercus sidae, Ένα μέλος του Πυροκορίδες (Οικογένεια Pyrrhocoridae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)

Παρατηρητής

jantly

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 09:50 ΜΜ AEST

Περιγραφή

found on Philotheca myoporoides

Πεντατομίνες - Photo (c) WonGun Kim, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by WonGun Kim
Η ταυτότητα του χρήστη lehelind: Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 30, 2023
Υποστηρικτικό

Στατιστικά

  • 100893