Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leah

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2018 08:25 ΜΜ PDT
Vespericola columbianus - Photo (c) Paul Norwood, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Paul Norwood
Η ταυτότητα του χρήστη leagelling: Vespericola columbianus, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 14, 2023
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια ανταλλαγή ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leah

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Περιγραφή

There were three snakes seen in the undergrowth, one quite large.

Crotalus oreganus - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη leagelling: Crotalus oreganus, Ένα μέλος του Κροταλίας (Γένος Crotalus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 20, 2021
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sawyerthenatureguywhos11yearsold

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2020 02:16 ΜΜ PDT

Τόπος

Capital, CA-BC, CA (Google, OSM)
Papilionidae - Photo (c) Ale Türkmen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Ale Türkmen
Η ταυτότητα του χρήστη leagelling: Οικογένεια Papilionidae, Ένα μέλος του Παπιλιονοειδή (Υπεροικογένεια Papilionoidea)
Προστέθηκε στις Μάιος 25, 2020
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eamonrs

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 16, 2018 03:28 ΜΜ PST
Gonidea angulata - Photo (c) FreckLes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by FreckLes
Η ταυτότητα του χρήστη leagelling: Gonidea angulata, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Νοέμβριος 07, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2019 06:11 ΠΜ PDT
Cepaea nemoralis - Photo (c) Gary Yankech, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gary Yankech
Η ταυτότητα του χρήστη leagelling: Cepaea nemoralis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2019 06:11 ΠΜ PDT
Cepaea - Photo (c) Jon J. Laysell, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Jon J. Laysell
Η ταυτότητα του χρήστη leagelling: Γένος Cepaea, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

accipiter56

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2019 10:01 ΠΜ PDT
Anodonta - Photo (c) Teppo Mutanen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Teppo Mutanen
Η ταυτότητα του χρήστη leagelling: Γένος Anodonta, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alisonnorthup

Ημερομηνία

Ιούνιος 4, 2019 12:16 ΜΜ CDT

Περιγραφή

On shore of Morton Lake

Anodonta - Photo (c) Teppo Mutanen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Teppo Mutanen
Η ταυτότητα του χρήστη leagelling: Γένος Anodonta, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 11, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rambryum

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2019 02:26 ΜΜ HST

Περιγραφή

In tiny pool formed in igneous rock. Very thin, delicate shell. ~ 1cm max length.

Physidae - Photo (c) Peter Vos, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Peter Vos
Η ταυτότητα του χρήστη leagelling: Οικογένεια Physidae, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2019
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benkeen

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2019 03:37 ΜΜ PDT

Περιγραφή

Feeding on the lichen.

Cepaea nemoralis - Photo (c) Gary Yankech, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gary Yankech
Η ταυτότητα του χρήστη leagelling: Cepaea nemoralis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2019 08:28 ΠΜ PDT
Monadenia fidelis - Photo (c) dedrekon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leagelling: Monadenia fidelis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ngiladmuth

Ημερομηνία

Απρίλιος 26, 2019 02:24 ΜΜ PDT
Ariolimax columbianus - Photo (c) ritchie, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leagelling: Ariolimax columbianus, Ένα μέλος του Αριωνιοειδή (Ανθυποτάξη Arionoidei)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bstarzomski

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2019 10:08 ΠΜ PDT
Monadenia fidelis - Photo (c) dedrekon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leagelling: Monadenia fidelis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kg-

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2019 10:27 ΠΜ PDT
Monadenia fidelis - Photo (c) dedrekon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leagelling: Monadenia fidelis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2019 11:16 ΜΜ PDT
Λέοπαρντ Γυμνοσάλιαγκας - Photo (c) wildazimuth, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη leagelling: Λέοπαρντ Γυμνοσάλιαγκας (Limax maximus)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2019 02:39 ΜΜ PDT
Anodonta - Photo (c) Teppo Mutanen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Teppo Mutanen
Η ταυτότητα του χρήστη leagelling: Γένος Anodonta, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mmund

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2019 03:12 ΜΜ PDT
Monadenia fidelis - Photo (c) dedrekon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leagelling: Monadenia fidelis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 30, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eacameron

Ημερομηνία

Μάιος 17, 2019 02:07 ΜΜ PDT
Monadenia fidelis - Photo (c) dedrekon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leagelling: Monadenia fidelis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2019
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2019 02:36 ΜΜ PDT
Anodonta - Photo (c) Teppo Mutanen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Teppo Mutanen
Η ταυτότητα του χρήστη leagelling: Γένος Anodonta, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2019 02:47 ΜΜ PDT
Anodonta - Photo (c) Teppo Mutanen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Teppo Mutanen
Η ταυτότητα του χρήστη leagelling: Γένος Anodonta, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jasonheadley

Ημερομηνία

Μάιος 13, 2019 08:30 ΠΜ PDT
Anodonta - Photo (c) Teppo Mutanen, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Teppo Mutanen
Η ταυτότητα του χρήστη leagelling: Γένος Anodonta, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάιος 27, 2019
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leah

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2018 11:23 ΠΜ PDT
Triteleia grandiflora - Photo (c) Jherime L. Kellermann, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Jherime L. Kellermann
Η ταυτότητα του χρήστη leagelling: Triteleia grandiflora, Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Φεβρουάριος 11, 2019
Υποστηρικτικό
Προστέθηκε ως κομμάτι από μια συγχώνευση ταξινομικής ομάδας

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jennyheron

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 18, 2018 10:15 ΠΜ PDT
Erpobdellidae - Photo (c) Gennadiy Okatov, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by Gennadiy Okatov
Η ταυτότητα του χρήστη leagelling: Οικογένεια Erpobdellidae, Ένα μέλος του Βδέλλα (Υφομοταξία Hirudinea)
Προστέθηκε στις Σεπτέμβριος 20, 2018
Κορυφαίος

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leah

Ημερομηνία

Ιούλιος 2018
Crotalus oreganus - Photo (c) Alice Abela, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται
Η ταυτότητα του χρήστη leagelling: Crotalus oreganus, Ένα μέλος του Κροταλίας (Γένος Crotalus)
Προστέθηκε στις Ιούλιος 26, 2018
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leah

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2018 08:25 ΜΜ PDT
Vespericola columbiana - Photo (c) NatureGuy, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-ND), uploaded by NatureGuy
Η ταυτότητα του χρήστη leagelling: Vespericola columbiana [inactive], Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 25, 2018
Αντισυμβατική
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

leah

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2018 11:23 ΠΜ PDT
Triteleia grandiflora howellii - Photo (c) littlewild, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leagelling: Triteleia grandiflora var. howellii [inactive], Ένα μέλος του Σπαράγγι (Οικογένεια Asparagaceae)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 05, 2018
Κορυφαίος
(Ανενεργό Taxon)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vanislander

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2018 07:04 ΜΜ PDT
Monadenia fidelis - Photo (c) dedrekon, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC)
Η ταυτότητα του χρήστη leagelling: Monadenia fidelis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Μάιος 10, 2018
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jsyaeger

Ημερομηνία

Απρίλιος 24, 2017 07:50 ΠΜ PDT
Cepaea nemoralis - Photo (c) Gary Yankech, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC-SA), uploaded by Gary Yankech
Η ταυτότητα του χρήστη leagelling: Cepaea nemoralis, Ένα μέλος του Ευθύνευρα (Ανθυποτάξη Euthyneura)
Προστέθηκε στις Δεκέμβριος 12, 2017
Βελτίωση

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jwfas

Ημερομηνία

Ιανουάριος 20, 2017 08:39 ΠΜ PST

Τόπος

Penticton, BC (Google, OSM)

Περιγραφή

Protected species of freshwater mussel

Gonidea angulata - Photo (c) FreckLes, μερικά δικαιώματα διατηρούνται (CC BY-NC), uploaded by FreckLes
Η ταυτότητα του χρήστη leagelling: Gonidea angulata, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Ιούνιος 30, 2017
Υποστηρικτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

creationkeeper

Ημερομηνία

Μάιος 14, 2016 01:38 ΜΜ PDT
Margaritifera falcata - Photo (c) Matt Hunter, όλα τα δικαιώματα διατηρούνται, uploaded by Matt Hunter
Η ταυτότητα του χρήστη leagelling: Margaritifera falcata, Ένα μέλος του Δίθυρα (Ομοταξία Bivalvia)
Προστέθηκε στις Μάιος 20, 2016
Βελτίωση

Στατιστικά

  • 30