Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βρομούσες (Οικογένεια Pentatomidae)

Παρατηρητής

saltmarshsteve

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanpaulboerekamps

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 02:45 ΜΜ WIT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanpaulboerekamps

Ημερομηνία

Νοέμβριος 5, 2023 11:50 ΠΜ WIT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rattyexplores

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeanpaulboerekamps

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2023 07:29 ΠΜ WIT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)

Παρατηρητής

grahamarmstrong

Ημερομηνία

Νοέμβριος 29, 2023 09:39 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

carotelfer

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 03:44 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tasmanian_cryptofauna

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 11:08 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

ex. sifting leaf litter

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2023 05:51 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbergavin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 12:41 ΜΜ AWST

Περιγραφή

body length 7.5 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhytiphora

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2023 12:49 ΠΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zokerjojo

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2023 02:29 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

glendawalter

Ημερομηνία

Μάιος 2, 2021 09:38 ΠΜ AEST

Περιγραφή

About 5 mm long. I'd love to have a name for him.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cressgil

Ημερομηνία

Νοέμβριος 20, 2023 11:23 ΠΜ AEDT

Περιγραφή

This was tiny, perhaps 2mm. Likes to perch on grass stems and wave its front legs around before jumping to a new spot. Caliscelis is the closest match I could find.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jessat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 15, 2023 10:56 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

simono

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2023 07:14 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tom_saunders

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2, 2021 02:04 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

This male must have patiently waited while a female laid a perfect batch of eggs onto his back! Not a very common sight.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

spookpadda

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2019 10:51 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

daniel_heald

Ημερομηνία

Μάιος 18, 2013

Περιγραφή

Two unrelated bug species - as per lehelind "nymphs of Diaphyta [the larger, rounder ones] and females and nymphs of Laryngodus luteomaculatus [the narrow ones], both known to be strongly associated with Casuarinaceae"

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jtweed

Ημερομηνία

Νοέμβριος 6, 2023 11:30 ΠΜ +12

Περιγραφή

A large cluster of these bugs found beneath discarded tin by a local and posted on the Norfolk Island Invertebrates Facebook group for assistance with ID. The male terminalia seems to be a good match for Leptocoris tagalicus as per Gross (1960; A revision of the genus Leptocoris Hahn (Heteroptera: Coreidae: Rhopalinae) from the Indo-Pacific and Australian groups). This seems to be the first record of the family/genus/species from the island. Photos 1-3 are a female, 4-6 a male, 7 is male and female, 8 is the dorsal view of the male terminalia, 9 is the ventral view, and 10 is the dorsal view without extension.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jimbobo

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2023 03:08 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

On Leptospermum continentale.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliet107

Ημερομηνία

Μάρτιος 15, 2023 06:16 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

foxydoug

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2023

Περιγραφή

on Pimelea plant at Yarling Nature Reserve

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marek_malosek

Ημερομηνία

Οκτώβριος 19, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rattyexplores

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 04:55 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Hostplant: Cyperus sp.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andrew_allen

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 7, 2020 07:30 ΜΜ +11

Περιγραφή

Fast, small, likes to hide. Lucky to get any photos!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

juliegraham173

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

weevilyday

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2020 09:03 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dianneclarke

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2022 08:20 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

solo1

Ημερομηνία

Αύγουστος 28, 2023 09:44 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amila_sumanapala

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2019 10:35 ΠΜ +0530

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

trigonotarbida

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023 12:08 ΜΜ ACDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kirbymorejohn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 22, 2023

Περιγραφή

About 20 individuals found in an old toilet bowl outside, full or rainwater.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elusiveorchids

Ημερομηνία

Οκτώβριος 20, 2023 05:44 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

martin487

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 07:54 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

karenbennetts

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2023 09:39 ΠΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μιρίδες (Οικογένεια Miridae)

Παρατηρητής

reiner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 15, 2023 02:33 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

honeyroll_ahmad_sah

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2017 10:15 ΜΜ UTC

Τόπος

Brunei (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tomfeild

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 12:29 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lauribanane

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Βρομούσα (Nezara viridula)

Παρατηρητής

blaupfeilda

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2023 03:28 ΜΜ CEST

Περιγραφή

deformed

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhytiphora

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2023 01:03 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gedtranter

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 05:00 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattcampbellaus

Ημερομηνία

Νοέμβριος 11, 2018 12:50 ΜΜ AEDT

Περιγραφή

Nymph?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

francytee

Ημερομηνία

Ιούλιος 16, 2023 03:37 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellurasanctuary

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 27, 2023

Περιγραφή

~4.5mm long (body & head)

Now, looking at the dorsal view, you wouldn't expect this to be anything other than fairly normal.

But the profile view shows a pronotal lobe with spines emminating from it.

This isn't a singular abnormallity. We found about 6 on one night, and have found them in the past.

I thought it'd make it easy to find, but my searches revealed nada!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

s_nowosad

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2023 08:28 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jacob-crisp

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ellurasanctuary

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2023

Περιγραφή

~13.5mm long, wingless. Brisbane insects says Wingless are female, males are fully winged.
Danilo said a few days ago on another obs:
"Wingless form, often quickly ID'd as E. patricius, however such IDs aren't reliable as apterous forms of similar species and their differences are yet unknown."
@lehelind how do you differentiate adult, nymph, male & female with these Danilo?
And do you know the reason for the strange pads behind the bottom of the legs - tibia?

PS apterous = wingless.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)

Παρατηρητής

headsoup

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2023 09:03 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squiresk

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 17, 2023 07:29 ΜΜ AEST

Τόπος

Candlenut (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nicole_andrews

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2023 02:13 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james1603

Ημερομηνία

Ιούλιος 4, 2023 01:16 ΠΜ BST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

distinguished_orca

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamesbennettwild

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

todd_boland

Ημερομηνία

Αύγουστος 26, 2018 05:17 ΜΜ NDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hntro

Ημερομηνία

Αύγουστος 15, 2023 02:26 ΜΜ AEST

Περιγραφή

on underside of wood, ~4mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tjeales

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2022 12:47 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cynthia_c

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2023 03:56 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Note - 14 Aug 2023: Specimen moulted after collection and is male. Awaiting registration at AM.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

malcolm_in_townsville

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2023 10:30 ΠΜ AEST

Περιγραφή

On a shelter in the camping area.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

svg52

Ημερομηνία

Αύγουστος 10, 2023

Περιγραφή

Кошение

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

janet705_whitington

Ημερομηνία

Αύγουστος 3, 2023 03:33 ΠΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lycaena_kf

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2023 03:41 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rattyexplores

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Queensland, AU (Google, OSM)

Περιγραφή

*Had some luck uploading these on my mum's computer, not sure if I want to upload too many photos on it though.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fishking

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2023 02:37 ΜΜ BST

Τόπος

Warwickshire, UK (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

goosemonk

Ημερομηνία

Ιούλιος 27, 2023 10:36 ΠΜ ACST

Περιγραφή

Observed on a walk through Mangrove (Bruguiera sp) on a path adjacent to a drain.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jenny_w

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2023 05:48 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

smsergey

Ημερομηνία

Ιούλιος 9, 2023 11:31 ΠΜ +08

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tropicbreeze

Ημερομηνία

Ιούλιος 13, 2023 12:52 ΜΜ ACST

Περιγραφή

Single individual on Canarium australianum sapling.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottwgavins

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2023 06:00 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annienorthfield

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2023 02:03 ΜΜ EEST

Τόπος

Crete, Greece (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dudz

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2020 03:55 ΜΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ynwa_

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2023 10:59 ΠΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

enot_poluskuns

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 09:04 ΜΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marcogu

Ημερομηνία

Ιούνιος 21, 2023 12:10 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tuggip_t

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2022 04:05 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natashataylor

Ημερομηνία

Μάιος 12, 2023 09:30 ΠΜ AEST

Τόπος

Lower Oxley Creek (Google, OSM)

Περιγραφή

In amongst a group of Bromocoris souefi.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

doggy48

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2021 03:35 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nmain

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 10:56 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mayad211

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2022 01:40 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ruebezahl

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 02:54 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zosterops99

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 11:53 ΠΜ AEST

Περιγραφή

Is this a Nabid bug nymph? It didn't give me long before it crawled into the florets of the banksia.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dickw

Ημερομηνία

Μάιος 30, 2023 10:37 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbergavin

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2023 12:17 ΜΜ AEST

Περιγραφή

on Eucalyptus sp. (ironbark); body length 10 mm

Ετικέτες

fav

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbergavin

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2023 11:12 ΠΜ AEST

Περιγραφή

on Corymbia erythrophloia; body length 5 mm

Ετικέτες

fav

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)

Παρατηρητής

gibbergavin

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2023 07:04 ΠΜ AEST

Περιγραφή

on Lophostemon suaveolens (https://inaturalist.ala.org.au/observations/163435038); body length 18 mm

Ετικέτες

fav

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbergavin

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2023 06:51 ΠΜ AEST

Περιγραφή

on Acacia sp.; body length 12 mm

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wellsii

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2023 09:48 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbergavin

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2023 10:34 ΠΜ AEST

Περιγραφή

on a species of Ericaceae (https://inaturalist.ala.org.au/observations/156648314); body length 7 mm

Ετικέτες

fav

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 2020 07:48 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Pentatomoidea

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natashataylor

Ημερομηνία

Μάρτιος 2, 2021 10:05 ΠΜ AEST

Τόπος

Graceville Parks (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)

Παρατηρητής

andrew_allen

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2023 12:00 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)

Παρατηρητής

martinlagerwey

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 08:29 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rhytiphora

Ημερομηνία

Απρίλιος 8, 2023 03:15 ΠΜ ACST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brodie_

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2023 08:22 ΜΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

clackestate

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 12, 2023 05:29 ΜΜ AEDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

larney

Ημερομηνία

Απρίλιος 2, 2023 09:50 ΠΜ AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πεντατομίνες (Υποοικογένεια Pentatominae)

Παρατηρητής

dustaway

Ημερομηνία

Μάρτιος 7, 2022 03:09 ΜΜ AEST

Περιγραφή

Halyini